Melden van te laat besluit
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/dwangsom/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms beslist de gemeente te laat op uw aanvraag of bezwaar. Bijvoorbeeld op uw aanvraag van een uitkering. Meld dan dat de gemeente te laat is.

De gemeente moet na uw melding in 2 weken beslissen.
Doet de gemeente dat niet?
Dan moet de gemeente u een geldbedrag betalen.

Melden

Meld dat de gemeente te laat is met het formulier 'Ingebrekestelling'.
Druk op de knop 'Formulier downloaden' en het formulier opent zich.

Print het formulier uit en vul het volledig in.
Stuur het formulier naar de afdeling waar u de aanvraag of bezwaar heeft gedaan.
Van die afdeling heeft u een brief gekregen waar het adres in staat.
U hoeft verder niets mee te sturen.

U krijgt geen geldbedrag in de volgende situaties:

 • Als de gemeente binnen 2 weken na uw melding beslist op uw aanvraag of bezwaar.
 • Als u zelf voor vertraging zorgt bij uw aanvraag.
 • Als u te lang wacht met melden dat de gemeente te laat is.
 • Als de gemeente er echt niets aan kon doen.
 • Als u bij een bezwaar niet alle regels heeft gevolgd.
 • Als de gemeente te laat is met uw Wob-verzoek.
  Meer informatie wat een Wob-verzoek is en wat u dan moet doen, leest u op de pagina Verzoek Wob.

2 weken na de beslissing van de gemeente krijgt u een brief.
In de brief staat óf de gemeente een geldbedrag moet betalen.
Er staat ook in hoe hoog dit bedrag is en per wanneer u dat krijgt.

Hoogte geldbedrag

 • € 23 per dag voor de eerste 14 dagen dat de gemeente te laat beslist
 • € 35 per dag voor de daaropvolgende 14 dagen
 • € 45 per dag voor de derde periode van 14 dagen

U kunt niet meer krijgen dan €1442.

Als u niets krijgt

Soms beslist de gemeente dat u geen geldbedrag krijgt.
Als u het daar niet mee eens bent, dan kunt u een bezwaar indienen.
Ga daarvoor naar de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Lees de ontvangstbrief die u kreeg na uw aanvraag.

Daar staat meestal in hoe lang uw aanvraag mag duren.

Staat het er niet in?

Dan heeft de gemeente 8 weken om te beslissen.

Bij bezwaren zijn er andere regels dan voor aanvragen.

Lees de Voorwaarden op de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Heeft u nog vragen?
Bel een van onze medewerkers via het nummer 14 010.
Of neem op een andere manier contact op.

Ingebrekestelling is een woord dat in de wet wordt gebruikt.

Ingebrekestelling betekent: melden dat de gemeente te laat is met beslissen.

Dwangsom is een woord dat in de wet wordt gebruikt.

De dwangsom is het geldbedrag wat u krijgt, als de gemeente 2 weken na uw melding nog steeds te laat is.

Ja, dat kan.

U kunt naar de rechtbank gaan als u niets van de gemeente hoort in de 2 weken nadat u een melding maakte.

U deed de melding met het formulier Ingebrekestelling.

Als u er een rechtszaak van maakt, heet dat: een beroep indienen bij de rechtbank.

Let op: dit kost geld.