Omgevingsvergunning indirecte lozingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 10-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-indirecte-lozingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Indirecte lozingen zijn lozingen van afvalwater of andere afvalstoffen vanuit een installatie op het riool.

Vergunningcheck

Doet u eerst de vergunningcheck via de knop 'vergunningcheck doen' op deze pagina. U ziet dan gelijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft?

Dien dan u uw aanvraag voor een vergunning bij het omgevingsloket online in. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

De aanvraag van de vergunning is gratis.

Tijdens het online aanvragen van de vergunning wordt aangegeven welke documenten u moet meesturen.

De standaardprocedure duurt 8 weken.

U heeft een omgevingsvergunning indirecte lozingen nodig als:

 • uw bedrijf of bedrijfsonderdeel valt onder een specifieke categorie, zoals:
  - petrochemische industrie
  - ertsverwerkende industrie
  - bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken
  - verffabrieken, lakfabrieken en drukinktfabrieken
  - leerlooierijen
  - houtreinigingsbedrijven
  - motorrevisiebedrijven
  - bedrijven die hout impregneren
 • uw bedrijf of bedrijfsonderdeel meer dan 500 m3 per etmaal loost

Wetten en regels:

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag neemt u contact op met de gemeente.