Omwisseling buitenlands rijbewijs
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/omwisseling-rijbewijs/
Spring naar het artikel

In sommige gevallen kunt u het rijbewijs dat u buiten Nederland heeft gehaald omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

U komt langs in de stadswinkel voor een omwisseling. Let op: u kunt uw rijbewijs niet via een spoedaanvraag laten omwisselen.

U kunt op 2 manieren langskomen, met of zonder afspraak.

1. Met afspraak

U maakt online via de oranje knop hieronder of telefonisch via 14 010 een afspraak. Als u van tevoren een afspraak maakt, hoeft u niet lang te wachten.

2. Zonder afspraak

U komt langs bij de stadswinkels zonder afspraak tijdens de vrije inlooptijden.

Ophalen
Voor het ophalen van het nieuwe rijbewijs hoeft u géén afspraak te maken. Kijk voor de openingstijden op de pagina's van de stadswinkels. Binnen maximaal drie maanden moet u uw rijbewijs zelf afhalen.

 • De gemeente Rotterdam stuurt de aanvraag door naar de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) in Veendam. De RDW is de instantie die het rijbewijs afgeeft. Zij sturen een brief naar de aanvrager als het rijbewijs afgehaald kan worden bij de stadswinkel.
 • Als het omwisselen van het buitenlandse rijbewijs wordt geweigerd, dan stuurt de RDW de beschikking naar de aanvrager.
 • Als het rijbewijs niet kan worden omgewisseld, dan moet een normaal theorie- en praktijkexamen worden afgelegd bij het CBR.
Soort aanvraag 2019
Omwisseling rijbewijs € 39,70
Gezondheidsverklaring € 37,80
 • Het originele geldige buitenlandse rijbewijs.
 • 1 goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen (pdf). Laat een pasfoto maken door een fotograaf, dit kan niet in de stadswinkel.
 • Een verklaring van geschiktheid als het rijbewijs buiten de EU, EER of Zwitserland is afgegeven.
 • Een verklaring van geschiktheid als het rijbewijs binnen de EU, EER of Zwitserland is afgegeven in de volgende gevallen:
  - het rijbewijs is korter geldig dan normaal
  - op het rijbewijs staan beperkende aantekeningen die niet staan op de lijst met codes die binnen de EU zijn vastgesteld
  - de aanvrager is 70 jaar en de geldigheid van het rijbewijs verloopt op of na de dag waarop de aanvrager 75 jaar wordt
  - de aanvrager is 75 jaar
  - het EU, EER of Zwitserse rijbewijs is geldig voor de categorie C, C1, D, D1, CE, C1E, DE en/of D1E
 • Het buitenlands rijbewijs moet afgegeven zijn in een periode van 1 jaar. In die periode heeft de aanvrager tenminste 185 dagen in het land dat het rijbewijs heeft afgegeven, gewoond.
 • Is het EU, EER of Zwitserse rijbewijs vermist of verlopen? Neem dan een verklaring van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven, mee.
 • Is het geldige rijbewijs afgegeven in Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba vermist? Neem dan een verklaring van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven, mee.
 • Rijbewijzen uit andere landen moeten bij de omwisseling in alle gevallen nog geldig en niet vermist zijn.

Met het aanvraagformulier Gezondheidsverklaring kunt u een verklaring van geschiktheid krijgen.

U krijgt bericht van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) als uw Nederlandse rijbewijs afgehaald kan worden in de stadswinkel.

Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam.
 • Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet u met een geldige verblijfstitel in Nederland verblijven.
 • Het rijbewijs is afgegeven in een periode van één jaar waarin u tenminste 185 dagen in het land dat het rijbewijs heeft afgegeven, heeft gewoond.
 • Rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs:

- Alle landen die lid zijn van de EU, lid van de EER en Zwitserland
- Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba
- De landen genoemd in de Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen: Andorra, Israël, Japan, Jersey, Eiland Man, Monaco, Quebec, Singapore, Taiwan en Zuid Korea (soms voor een beperkt aantal categorieën)

Ook in de volgende gevallen kan een buitenlands rijbewijs omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs:

 • Geprivilegieerden en hun gezinsleden
 • Nato militairen en hun gezinsleden
 • Rijbewijshouders en hun gezinsleden die vallen onder de 30% regeling
 • Door terugwisseling

Heeft u het buitenlandse rijbewijs gekregen op basis van een Nederlands rijbewijs waarvan de datum einde geldigheid ligt na 30 juni 1985, dan kan u een aanvraag omwisseling doen. Omwisseling is alleen mogelijk voor de categorieën die op het Nederlandse rijbewijs stonden.

Internationale rijbewijzen zijn alleen wettig gemaakte vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u daarom niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U kunt niet terecht bij de stadswinkels voor een internationaal rijbewijs.

Heeft u nog vragen die op deze pagina niet worden beantwoord, kijk dan op de website van RDW en CBR of neem contact op.

Voor alle rijbewijzen afgegeven buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt dat de houder een half jaar in Nederland mag rijden met het buitenlandse rijbewijs. Na een half jaar moet het rijbewijs (als het mogelijk is) omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs of  moet de houder in Nederland rijexamen doen.

De hoofdregel voor rijbewijzen uit de EU, EER en Zwitserland luidt dat de houder tot 10 jaar na de afgiftedatum van het rijbewijs in Nederland mag rijden als het rijbewijs afgegeven is voor 19 januari 2013 en tot 15 jaar als het rijbewijs na die datum afgegeven is, behalve als de geldigheidsduur van het rijbewijs eerder verloopt. Bijvoorbeeld: met een Spaans rijbewijs, afgegeven op 1 mei 2009 mag tot 1 mei 2019 in Nederland gereden worden.