Illegale bouw melden
Gepubliceerd op: 12-12-2017
Geprint op: 16-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/illegale-bouw-melden/
Ga naar de hoofdinhoud

Illegale bouw is de bouw zonder vergunning. Meld het bij de gemeente wanneer een gebouw zonder vergunning is of wordt gebouwd.

Online

Via de knop 'melding maken' doet u online een melding van illegale bouw.

Telefonisch

Bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010. Vertel dat het om illegale bouw gaat en geef uw melding door.

De gemeente onderzoekt de situatie en informeert u over het resultaat.

Een anonieme melding kan ook. De gemeente onderzoekt ook dan de situatie maar kan u niet informeren over het resultaat.

De melding is gratis.

Een volledig ingevuld meldingsformulier.

Een inspecteur van Bouw en Woningtoezicht neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.

 

Hoe staat het met mijn melding?

Bekijk uw online melding in het Digitaal Loket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Iedereen kan de melding doen.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Bij een melding doet de gemeente onderzoek naar de situatie en probeert dit op te lossen. Als de situatie niet is opgelost,kan de gemeente handhavend optreden.

Een melding is geen handhavingsverzoek. Als u een handhavingsverzoek wilt doen, geeft u dit aan in het aanmeldingsformulier.
U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw verzoek.