Huisnummer aanvragen of intrekken
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/huisnummer/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt zelf een huisnummer aanvragen bij de gemeente als er een adres ontstaan of vervallen is zonder dat daar een omgevingsvergunning voor nodig is.

U kunt (een wijziging, splitsing, samenvoeging of intrekking van) een huisnummer op 2 manieren aanvragen bij de afdeling Basisinformatie van de gemeente.

1. Per email aanvragen

U downloadt het aanvraagformulier (PDF) via de knop formulier downloaden. Vul het formulier in en voeg de nodige documenten toe. Scan alle stukken in en mail deze naar bag@rotterdam.nl.

2. Per post aanvragen

U kunt het ingevulde aanvraagformulier met de nodige documenten ook opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Basisinformatie
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam

Omgevingsvergunning nodig?

Via de vergunningencheck en de zelftoets ziet u of u voor uw bouwwerkzaamheden wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Een aanvraag waar geen omgevingsvergunning voor nodig is, wordt door de afdeling Basisinformatie voor goedkeuring doorgestuurd naar de afdeling Bouwtoezicht en Woningtoezicht.

Een wijziging, splitsing, samenvoeging of intrekking van een huisnummer aanvragen is gratis.

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • doet u als gemachtigde de aanvraag voor de eigenaar, stuur dan een machtiging mee
 • een situatietekening (1 :1000) van de bestaande en nieuwe situatie
 • een plattegrond per verdieping (het liefst in A4 formaat en op schaal) met hierop aangegeven:
  - de ligging van de toegang ten opzichte van de openbare weg      
  - de trapopgangen en liften en (hoofd)toegangen
  - de plaats en het aantal van de eventuele postkasten
  - de indeling en maatvoering van het verblijfsobject
  - de maatvoering in centimeters

Zonder deze bijlagen wordt de aanvraag niet behandeld. Dit geldt ook voor onduidelijke tekeningen.

 • gemiddeld duurt een goedkeuring vanuit Bouwtoezicht en Woningtoezicht 2 weken
 • ná ontvangst van de goedkeuring vanuit Bouwtoezicht en Woningtoezicht duurt het maximaal 4 weken totdat u uw huisnummer krijgt toegewezen

De eigenaar van het vastgoedobject of iemand die officieel toestemming heeft van de eigenaar (machtiging). U wilt 1 of meer van de volgende punten doen:

 • een nieuw huisnummer aanvragen
 • een bestaand huisnummer aanpassen
 • een bestaand huisnummer intrekken

Heeft u vragen, neem dan contact op.