Impulsregeling Cultuur
Gepubliceerd op: 04-06-2020
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/impulsregeling-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze tweejarige subsidie is bedoeld voor jonge culturele organisaties uit Rotterdam die zich willen ontwikkelen en professionaliseren. De subsidie geldt voor zowel de ontwikkel- als de artistieke activiteiten.

U benoemt voor uzelf minimaal twee ontwikkeldoelen en betrekt een zelfgekozen coach of adviesorganisatie bij uw plan. Deze coach biedt persoonlijk advies, procesbegeleiding, brainstormsessies, empowerment of anderszins om u te helpen uw doelen te realiseren. De invulling is aan u. Meer informatie vind u op deze pagina in het veld ‘Meesturen’.

1. Intake gesprek

Een intakegesprek met de afdeling cultuur moest uiterlijk 15 september 2020 plaatsvinden. Het is niet meer mogelijk dit te plannen.

2. Online subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor organisaties).

Tweejarige periode

Elke twee jaar kunt u een impulssubsidie aanvragen. De enige ronde voor de jaren 2021 en 2022 is van 1 juli 2020 tot en met  30 september 2020. De subsidieperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

De impulsregeling wil de flexibiliteit, innovatie en professionaliteit versterken van relatief nieuwe instellingen in de culturele sector en zo bijdragen aan de ontwikkeling van deze organisaties. Culturele organisaties die in Rotterdam actief zijn, volgens de statuten ouder dan twee jaar en jonger dan negen jaar, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente Rotterdam. Organisaties die deel uitmaken van het Cultuurplan 2021-2024 of de landelijke BIS-regeling komen niet in aanmerking.

Per ronde is er € 1,5 miljoen beschikbaar. Het gevraagde subsidiebedrag is minimaal € 25.000 per jaar en maximaal 50% van uw begroting. In uw begroting staan zowel alle activiteiten ter professionalisering en ontwikkeling, als het artistiek-inhoudelijke programma die u wilt uitvoeren. Het gaat dus nadrukkelijk om een totaalbegroting van uw organisatie. Het is niet mogelijk tijdens de impulsperiode bij andere culturele regelingen van de gemeente (project)subsidies aan te vragen.

Tijdens het doorlopen van de aanvraag vragen wij u naar:

 • Een businessplan met uw ontwikkeldoelen en hoe u die realiseert. Deze ontwikkeldoelen liggen op onderstaande gebieden:

a. versterking en ontwikkeling van de bedrijfsmatige kwaliteit;

b. versterking en ontwikkeling van de artistieke kwaliteit;

c. ontwikkeling in het publieksbereik.

In het businessplan beschrijft u ook zo concreet mogelijk uw artistieke activiteiten: voorstellingen, films, exposities, producties, concerten of andere kunstvormen.

 • Curriculum vitae en rolbeschrijving van uw coach of extern adviseur
 • Een begroting met dekkingsplan, inclusief het gevraagde subsidiebedrag
 • Jaarverslag 2019
 • Uittreksel KvK en statuten
 • Als u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. U ontvangt een tweede bericht nadat wij hebben gekeken of alle vereiste stukken bij de aanvraag zitten. Daarna nemen wij de aanvraag in behandeling en leggen wij uw plannen ter advisering voor aan een onafhankelijke commissie.
 • Uiterlijk 26 november 2020 nemen wij een besluit.
 • In het besluit leest u of u subsidie krijgt, de hoogte van het bedrag en de voorwaarden. Wij vragen u om na één jaar een evaluatie toe te sturen en achteraf een verantwoording in te leveren.

Voor elke culturele instelling uit Rotterdam met een ontwikkelvraag. Uw doelstelling op het vlak van kunst en cultuur moet in uw statuten staan. Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Heeft u deze nog niet? Vraag een e-herkenning aan.

Instellingen die onderdeel zijn van de Rotterdamse Culturele Basis/Cultuurplan of de landelijke basisinfrastructuur (Ministerie OCW) kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

U kunt na deze tweejarige periode direct aansluitend nog één keer aanvragen. Ook als uw organisatie dan 9 jaar of langer bestaat.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam.

Intakegesprek plannen:

 • stuur een e-mail aan: helpdeskcultuur@rotterdam.nl.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over uiteenlopende subsidies cultuur, bezoek ons tweewekelijks spreekuur in de Centrale bibliotheek: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-spreekuur-subsidies-42271936500
 • over niet-culturele zaken? Neem contact op of bel 14 010.
\