Omgevingsvergunning werkzaamheden uitvoeren
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-werkzaamheden-uitvoeren/
Ga naar de hoofdinhoud

Een omgevingsvergunning om werk of werkzaamheden uit te voeren (vroeger aanlegvergunning genoemd) is opgenomen in het bestemmingsplan.

Vergunningcheck

Als u eerst de ‘vergunningcheck’ doet via de knop 'vergunningcheck doen' op deze pagina, ziet u gelijk of u een vergunning nodig heeft.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft?

Dien dan uw aanvraag voor een vergunning bij het omgevingsloket online in. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Let op

  • Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aanvraag.
  • Als u inlogt met eHerkenning, heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
    Lees meer op de pagina gebruik van eHerkenning.

Een omgevingsvergunning om werk of werkzaamheden uit te voeren (vroeger aanlegvergunning genoemd) is opgenomen in het bestemmingsplan. Het geeft in gebieden met landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden toestemming voor bijvoorbeeld:

  • het ophogen en afgraven van grond
  • diepploegen en woelen van grond
  • het aanleggen of dempen van sloten en greppels
  • het aanbrengen van verhardingen

In het bestemmingsplan staat wanneer een vergunning nodig is en wat daarvoor de toetsingsnormen zijn. U heeft deze vergunning ook nodig als het voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan dat verplicht

In 2022 betaalt u voor het behandelen van een aanvraag voor deze vergunning € 100,30

Tijdens het online aanvragen van de vergunning ziet u welke documenten u moet meesturen.

  • de standaardprocedure duurt 8 weken
  • dit kan met 6 weken verlengd worden

Wetgeving

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag belt u met het algemene telefoonnummer 14 010.