Afwijken bestemmingsplan
Gepubliceerd op: 28-08-2018
Geprint op: 23-02-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/afwijken-bestemmingsplan/
Spring naar het artikel

Uw bouwproject past niet in het bestemmingsplan. U kunt een procedure starten om mogelijk toch een omgevingsvergunning te krijgen.

Via de zelftoets 'Ik wil verbouwen' krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bestemmingsplannen. Doe éérst de zelftoets om te controleren of uw bouwproject wel of niet past binnen het bestemmingsplan.

1. Online

Via de knop 'aanvraag indienen' dient u de aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Bij deze aanvraag kunt u de afwijking van het bestemmingsplan regelen. Dit heet een uitgebreide procedure omgevingsvergunning.

Particulieren loggen in met DigiD, ondernemers met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

2. Post

U print het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket. Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Als de aanvraag omgevingsvergunning met het verzoek tot afwijking is ontvangen, neemt de gemeente contact met u op over de vervolgstappen.

Het proces voor het afwijken van een bestemmingsplan bestaat uit een aantal stappen. U vindt deze in de Procedure Afwijking Bestemmingsplan.

In 2020 rekent de gemeente voor de begeleiding van de afwijkingsprocedure  € 7.100 (excl. BTW). Dit bedrag is exclusief legeskosten.

De kosten voor het opstellen van een Ruimtelijke Onderbouwing zijn voor u.

Kijk voor meer informatie op de pagina legeskosten omgevingsvergunning.

Om uw aanvraag goed te beoordelen, moet u een Ruimtelijke Onderbouwing aanleveren. In het informatieblad leest u uit welke onderdelen de onderbouwing bestaat.

Voor een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan geldt een uitgebreide procedure van 26  weken. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. 

Particulieren en ondernemers met (ver)bouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, levert u ook een Ruimtelijke Onderbouwing aan.

Verder moet u mogelijke planschade die ontstaat door uw bouwplannen vergoeden aan de gemeente. De gemeente vraagt u daarom om een zogenaamde planschadeverhaalovereenkomst te ondertekenen. Dat hoeft alleen als er geen eerdere afspraken met u zijn gemaakt over de procedure.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

\