Omgevingsvergunning werkzaamheden uitvoeren
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 30-06-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-werkzaamheden-uitvoeren/
Spring naar het artikel

Een omgevingsvergunning om werk of werkzaamheden uit te voeren (vroeger aanlegvergunning genoemd) is opgenomen in het bestemmingsplan.

Vergunningcheck

Als u eerst de ‘vergunningcheck’ doet via de knop 'vergunningcheck doen' op deze pagina, ziet u gelijk of u een vergunning nodig heeft.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft?

Dien dan uw aanvraag voor een vergunning bij het omgevingsloket online in. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Een omgevingsvergunning om werk of werkzaamheden uit te voeren (vroeger aanlegvergunning genoemd) is opgenomen in het bestemmingsplan. Het geeft in gebieden met landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden toestemming voor bijvoorbeeld:

  • het ophogen en afgraven van grond
  • diepploegen en woelen van grond
  • het aanleggen of dempen van sloten en greppels
  • het aanbrengen van verhardingen

In het bestemmingsplan staat wanneer een vergunning nodig is en wat daarvoor de toetsingsnormen zijn. U heeft deze vergunning ook nodig als het voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan dat verplicht.

In 2020 betaalt u voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor deze vergunning € 98,60.

Tijdens het online aanvragen van de vergunning wordt aangegeven welke documenten u moet meesturen.

De standaardprocedure duurt 8 weken. Dit kan met 6 weken verlengd worden.

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag belt u met het algemene telefoonnummer 14 010.

\