Dwangsom
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/dwangsom/
Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam moet zich houden aan termijnen in de wet wanneer zij een antwoord geeft op uw aanvraag of bezwaar.

Als zij zich hier niet aan houdt, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een dwangsom. Dit kan oplopen tot een maximum van €1442,-.

Via de knop 'Formulier downloaden' downloadt u het formulier voor de ingebrekestelling en/of het verzoek tot een dwangsom.

Stuur het formulier per post naar de afdeling van de gemeente waar u uw aanvraag heeft gedaan. De afdeling staat op de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar.

U kunt de ingebrekestelling indienen vanaf het moment dat de beslistermijn voorbij is. Deze termijn staat op het aanvraagformulier of de ontvangstbevestiging. Soms geldt er geen wettelijke termijn, maar bepaalt het bestuursorgaan wat een redelijke termijn is.

Met de ingebrekestelling geeft u aan dat de gemeente de termijn in de wet niet heeft gehaald. U geeft hiermee de gemeente de kans om toch nog een beslissing te nemen.

In deze ingebrekestelling kunt u aangeven dat u aanspraak wil maken op een dwangsom, als de gemeente niet alsnog binnen twee weken beslist.

Heeft u de gemeente al in gebreke gesteld? Stuur ook dan het verzoek tot een dwangsom per post naar de afdeling van de gemeente waar u uw aanvraag heeft ingediend.

Afhandeling aanvragen

 • Voor aanvragen volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geldt sinds 1 oktober 2016 een andere regeling. U kunt sinds deze datum geen aanspraak maken op dwangsommen over de afhandeling van aanvragen volgens de Wob. Als de beslistermijn voorbij is, dan kunt u wel een bezwaar niet tijdig beslissen maken. Op de pagina bezwaar gemeentebesluit leest u hoe u bezwaar maakt.
 • Deze dwangsomregeling geldt niet voor de servicenormen die de gemeente Rotterdam zichzelf heeft opgelegd.
 • U kunt geen aanspraak maken op een dwangsom wanneer u uitstel goed vindt. Dit geldt ook als u zelf voor vertraging heeft gezorgd.
 • Als de beslistermijn voorbij is, wordt in sommige gevallen automatisch een positieve beschikking gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw.
  Het is logisch dat de dwangsomregeling in deze gevallen niet geldt.

Het indienen van een ingebrekestelling of het verzoek tot een dwangsom is gratis.

U kunt de voorbeeldbrief gebruiken. U moet in ieder geval hierin aangeven:

 • om welk soort aanvraag het gaat
 • bij welke afdeling u de aanvraag heeft gedaan
 • op welke datum de beslistermijn is verlopen
 • het kenmerk of nummer die staat op de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar

Wilt u aanspraak maken op een dwangsom, dan schrijft u dit in uw ingebrekestelling. Of u dient dit later in op dezelfde manier als de ingebrekestelling.

De gemeente moet een beschikking over de dwangsom geven. Dit moet binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom betaald zou moeten worden.

In deze beschikking staat óf een dwangsom moet worden betaald en hoe hoog dit bedrag is.

 • Burgers
 • Bedrijven

Aanvraag uitkering PW, IOAW of IOAZ 

Gaat uw ingebrekestelling en/of verzoek tot een dwangsom over een aanvraag voor een uitkering PW, IOAW of IOAZ, dan stuurt u deze op per post.

Bezwaarschriften

Gaat uw ingebrekestelling en/of verzoek tot een dwangsom over een bezwaar, dan dient u deze in bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC):

De Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer: 010-2676300

Belastingen gemeente Rotterdam

Voor Belastingen gelden andere wettelijke termijnen voor de afhandeling van bezwaarschriften. De bezwaarschriften worden door Belastingen zelf afgehandeld.
Op de pagina bezwaar belastingen kunt u vinden hoe u bezwaar maakt bij Belastingen.

Procedure

 • Als uw ingebrekestelling is ontvangen, dan heeft de gemeente twee weken de tijd om alsnog een beschikking op uw aanvraag of beslissing op bezwaar te geven.
 • Gebeurt dit niet, dan moet de gemeente een dwangsom betalen tot het moment dat de beschikking of beslissing toch nog wordt gegeven. U kunt de gemeente vragen om deze dwangsom uit te betalen.

Meer informatie over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

De hoogte van de dwangsom is maximaal €1442,- en bestaat uit:

 • € 23 per dag voor de eerste 14 dagen
 • € 35 per dag voor de daaropvolgende 14 dagen
 • € 45 per dag voor de derde periode van 14 dagen

U kunt een bezwaar indienen bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie of bij Belastingen Rotterdam.

Als u nog steeds maar geen dwangsom beschikking krijgt, dan kunt u beroep instellen direct bij de rechtbank Rotterdam.