Inschrijving echtscheiding
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/inschrijving-echtscheiding/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u uw echtscheiding met spoed wilt laten inschrijven, moet u hiervoor een afspraak maken.

U kunt alleen uw echtscheiding laten inschrijven in Rotterdam als u in Rotterdam bent getrouwd én de echtscheiding door een rechtbank in Nederland is uitgesproken. Binnen 3 werkdagen na de uitspraak van de rechtbank maakt u een afspraak voor deze spoedprocedure.

Bel om een afspraak te maken

U belt naar het gemeentelijk telefoonnummer 14 010. U wordt dan doorverbonden naar de afdeling Burgerlijke Stand.

  • de spoedprocedure registratie zelf is gratis
  • in 2022 kost een afschrift van de akte € 14,30
  • de echtscheidingsbeschikking
  • 2 ingevulde en ondergetekende akten van berusting
  • het bewijs waaruit blijkt dat de echtscheiding met spoed moet worden ingeschreven
  • een verklaring van naamgebruik indien van toepassing

Bij een spoedprocedure wordt de echtscheidingsbeschikking direct ingeschreven. Na inschrijving van de Nederlandse beschikking krijgt de advocaat per mail een bevestiging.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Als u in het buitenland of op een consulaat getrouwd bent, dan wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van de Gemeente Den Haag.
Ga voor meer informatie naar de website gemeente Den Haag.

Het postadres

Dienst Publiekszaken gemeente Den Haag
Back Office, Team Burgerlijke Stand
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Als u in het buitenland bent gescheiden, moet u de documenten die u daarvan heeft gekregen tonen in de gemeente waar u getrouwd bent.
De gemeente waar u getrouwd bent plaatst een aantekening van de echtscheiding op uw huwelijksakte.
De gemeente stuurt daarna een melding van de echtscheiding naar uw woongemeente.

1. Naar een advocaat

U gaat naar een advocaat als u wilt scheiden. Vraagt u samen met uw partner de scheiding aan, dan is 1 advocaat genoeg. Vraagt u alleen de scheiding aan of is uw partner het niet eens met de scheiding, dan kiest u allebei een eigen advocaat.

2. Verzoekschrift

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift. Uw advocaat stuurt het verzoekschrift naar de rechtbank.

3. Uitspraak rechtbank

De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. Dit is ook zo voor:

  • een scheiding van tafel en bed
  • na een scheiding van tafel en bed

4. Inschrijving echtscheiding

De echtscheiding is definitief als de beschikking van de rechter is ingeschreven in de Burgerlijke Stand. Dit is ook zo voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. De beschikking moet binnen 6 maanden zijn ingeschreven. Meestal regelt uw advocaat dit door de stukken naar de Burgerlijke Stand te sturen. De gemeente Rotterdam stuurt bericht naar uw advocaat nadat het vonnis is ingeschreven. Als u wilt weten of de beschikking al is verwerkt, neem dan contact op met uw advocaat.
Meer informatie vindt u op de pagina scheiden.

5. Verklaring naamgebruik

Met een verklaring naamgebruik kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid.