Omwisseling buitenlands rijbewijs
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/omwisseling-rijbewijs/
Ga naar de hoofdinhoud

In een aantal gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

De mogelijkheden verschillen per land. De aanvraag voor het omwisselen van uw rijbewijs doet u in een stadswinkel. U mag tijdelijk niet rijden als uw rijbewijs voor omwisseling is ingeleverd. U bent dan niet verzekerd.

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen is het dragen van een mondkapje vanaf 6 november 2021 verplicht in onze publiekslocaties.

 • Houd een veilige afstand van anderen in de locaties.
 • Zeg uw afspraak af als u klachten heeft.
 • Zorg dat u niet eerder dan 5 minuten aanwezig bent voor uw afspraak.

Zo zorgen we er samen voor dat het niet te druk wordt in de wachtruimtes.

Afspraak maken

U maakt online een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Rijbewijs afhalen

 1. De RDW stuurt u een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen.
 2. U haalt uw rijbewijs binnen 3 maanden af. Daarna wordt het vernietigd. Het is dan officieel ongeldig geworden
 3. U haalt uw rijbewijs af tijdens de openingstijden bij de stadswinkel waar u het heeft aangevraagd. U neemt mee:
 • Het afhaalbewijs
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart of paspoort uit een EER-land, Nederlands vreemdelingendocument)

De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven.

Rijden tijdens omwisseling

Tijdens de omwisseling mag u niet op de openbare weg rijden. Doet u dit wel, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U moet namelijk bij een controle op de weg uw rijbewijs kunnen laten zien.

Het omwisselen van uw rijbewijs gaat als volgt:

 1. Kijk op de site van de RDW aan welke voorwaarden u moet voldoen. Niet ieder rijbewijs kan worden omgewisseld
 2. U kunt uw rijbewijs omwisselen? Maak een afspraak in de gemeente waar u staat ingeschreven
 3. Als alles compleet is wordt de aanvraag in behandeling genomen
 4. De gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW. Alleen de gemeente kan de aanvraag indienen
 5. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Als het omwisselen van het buitenlandse rijbewijs wordt geweigerd, dan stuurt de RDW ook een brief.
 6. De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

Afwijzing

 • als het omwisselen van het buitenlandse rijbewijs wordt geweigerd, dan stuurt de RDW de beschikking naar de aanvrager
 • als het rijbewijs niet kan worden omgewisseld, dan moet een normaal theorie- en praktijkexamen worden afgelegd bij het CBR
Soort aanvraag 2021
Omwisseling rijbewijs € 41,00
Gezondheidsverklaring € 39,30

Voor het omwisselen heeft u nodig:

 • Uw om te wisselen rijbewijs
 • Een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument
 • Één kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen in het document eisen pasfoto. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U gaat hiervoor naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Voor de vernieuwing van een rijbewijs C, D, CE, of DE moet u een verklaring van geschiktheid hebben. Deze wordt door het CBR afgegeven. Om de verklaring van geschiktheid te krijgen moet u medisch worden gekeurd. Informatie over de verklaring en de keuring vindt u op de website van het CBR. Kiest u voor dupliceren van het beschadigde rijbewijs, dan verloopt het rijbewijs op dezelfde datum als het beschadigde rijbewijs.
 • Wisselt u het rijbewijs op basis van de 30% regeling van de belastingdienst? Neem dan de brief van de belastingdienst mee waar de goedkeuring voor de omwisseling in staat.

Rijbewijs kwijt of verlopen

U heeft een buitenlands rijbewijs afgegeven door:

 • de autoriteiten van de EU, EER of Zwitserland, of
 • de autoriteiten van het Caribisch deel van het Koninkrijk

Bent u dit rijbewijs kwijt of is het verlopen? Dan heeft u aanvullend nodig:

 • een gewaarmerkte verklaring afgegeven door de uitgevende instantie in het land van afgifte van het rijbewijs, waaruit de afgifte en de geldigheid blijkt
 • bij vermissing of diefstal ook een proces-verbaal opgemaakt door de politie of een verklaring van vermissing van de gemeente

Voor rijbewijzen van alle overige landen moet u altijd een geldig
buitenlands rijbewijs voegen bij de aanvraag.

U krijgt bericht van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) als uw Nederlandse rijbewijs afgehaald kan worden in de stadswinkel.

U beschikt over een rijbewijs dat is afgegeven in een van de volgende landen:

 1. Alle landen die lid zijn van de EU, lid van de EER en Zwitserland
 2. Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba
 3. De landen die worden genoemd in de Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen

U behoort tot een van de onderstaande categorieën:

 • geprivilegieerden en hun gezinsleden
 • NATO militairen en hun gezinsleden
 • rijbewijshouders en hun gezinsleden die vallen onder de 30% regeling
 • door terugwisseling

Heeft u het buitenlandse rijbewijs gekregen op basis van een Nederlands rijbewijs waarvan de geldigheidsdatum eindigt na 30 juni 1985, dan kan u een aanvraag voor omwisseling doen. Omwisseling is alleen mogelijk voor de categorieën die op het Nederlandse rijbewijs stonden.

Internationale rijbewijzen zijn wettig gemaakte vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u daarom niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U kunt niet terecht bij de stadswinkels voor een internationaal rijbewijs.

Rijbewijs afgegeven binnen EU, EVA of door landen geschikt voor omwissling

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam
 • u beschikt over een geldige verblijfstitel
 • uw is rijbewijs afkomstig uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA). Of één van de volgende landen: Rijbewijs uit landen geschikt voor omwisseling.
 • uw buitenlandse rijbewijs is geldig. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn, maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs

Rijbewijs afgegeven buiten EU

 • u heeft in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen in het land van afgifte gewoond. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen

Heeft u nog vragen die op deze pagina niet worden beantwoord, kijk dan op de website van de RDW

Voor alle rijbewijzen afgegeven buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt dat de houder een half jaar in Nederland mag rijden met het buitenlandse rijbewijs. Na een half jaar moet het rijbewijs (als het mogelijk is) omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs of  moet de houder in Nederland rijexamen doen.

De hoofdregel voor rijbewijzen uit de EU, EER en Zwitserland luidt dat de houder tot 10 jaar na de afgiftedatum van het rijbewijs in Nederland mag rijden als het rijbewijs afgegeven is voor 19 januari 2013 en tot 15 jaar als het rijbewijs na die datum afgegeven is, behalve als de geldigheidsduur van het rijbewijs eerder verloopt. Bijvoorbeeld: met een Spaans rijbewijs, afgegeven op 1 mei 2009 mag tot 1 mei 2019 in Nederland gereden worden.

U kunt uw rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2020 omwisselen volgens de nu geldende regels. Wisselt u na 31 december uw rijbewijs om, dan gelden er andere voorwaarden. Het is dan geen EU-rijbewijs meer. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Brexit en uw rijbewijs van de RDW.