Logiesbelasting
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/logiesbelasting/
Ga naar de hoofdinhoud

Iedereen die tegen betaling overnachting aanbiedt, moet logiesbelasting betalen aan Belastingen gemeente Rotterdam. Dit heet ook wel toeristenbelasting.

U moet zelf aangifte doen voor de logiesbelasting. U kunt uw aangifte op twee manieren doorgeven.

1. Logies via e-mail doorgeven

U kunt het aangifteformulier downloaden via de knop 'Formulier downloaden' en ingevuld via e-mail opsturen. You can also fill in the return form in English.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen. Op de website van eHerkenning staat de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. Houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

2. Logies per post doorgeven

Stuur het ingevulde aangifteformulier naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Belastingen - afdeling Aanslagregeling
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Online aangifte voor bedrijven

Voor bedrijven die bij de gemeente bekend zijn als aanbieder van overnachtingsmogelijkheden is het mogelijk om digitale aangifte te doen en gelijk te betalen. Dan kan door via Mijn Loket in te loggen met e-Herkenning.

Heeft u vragen?

Bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Er wordt logiesbelasting betaald voor iedere betaalde overnachting door gasten die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) in Rotterdam. Logiesbelasting mag worden doorberekend aan gasten.

Het tarief geldt per kwartaal en is een percentage van de kale overnachtingsprijs (exclusief BTW).

2020 2021
6,5% 6,5%

Als een kwartaal voorbij is, krijgt u een maand de tijd om aangifte te doen. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging. Hierna krijgt u binnen een maand de aanslag.

Een ondernemer of particulier die betaalde overnachting aanbiedt. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, camping of bed and breakfast.

Inwoners van Rotterdam, die in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven, hoeven geen Logiesbelasting te betalen.

Nadat de gemeente uw aangifte heeft ontvangen, krijgt u een aanslagbiljet. Daar staat op wat u moet betalen.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u niet (op tijd) aangifte doet om logiesbelasting te betalen. Dit is volgens de artikelen 67c en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 231 van de Gemeentewet.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Regels
Meer informatie vindt u in de Verordening logiesbelasting 2021.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.