Kopersregeling erfpacht
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/kopersregeling-erfpacht/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u een woning of kantoor kopen en gelijk daarbij de erfpachtgrond die erbij hoort? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kopersregeling.

U kunt de kopersregeling op twee manieren aanvragen.

1. Kopersregeling aanvragen per e-mail

Uw aanvraag kopersregeling stuurt u met de bijbehorende stukken naar de afdeling Erfpacht. Via de knop 'aanvragen per e-mail' dient u uw aanvraag in.

2. Kopersregeling aanvragen per post

U kunt de kopersregeling ook per post aanvragen. Stuur uw aanvraag met bijbehorende stukken naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Afdeling Erfpacht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Administratiekosten

 • voor een woning € 350,00 (excl. BTW)
 • voor een kantoor € 2.500,00 (excl. BTW)

Berekening grondwaarde

Om de koopsom te bepalen, wordt eerst de grondwaarde berekend. De berekening gebeurt op basis van de marktwaarde van de woning of het kantoor.

Koopbedrag

Bij de kopersregeling wordt gebruik gemaakt van het in de koopovereenkomst vermelde koopbedrag. Het kan zijn dat het koopbedrag teveel afwijkt van de verkoopwaarde (vrij van huur en gebruik) die normaal is voor soortgelijke woningen of kantoren. Dan kan de gemeente deze koopsom verbeteren naar de marktwaarde op dat moment.

Aanbiedingsbrief

De hoogte van de koopsom en de manier waarop deze is bepaald, staat in de aanbiedingsbrief. In de brief staan ook de andere kosten waar u rekening mee moet houden.

In uw aanvraag moet in ieder geval het volgende staan:

 • voluit geschreven namen en voornamen van alle kopers
 • huidige correspondentieadres
 • telefoonnummer waarop de koper overdag gebeld kan worden
 • adres van de woning of het kantoor
 • tussen koper en verkoper overeengekomen koopsom
 • kopie van de volledige koopovereenkomst, welke door zowel koper als verkoper is ondertekend
 • Na ontvangst van het verzoek om gebruik te maken van de kopersregeling wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden is voldaan.
 • De datum waarop alle gevraagde documenten en gegevens ontvangen zijn, geldt als startdatum.
 • Voor woningen kan de verkoop van de grond binnen 40 werkdagen worden geregeld. Voor kantoren binnen 60 werkdagen.

Notariële aanlevering

Voor de overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de koper van de woning of het kantoor geldt dat de juridische levering van de grond alleen kan doorgaan als de woning of het kantoor notarieel is geleverd. U moet daarom rekening houden met het volgende:

 • woning: de juridische levering van de woning bij de notaris moet plaatsvinden tenminste 40 werkdagen nadat het verzoek door de gemeente Rotterdam is ontvangen plaatsvinden
 • kantoor: de juridische levering van het kantoor bij de notaris moet tenminste 60 werkdagen nadat het verzoek door de gemeente Rotterdam is ontvangen plaatsvinden

Voor iedereen die tegelijk met een woning of kantoor de erfpachtgrond die erbij hoort wil kopen.

Uw verzoek wordt alleen behandeld als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 1. De kopersregeling wordt aangevraagd door de koper (= toekomstige bewoner) van de woning of de koper van het kantoor.
 2. In de aanvraag staat in ieder geval de benodigde informatie over de koper.
 3. Als het verzoek wordt ingediend door de makelaar, dan moet de koper het verzoek ook ondertekenen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.