Adresonderzoek
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/adresonderzoek/
Ga naar de hoofdinhoud

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente.

Ook instanties die adresgegevens vanuit de gemeente gebruiken kunnen een adresonderzoek aanvragen.

Vraag het adresonderzoek online aan of per post. Gebruik voor de online aanvraag DigiD of eHerkenning. Uw persoonsgegevens of organisatiegegevens worden dan automatisch ingevuld.

Online aanvraag voor burgers

Log in met uw DigiD om het adresonderzoek aan te vragen.

Online aanvraag voor organisaties

Log in met eHerkenning om het adresonderzoek aan te vragen.

Heeft uw organisatie geen eHerkenning? Dan vult u het online formulier in zonder eHerkenning.

Per post

Kunt u de aanvraag niet online doen? Vraag dan het adresonderzoek per post aan.

 1. download het aanvraagformulier
 2. print het formulier uit
 3. vul het formulier in en onderteken het
 4. stuur het per post naar het antwoordnummer dat op het formulier staat

De gemeente kan een adresonderzoek starten als er twijfel bestaat over het adres van personen in de Basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners. Of misschien heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken. De gemeente doet dan onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon.

Belangrijk! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

Het starten van een adresonderzoek is gratis.

Voor het starten van een onderzoek heeft u nodig:

 • de naam van de vertrokken persoon/personen
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager van het adresonderzoek
 • als u het weet: het nieuwe adres van de persoon/personen die in onderzoek wordt/worden gezet.

Een adresonderzoek duurt tussen de 10 en 12 weken. In sommige gevallen duurt het langer.

 • een huurder/bewoner
 • een verhuurder
 • de eigenaar of een (gerechts)deurwaarder

Als de gemeente het vermoeden heeft dat iemand niet meer woont op het adres waarop hij of zij in de BRP ingeschreven staat, krijgt deze persoon een brief van de gemeente.

Voornemensbrief

In deze brief staat dat de gemeente het voornemen heeft om de persoon uit te schrijven op het BRP adres. De persoon krijgt de mogelijkheid alsnog zijn of haar verhuizing door te geven. Of deze persoon kan aangeven dat hij of zij wel woont op het genoemde adres. De brief gaat naar het laatst bekende adres waar deze persoon ingeschreven staat in de BRP.

Beschikking

Ontvangt de gemeente geen antwoord, dan wordt deze persoon op het adres uitgeschreven. De datum van uitschrijving is de datum waarop de brief met het voornemen (voornemensbrief) is gestuurd.
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl onder Gemeenteblad met als onderwerp ‘inwoners die vertrokken zijn naar onbekende bestemming’. Ook is het besluit te vinden op de publicatieborden bij Stadswinkel Centrum.
Op het moment dat een persoon wordt uitgeschreven, krijgen instanties zoals SVB, Belastingdienst, Sociale Dienst hiervan automatisch bericht.

Een huisbezoek door een controleur van Stadsbeheer kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Bij de voornemensbrief heeft u ook een bijlage gekregen. Vul de bijlage in en stuur deze op met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Hiermee maakt u duidelijk dat u nog op uw adres woont. U kunt de ingevulde bijlage en kopie van uw geldig identiteitsbewijs opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Team Kwaliteit BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U kunt de ingevulde bijlage en kopie van uw geldig identiteitsbewijs ook inscannen en mailen naar adresinonderzoekDV@rotterdam.nl

U kunt zich bij enkele stadswinkels opnieuw laten inschrijven op uw woonadres.
U heeft hiervoor nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw huurovereenkomst of koopcontract of verklaring inwoning.

Let op! U kunt zich alleen op afspraak weer laten inschrijven in enkele stadswinkels.

Als u het niet eens bent met de beslissing u uit te schrijven, kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit, bezwaar maken. Dit doet u bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie.

Als u te laat bent met bezwaar maken binnen zes weken na het besluit, dan kunt u ook een aanvraag tot correctie doen.