Omgevingsvergunning inrit of uitrit
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-inrit-uitrit/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor het aanleggen of veranderen van een inrit of uitrit heeft u een vergunning nodig.

Via de knop 'vergunning aanvragen' vraagt u deze vergunning online aan bij het omgevingsloket.

Wanneer heeft u deze vergunning nodig?

In deze situaties moet u een vergunning voor werkzaamheden inrit of uitrit aanvragen:

 • voor het aanleggen van een inrit naar uw privéterrein
 • voor het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg
 • voor het veranderen van een inrit of uitrit

Belangrijke informatie leest u in het infoblad 'mededelingen'.

In 2022 kost het behandelen van de vergunningaanvraag € 290,20.  

U mag niet zelf een inrit of uitrit aanleggen. De gemeente Rotterdam voert de werkzaamheden op uw kosten voor u uit. Ook zorgt de gemeente voor het onderhoud.

U moet contact opnemen met het gebiedskantoor van Stadsbeheer voor het laten opstellen van een offerte voor de aanleg van de inrit of uitrit. De kosten zijn afhankelijk van de lengte en breedte van de inrit of uitrit en van eventueel te nemen maatregelen.
De aanlegkosten bedragen gemiddeld € 4.000,-.

Kosten voor aanleg, verandering en onderhoud moet u vooraf betalen.

Inrit of uitrit havengebied:

 • het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) is in het havengebied aansprakelijk voor de staat van de openbare ruimte
 • u moet voor de vergunningaanvraag contact opnemen met uw Business Manager van HbR om de locatie, uitvoering en kosten van de inrit of uitrit te bespreken
 • HbR laat de werkzaamheden uitvoeren

Bij een aanvraag omgevingsvergunning zijn de volgende gegevens nodig:

 • de maatvoering van de aan te leggen of te veranderen inrit of uitrit
 • een bestaande en nieuwe situatietekening met de aanduiding van de plaats van de inrit of uitrit
 • een duidelijk gemotiveerde onderbouwing waarom u een inrit of uitrit wilt aanleggen of veranderen
 • het proces tot het nemen van een besluit duurt 8 weken
 • er kan met 6 weken worden verlengd

Iedereen die een inrit of uitrit wil aanleggen, heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Als u twijfelt of u een vergunning nodig heeft, doe dan eerst de 'vergunningcheck' op de pagina van het omgevingsloket.

Start werkzaamheden

 • de gemeente Rotterdam begint na het verlenen van de vergunning niet direct met de werkzaamheden voor uw inrit of uitrit
 • na het toesturen van de vergunning moet de gemeente nog 6 weken wachten met de werkzaamheden
 • belanghebbenden (bijvoorbeeld uw buren) kunnen tot uiterlijk 6 weken na toesturen van de vergunning bezwaar indienen
 • wordt er geen bezwaar ingediend, dan is uw vergunning na de termijn van 6 weken in principe definitief
 • gemeente Rotterdam kan na de bezwaartermijn beginnen met de werkzaamheden voor uw inrit of uitrit

Kosten voor aanleg, verandering en onderhoud moet u vooraf betalen.

Wetten en regels:

Een omgevingsvergunning voor inrit of uitrit wordt geweigerd volgens de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam:
- in het belang van de bruikbaarheid van de openbare weg
- in het belang van het veilig en doelmatig gebruik van de weg
- in het belang van het uiterlijk aanzien van de omgeving
- ter bescherming van de groenvoorziening

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag belt u met het algemene telefoonnummer 14 010.