Erkenning (ongeboren vrucht)
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/erkenning/
Ga naar de hoofdinhoud

Aangepaste dienstverlening vanwege het coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vraagt de gemeente om zo veel mogelijk te wachten met het erkennen van een kind dat al geboren is. U kunt nog wel een afspraak maken om een ongeboren kind te erkennen. Doe dit zoveel mogelijk in uw eigen gemeente. U kunt uw kind wel erkennen tijdens de geboorteaangifte, mits het is geboren in Rotterdam.

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Of bent u een duomoeder? Dan kunt u uw kind erkennen.

Erkennen kan:

 • vóór de geboorte (erkenning van de ongeboren vrucht)
 • tijdens de aangifte van geboorte
 • of op een later moment

Hiervoor maakt u online via de knop 'Afspraak maken' of telefonisch via 14 010 een afspraak om langs te komen in de stadswinkel.

De belangrijkste veranderingen voor erkenning zijn:

 • Het juridisch ouderschap van de duomoeder kan ook ontstaan door erkenning (ongeboren vrucht)
 • Een gehuwde erkenner kan het kind erkennen van een andere vrouw dan zijn/haar echtgenote/partner. De rechter hoeft niet meer vast te stellen dat tussen de erkenner en het kind een nauwe persoonlijke relatie bestaat
 • de erkenning is gratis
 • u krijgt gratis een afschrift van de akte

Erkenning ongeboren vrucht en erkenning bij geboorteaangifte

 • een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder
 • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Naamskeuze kan alleen worden gedaan bij het eerste kind van de moeder en erkenner samen

Als het kind jonger is dan 12 jaar:

 • een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder
 • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Naamskeuze kan alleen worden gedaan bij het eerste kind van de moeder en erkenner samen

Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is:

 • een geldig identiteitsbewijs van de erkenner, de moeder en het kind
 • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. Naamskeuze kan alleen worden gedaan bij het eerste kind van de moeder en erkenner samen

Als het kind 16 jaar of ouder is:

 • een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en het kind
 • het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt
 • persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is

 

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over naamskeuze.

De akte wordt direct opgemaakt als alle documenten aanwezig zijn.

 • Wanneer u 16 jaar of ouder bent kunt u een kind erkennen. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn
 • De erkenner mag geen ouder, grootouder, kind, kleinkind, broer of zus zijn van de moeder
 • Wanneer er al twee ouders zijn, kan het kind niet worden erkend door een derde

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Heeft de moeder uit wie het kind is geboren niet de Nederlandse nationaliteit, maar de erkenner (m/v) wel? En wordt het kind erkend voordat het 7 jaar oud is? Dan krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit van de erkenner (m/v). Is het kind 7 jaar of ouder? Dan gelden andere regels. Zie ook de informatie op de website van de Immigratie - en Naturalisatiedienst: Nederlander door geboorte of erkenning

 • Heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan identificeert u zich met een geldig Nederlands rijbewijs, paspoort of een geldige identiteitskaart
 • Heeft u de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), dan identificeert u zich met uw paspoort of met een EU/EER vreemdelingendocument
 • Heeft u de nationaliteit van een land buiten de EU of EER, dan identificeert u zich met een Nederlands vreemdelingendocument (het verblijfsdocument)

De moeder en de erkenner kunnen na erkenning het gezamenlijke gezag over het kind krijgen. Dit kunnen zij regelen door een aantekening te laten plaatsen in het gezagregister. Dit register wordt bijgehouden door de rechtbank.

In de volgende gevallen kan het ouderlijk gezag aangevraagd worden:

 • kinderen geboren nadat ze als ongeboren vrucht zijn erkend
 • kinderen die bij geboorteaangifte worden erkend
 • kinderen die na geboorteaangifte worden erkend

De moeder heeft (als zij meerderjarig is op het moment van geboorte van het kind) automatisch het gezag.
Als de erkenner ook het ouderlijk gezag wil, moeten zowel de moeder als de erkenner een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. Het verzoek kan (ongeacht de geboorteplaats van het kind) worden ingediend bij iedere rechtbank in Nederland.

Gezamenlijk gezag aanvragen

U kunt het verzoek voor gezamenlijk gezag schriftelijk of online indienen. Kijkt u op de webpagina Gezamenlijk gezag aanvragen op de website van de Rechtspraak.

Gezinsuitbreiding kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Wilt u weten wat deze verandering betekent voor uw portemonnee? Op de website Wijzer in Geldzaken vindt u antwoord op uw financiële vragen. Met de handige tool Bereken uw recht op de website van Nibud.nl ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.