Hervestiging
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/hervestiging/
Ga naar de hoofdinhoud

Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Nederland voor langer dan 4 maanden of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan moet u zich opnieuw in laten schrijven.

U moet zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland melden bij de gemeente voor een afspraak om zich in te schrijven. Dit is wettelijk verplicht.

Afspraak maken met of zonder Huisvestingsvergunning

Voordat u een afspraak maakt, checkt u eerst of u een Huisvestingsvergunning nodig heeft. In de postcodetabellen kunt u zien of u naar een woning verhuist waarvoor een Huisvestingsvergunning nodig is. Als u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan maakt u een afspraak Hervestiging met huisvestingsvergunning. Op de pagina Verhuizen naar Huisvestingsvergunning (HVV) gebied staat welke documenten u moet meenemen.

Als u geen Huisvestingsvergunning nodig heeft, dan kunt een afspraak maken via de knop 'Afspraak maken' of telefonisch via 14 010.

U komt persoonlijk langs bij de balie. Als de inschrijving ook voor uw gezinsleden is dan moeten zij meekomen naar de afspraak (ook een baby).

  • voor kinderen tot 16 jaar is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om de kinderen te laten inschrijven
  • inwonende minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder mogen zichzelf inschrijven

Uitschrijving vóór of ná 1 oktober 1994

U laat zich opnieuw inschrijven in de BRP als u ná 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd of als u wegens 'Vertrek Onbekend' bent uitgeschreven. Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente vanwege emigratie of 'Vertrek Onbekend'? Dan schrijft u zich in voor eerste vestiging.

Verblijf korter dan 4 maanden

Komt u uit het buitenland en bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te werken of studeren? Dan maakt u een afspraak bij het loket Registratie niet-ingezetenen.

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

De registratie van de hervestiging is gratis.

Als u een woning heeft gekocht, een woning gaat huren of gaat inwonen, dan moet u in ieder geval altijd meenemen:

  • Het aangifteformulier hervestiging.
  • Als u zich wilt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius neemt u een bewijs van uitschrijving (origineel) mee.
  • Een geldig identiteitsbewijs:

a. Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Neem uw paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs mee.

b. Heeft u de nationaliteit van een land binnen de EU/EER of van Zwitserland? Neem uw nationaal-, diplomatiek- of dienstpaspoort mee. Of een EU-identiteitskaart.

c. Heeft u een andere nationaliteit? U neemt mee: uw nationaal paspoort en ook uw verblijfsvergunning of beschikking van de IND of een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker).

Afhankelijk van uw woonsituatie heeft u ook de volgenden documenten nodig

Uw nieuwe woonsituatie Deze documenten heeft u nodig
Huurder Huurcontract of een verhuurdersverklaring***
Koper/eigenaar Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster, voeg dan de kopie van de akte van levering ondertekend door de notaris toe óf voeg een kopie van het bewijs van eigendom ondertekend door de notaris toe
Inwonen bij huurder Een verklaring van inwoning***
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
  Verhuurdersverklaring***
Inwonend bij koper/eigenaar Een verklaring van inwoning***
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
Kamerbewoning Huurcontract of een verhuurdersverklaring***
***

Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het contract of de verklaring moet ingevuld zijn door de eigenaar en beheerder.

Gaat u inwonen bij uw gehuwde/geregistreerde partner, (groot)ouders, (klein)kind, broer of zus? Dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.

Als u gaat inwonen heeft u altijd een verklaring van inwoning nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland komt, al een burgerservicenummer (BSN) heeft en langer dan 4 maanden in Rotterdam gaat wonen. Dit geldt ook voor de Nederlanders uit Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

  • u heeft eerder in Nederland ingeschreven gestaan
  • u heeft al een burgerservicenummer (BSN)
  • u gaat langer dan 4 maanden in Rotterdam wonen
  • u bent uitgeschreven uit de BRP

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

In deze basisregistratie worden ingezetenen en niet-ingezetenen die korter dan 4 maanden in Nederland werken of studeren (RNI) geregistreerd.

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.