Meldpunt gevaarlijke honden
Gepubliceerd op: 03-12-2018
Geprint op: 11-05-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/melding-gevaarlijke-honden/
Ga naar de hoofdinhoud

Maakt u gevaarlijk of agressief gedrag van een hond mee? Of gaat de eigenaar gevaarlijk met zijn hond om? Maak dan een melding bij de gemeente.

Bij Meldpunt gevaarlijke honden kunt u alle signalen of klachten melden over gevaarlijk gedrag van honden in uw omgeving. Door een melding te maken, voorkomt u dat er iets ernstigs gebeurt.

1. Online melden

Via de knop Melding maken kunt u de gemeente laten informeren over een agressieve hond.

2. Melding bij 14 010

U kunt bellen naar 14 010 en een gevaarlijke hond melden.

Meldpunt gevaarlijke honden

Bij dit meldpunt kunt u gevaarlijk gedrag van honden in uw omgeving melden, of hier een klacht over indienen. Bij een serieuze melding wordt zo snel mogelijk ingegrepen. Ook vroege tekenen van agressief gedrag zijn waardevol. Dit kan misschien voorkomen dat een mens of dier gewond raakt. Een melding maken kan ook anoniem.

Onderzoek

Het meldpunt gevaarlijke honden kijkt altijd naar de betrouwbaarheid van een melding. Daarom wordt elke melding onderzocht. Honden die snel blijken te bijten, moeten dan verplicht een muilkorf dragen.

Is er al een bijtincident geweest?

Dan kan een melding voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Doe na een ernstig voorval met een agressieve hond altijd aangifte bij de politie. Bel bij spoed met 112.

Plan van Aanpak agressieve honden

Meer plannen om agressieve honden te weren, staan in het Plan van Aanpak agressieve honden.

Het melden van agressieve honden is gratis.

Het meldpunt is er voor alle Rotterdammers die in hun omgeving te maken krijgen met agressief gedrag van honden.

Meld een gevaarlijke hond via de knop Melding maken of bel 14 010.

Bij een ernstig bijtincident moet u aangifte doen bij de politie. Zij starten dan een onderzoek. Als er nog niets ernstigs is gebeurd, dan kunt u uw zorgen bij de gemeente melden. De politie en de gemeente wisselen gegevens over meldingen met elkaar uit.

Bij direct gevaarlijke situaties belt u met 112. Als het minder dringend is maar wel ernstig, kunt u het beste aangifte doen bij de politie.

Alle honden (groot of klein) kunt u melden. De kans dat een hele kleine hond een muilkorfje krijgt, is niet zo groot. De eigenaar wordt wel aangesproken.

Bel 14 010. Wij geven het door aan de politie, die de melding gaat onderzoeken.

Heeft de eigenaar schuld aan het couperen?

Honden die gecoupeerde oren en staart hebben en in beslag worden genomen of in het asiel worden achtergelaten, krijgen een 2e leven. In het hondenpaspoort staat dan vermeld dat ze gecoupeerd zijn. Er lopen dus ook gecoupeerde honden op straat, waarvan de eigenaar geen schuld heeft.

Bel 14 010. Wij geven het door aan de politie, die de melding gaat onderzoeken. Sinds 1 juli 2018 is het verboden om een hond een prikband te laten dragen.

Stroomstoten bij honden kunnen leiden tot angst, stress, agressiviteit, fobie en blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond. Sommige eigenaren van honden gebruiken stroomstootapparatuur voor het afleren van ongewenst gedrag van de hond, zoals opspringen of blaffen. Honden kunnen hierdoor pijn of letsel ervaren. Bovendien is aangetoond dat er alternatieve manieren zijn om honden te trainen, waarbij het gebruik van deze apparatuur niet nodig is.

Het is vanaf 1 januari 2022 verboden om honden een stroomhalsband te laten dragen, net als andere apparatuur waarmee honden elektrische schokken kunnen worden gegeven.