Ga naar de hoofdinhoud

Start omgevingsvergunning inrit of uitrit aanvragen

Stap 1 van 3

Bij een aanvraag omgevingsvergunning zijn de volgende gegevens nodig:

 • een tekening van de bestaande situatie (als er een bestaande inrit of uitrit aanwezig is, dan de maatvoering in de situatietekening opnemen)
 • een tekening van de nieuwe situatie met daarin de exacte locatie aangegeven en de maten van de inrit en uitrit
  Als openbare parkeerplaatsen en obstakels (zoals een put, lantaarnpaal of bomen) weg moeten, moet dit ook in de situatietekening worden aangegeven.
 • foto’s van de locatie waar de inrit of uitrit moet komen
 • een duidelijk gemotiveerde onderbouwing waarom u een inrit of uitrit wilt aanleggen of veranderen

Stap 2 van 3

Wilt u een inrit of uitrit in het Havengebied?

 • Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) is in het havengebied aansprakelijk voor de staat van de openbare ruimte.
 • U moet voor de vergunningaanvraag contact opnemen met uw Business Manager van HbR om de locatie, uitvoering en kosten van de inrit of uitrit te bespreken.
 • HbR laat de werkzaamheden uitvoeren.

Stap 3 van 3

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.
Log als burger in met DigiD, als bedrijf met eHerkenning.

 • De behandeling van uw aanvraag duurt 8 weken.
 • Er kan met 6 weken worden verlengd.