Brandonveilige situatie melden
Gepubliceerd op: 08-08-2018
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/brandonveilige-situatie-melden/
Ga naar de hoofdinhoud

Maakt u zich zorgen over de brandveiligheid in een gebouw? Denkt u dat een pand niet voldoet aan de veiligheidseisen? Meld dit bij de gemeente.

De gemeente stelt dan een onderzoek in. Als de situatie inderdaad niet veilig is, zorgt de gemeente voor een oplossing.

Geef eerst uw zorg door aan de eigenaar of de exploitant van het gebouw vóórdat u de melding bij de gemeente doet. Misschien doet hij er meteen iets aan en is de melding niet meer nodig.

Online

Geef uw melding door via de knop 'melding maken'.

Telefonisch

Bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010. Vertel dat u een brandonveilige situatie wilt melden.

Voorbeelden van brandonveilige situaties:

  • geen of kapotte noodververlichting
  • obstakels in een vluchtweg
  • geen vluchtweg aanwezig
  • geen brandblussers aanwezig

De melding is gratis.

Voeg foto's toe aan de melding door deze te uploaden. Foto’s maken snel duidelijk waar het om gaat.

Een inspecteur van Bouw en Woningtoezicht neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.

 

Hoe staat het met mijn melding?

Bekijk uw online melding in het Digitaal Loket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voor iedereen die een brandonveilige situatie wil melden.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam.

Bij een melding doet de gemeente onderzoek naar de situatie en probeert dit op te lossen. Als de situatie niet is opgelost,kan de gemeente handhavend optreden.

Een melding is geen handhavingsverzoek. Als u een handhavingsverzoek wilt doen, geeft u dit aan in het aanmeldingsformulier.
U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw verzoek.