Omgevingsvergunning indirecte lozingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-indirecte-lozingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Indirecte lozingen zijn lozingen van afvalwater of andere afvalstoffen vanuit een installatie op het riool.

Vergunningcheck

Doet u eerst de vergunningcheck via de knop 'vergunningcheck doen' op deze pagina. U ziet dan gelijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft?

Dien dan u uw aanvraag voor een vergunning bij het omgevingsloket online in. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

De aanvraag van de vergunning is gratis.

Tijdens het online aanvragen van de vergunning wordt aangegeven welke documenten u moet meesturen.

De standaardprocedure duurt 8 weken.

U heeft een omgevingsvergunning indirecte lozingen nodig als:

 • uw bedrijf of bedrijfsonderdeel valt onder een specifieke categorie, zoals:
  - petrochemische industrie
  - ertsverwerkende industrie
  - bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken
  - verffabrieken, lakfabrieken en drukinktfabrieken
  - leerlooierijen
  - houtreinigingsbedrijven
  - motorrevisiebedrijven
  - bedrijven die hout impregneren
 • uw bedrijf of bedrijfsonderdeel meer dan 500 m3 per etmaal loost

Wetten en regels:

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag neemt u contact op met de gemeente.