Adresonderzoek
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 10-07-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/adresonderzoek/
Spring naar het artikel

Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten.

U kunt momenteel uw verzoek voor een adresonderzoek niet indienen aan de balie. Stuur uw verzoek online of via de post. Komt u er niet uit met het invullen van het aanvraagformulier? Bel 14 010 voor ondersteuning.

1. Online

U downloadt het formulier via de 'Formulier downloaden' knop, vult het in en verstuurt het per email. Het mailadres staat in het formulier.

2. Per post

U kunt het aanvraagformulier downloaden, uitprinten, invullen en per post opsturen. Gebruik hiervoor het antwoordnummer dat op het formulier staat.

De gemeente kan een adresonderzoek starten als er twijfel bestaat over het adres van personen in de Basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners. Of misschien heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken. De gemeente doet dan onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon.

Belangrijk! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

Het starten van een adresonderzoek is gratis.

 • de naam van de vertrokken persoon/personen
 • als u het nieuwe adres van deze persoon/personen heeft, kunt u dit ook doorgeven
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager van het adresonderzoek

Een adresonderzoek duurt tussen de 10 en 12 weken. In sommige gevallen duurt het langer.

 • een huurder/bewoner
 • een verhuurder
 • de eigenaar of een (gerechts)deurwaarder

Als er een sterk vermoeden is dat iemand niet meer woont op het adres waarop hij of zij in de BRP ingeschreven staat, krijgt deze persoon een brief van de gemeente.

Hieronder staat hoe de gemeente deze persoon informeert en welke stappen genomen kunnen worden.

 • Voornemensbrief:
  In deze brief staat dat de gemeente het voornemen heeft om de persoon uit te schrijven op het BRP adres. Met deze brief krijgt de persoon de mogelijkheid alsnog zijn of haar verhuizing door te geven. Of kan deze persoon aangeven dat hij of zij wel woont op het genoemde adres. De brief gaat naar het laatst bekende adres waar deze persoon ingeschreven staat in de BRP.
 • Beschikking:
  Wordt geen antwoord ontvangen, dan wordt deze persoon op het adres uitgeschreven. De datum van uitschrijving is de datum waarop de brief met het voornemen (voornemensbrief) is gestuurd.
  Dit besluit wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl onder Gemeenteblad met als onderwerp ‘inwoners die vertrokken zijn naar onbekende bestemming’. Ook is het besluit te vinden op de publicatieborden bij Stadswinkel Centrum.
  Op het moment dat een persoon wordt uitgeschreven, krijgen instanties zoals SVB, Belastingdienst, Sociale Dienst hiervan automatisch bericht.

Een huisbezoek door een controleur van Stadsbeheer kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Bij de voornemensbrief heeft u ook een bijlage gekregen. Vul de bijlage in en stuur deze op met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Hiermee maakt u duidelijk dat u nog op uw adres woont. U kunt de ingevulde bijlage en kopie van uw geldig identiteitsbewijs opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Team Kwaliteit BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U kunt de ingevulde bijlage en kopie van uw geldig identiteitsbewijs ook inscannen en mailen naar adresinonderzoekDV@rotterdam.nl

U kunt zich bij enkele stadswinkels opnieuw laten inschrijven op uw woonadres.
U heeft hiervoor nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw huurovereenkomst of koopcontract of verklaring inwoning.

Let op! U kunt zich alleen op afspraak weer laten inschrijven in enkele stadswinkels.

Als u het niet eens bent met de beslissing u uit te schrijven, kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit, bezwaar maken. Dit doet u bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie.

Als u te laat bent met bezwaar maken binnen zes weken na het besluit, dan kunt u ook een aanvraag tot correctie doen.

\