Vergunning kansspelen en loterijen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/kansspelen-en-loterijen/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u u een kansspel zoals een bingo, een rad van fortuin of een loterij organiseren? Dan moet u hier een vergunning voor aanvragen of een melding van maken.

Of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet maken, hangt af van de waarde van het totale prijzenpakket.

Aanvragen vergunning

Voor kansspelen als loterijen met een prijzenbedrag tot € 4.500 vraagt u via e-mail een vergunning aan bij de directie Veiligheid.

Voor kansspelen en loterijen met een prijzenbedrag vanaf € 4.500 vraagt u vergunning aan bij het Ministerie van Justitie.

Melding maken

Bij kleine kansspelen moet u een melding maken bij de gemeente. Onder kleine kansspelen vallen een bingo, het vogelpiekspel en rad van avontuur. De waarde van de prijzen mag per spelronde niet hoger zijn dan € 400 en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550.

U meldt een klein kansspel via e-mail.

Het aanvragen van een vergunning of het melden van een kansspel of loterij is gratis.

  • 14 dagen bij het aanvragen van een vergunning
  • 5 werkdagen bij het melden van een klein kansspel

De organisator van een kansspel of loterij.

Voor een vergunning kansspel of loterij gelden de volgende regels:

Organiseren van een klein kansspel

Het kansspel wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal drie jaar bestaat. Deze vereniging heeft niet als primair doel het organiseren van kansspelen. De opbrengst gaat naar een genoemd doel, dit doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang. Daarnaast mogen burgemeester en wethouders de bijeenkomst niet hebben verboden.

Winkelweekactie

Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (minimaal tien ondernemers), waarbij de loten gratis aan de klanten worden uitgegeven. Deze ondernemers vragen vergunning aan bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. De loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag maximaal twee maal per jaar worden gehouden. De waarde van het prijzenpakket mag niet hoger zijn dan € 11.950.

Prijsvragen

  • als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan
    € 2.300 is geen vergunning nodig
  • als de hoogst uitkeerbare prijs maximaal € 4.500 is, vraagt u een vergunning aan bij de gemeente als de hoogst uitkeerbare prijs meer dan € 4.500 is, vraagt u een vergunning aan bij het Ministerie van Justitie.
  • een zelfstandig ondernemer mag voor klanten een prijsvraag organiseren. De klant moet dan een inspanning verrichten, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto, enz. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe. Of u een vergunning nodig hebt en bij welke instantie u de vergunning moet aanvragen, is afhankelijk van de waarde van de prijs:

De regels zijn vastgelegd in de Wet op de kansspelen. De bevoegdheden van de gemeente zijn geregeld in artikel 3 en 7 van deze wet.

Wanneer u een kansspel organiseert, moet u misschien kansspelbelasting betalen.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst en op de website van de Rijksoverheid.

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op via evenementenvergunningen@rotterdam.nl of u belt het gemeentelijk servicenummer 14 010.