Meldpunt gevaarlijke honden
Gepubliceerd op: 03-12-2018
Geprint op: 24-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/melding-gevaarlijke-honden/
Ga naar de hoofdinhoud

Maakt u gevaarlijk of agressief gedrag van een hond mee? Of gaat de eigenaar gevaarlijk met zijn hond om? Maak dan een melding bij de gemeente.

Bij Meldpunt gevaarlijke honden kunt u alle signalen of klachten melden over gevaarlijk gedrag van honden in uw omgeving. Door een melding te maken, voorkomt u dat er iets ernstigs gebeurt.

1. Online melden

Via de knop Melding maken kunt u de gemeente laten informeren over een agressieve hond.

2. Melden via de BuitenBeter-app

U kunt ook een melding doen via de BuitenBeter-app (categorie overige meldingen).

3. Melding maken bij 14 010

U kunt bellen naar 14 010 en een melding maken van een gevaarlijke hond.

Meldpunt gevaarlijke honden

Bij dit meldpunt kunt u alle signalen of klachten melden over gevaarlijk gedrag van honden in uw omgeving. Bij een serieuze melding wordt zo snel mogelijk ingegrepen. Ook vroege signalen zijn waardevol. Misschien kan voorkomen worden dat een mens of dier gewond raakt. Een melding maken kan ook anoniem.

Onderzoek

Het meldpunt gevaarlijke honden kijkt altijd naar de betrouwbaarheid van een melding. Daarom wordt elke melding onderzocht. Honden die snel blijken te bijten, kunnen dan verplicht worden om een muilkorf te dragen.

Is er al een bijtincident geweest?

Dan kan een melding voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Doe na een ernstig voorval met een agressieve hond altijd aangifte bij de politie. Bel bij spoed met 112.

Plan van Aanpak agressieve honden

Meer plannen om agressieve honden te weren, staan in het Plan van Aanpak agressieve honden (PDF).

Het melden van agressieve honden is gratis.

Het meldpunt is er voor alle Rotterdammers die in hun omgeving te maken krijgen met agressief gedrag van honden.

Meld een gevaarlijke hond via bovenstaande oranje knop of via de BuitenBeter-app (categorie Overige meldingen) of bel 14 010.

Bij een ernstig bijtincident moet u aangifte doen bij de politie. Zij starten dan een onderzoek. Maar als er nog niets ernstigs is voorgevallen, dan kunt u uw zorgen bij de gemeente melden. De politie en de gemeente wisselen gegevens over meldingen met elkaar uit.

Bij acuut gevaarlijke situaties belt u met 112. Als het minder acuut is maar wel ernstig, kunt u het beste aangifte doen bij de politie.

Alle honden (groot of klein) kunt u melden. Het is niet heel waarschijnlijk dat een heel kleine hond een muilkorfje krijgt, maar de eigenaar wordt wel aangesproken.

Bel 14 010. Wij geven het door aan de politie, die de melding gaat onderzoeken. Heeft de eigenaar schuld aan het couperen? Honden die gecoupeerde oren en staart hebben en in beslag worden genomen of in het asiel worden achtergelaten, krijgen een tweede leven. In het hondenpaspoort staat dan vermeld dat ze gecoupeerd zijn. Er lopen dus ook gecoupeerde honden op straat, waarvan de eigenaar geen schuld heeft.

Bel 14 010. Wij geven het door aan de politie, die de melding gaat onderzoeken. Sinds 1 juli 2018 is het verboden om een hond een prikband te laten dragen.

\