Grafrechten verlengen of beëindigen
Gepubliceerd op: 27-09-2019
Geprint op: 01-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/grafrechten-verlengen-beeindigen/
Ga naar de hoofdinhoud

Bij de gemeente kunt u grafrechten verlengen of u kunt afstand doen van uw huidig grafrecht.

Recht op een particulier graf op de gemeentelijke begraafplaatsen heeft u voor een bepaalde tijd. U kunt grafrechten met 5, 10, 15 of 20 jaar verlengen. Ruim voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een brief met de vraag of verlenging gewenst is.

Online grafrechten verleningen

U kunt uw grafrechten online verlengen via de knop 'Grafrechten verlengen'. Voor deze aanvraag heeft u DigiD nodig.

Grafrechten beëindigen

Wilt u de grafrechten niet verlengen, of is de termijn nog niet afgelopen en wilt u afstand doen van uw grafrechten? Dat regelt u via de link Grafrechten beëindigen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Gedenkteken en graf

De rechten en plichten van de rechthebbende vervallen aan de gemeente als u het grafrecht beëindigd. De gemeente kan, na het verstrijken of beëindigen van de graftermijn, het gedenkteken verwijderen en het graf ruimen.

Rechthebbende

De persoon die een graf, columbarium of nis op zijn naam heeft staan, noemen we rechthebbende. De rechthebbende kan de grafrechten verlengen of afstand hiervan doen.

Grafrechten overboeken

Is de rechthebbende overleden? Dan moeten eerst de grafrechten overgeboekt worden op een nieuwe rechthebbende. Daarna kan er gekozen worden voor verlenging of afstand doen. Als er niet overgeboekt wordt vervallen deze rechten aan de gemeente Rotterdam. Overboeken van grafrechten regelt u via de pagina Overboeken Grafrechten.

Tarieven Begraven en Cremeren

De kosten voor het verlengen van de grafrechten staan vermeld op het verlengingsvoorstel dat u heeft ontvangen. Wilt u de tarieven voor verlengen weten als u op eigen verzoek de particuliere grafrechten verlengt? Deze vindt u in het informatieblad Uitvaarttarieven 2021 - PDF.

Tarieven asbestemming

Als u de grafrechten van een particulier urnengraf of columbarium beëindigt, moet er een keuze worden gemaakt voor de bestemming van de as. De kosten hiervan vindt u in de tabellen 'Asbus mee naar huis' en 'Verstrooien as'.

Asbus mee naar huis
As van overledene van 12 jaar en ouder meenemen naar huis € 83
As van kind jonger dan 12 jaar en meenemen naar huis € 42
Asbus aangetekend via PostNL verzenden binnen Nederland € 91
Asbus aangetekend via PostNL verzenden buitenland € 183
Verstrooien as
Verstrooien as op de begraafplaats zonder aanwezigheid (crematie Hofwijk of na afstand urnengraf) € 0
Verstrooien as op de strooiweide van de begraafplaats met aanwezigheid nabestaanden € 71
Verstrooien as op particulier of algemeen (urnen)graf met aanwezigheid nabestaanden € 71
Verstrooien as vanaf schip zonder aanwezigheid nabestaanden € 91
Verstrooien as vanaf schip met aanwezigheid nabestaanden € 555
Verstrooien as per vliegtuig zonder aanwezigheid nabestaanden € 124
Naamplaat herdenkingszuil voor een periode van vijf jaar na verstrooiing van de as € 160
Aanbrengen inscriptie op de naamplaat, prijs is per letter of cijfer € 5
Verlengen naamplaat op herdenkingszuil per periode van vijf jaar € 63

Assieraden en andere mogelijkheden bestemming van de as

Er zijn ook andere mogelijkheden voor de bestemming van de as. Ook nadat u heeft gekozen voor afstand van grafsoorten op de begraafplaatsen. Bel voor een afspraak met crematorium Rotterdam Hofwijk naar 010 489 8570. De asbestemmingsruimte van het crematorium is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur geopend.

De tarieven voor grafrechten en asbestemmingen wijzigen per belastingjaar.

Binnen 14 dagen ontvangt u een bericht van de gemeente.

Voor rechthebbenden van particuliere (urnen)graven en columbariums op de algemene begraafplaatsen van de Gemeente Rotterdam.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het administratiekantoor via info@begraafplaatsen.rotterdam.nl of bel met 14 010.