Aanvraag huisverbod
Gepubliceerd op: 12-06-2018
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-huisverbod/
Ga naar de hoofdinhoud

Een pleger van huiselijk geweld kan een huisverbod krijgen bij ernstig vermoeden of directe dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Met een huisverbod mag een pleger van huiselijk geweld 10 dagen niet meer in zijn of haar woning.
Ook mag de pleger in die 10 dagen geen contact opnemen met de achterblijvende personen in het huis.

Aanvragen huisverbod (door professionals)

Vraag via de knop 'Aanvragen formulier' het formulier 'Aanvragen huisverbod' aan.
U krijgt het formulier automatisch als antwoord.
Let op: mogelijk komt het in uw spambox terecht.

Aanvragen huisverbod (door slachtoffer)

Wilt u als slachtoffer van huiselijk geweld zelf een huisverbod aanvragen?
Neem dan contact op met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
De medewerkers van die organisatie kunnen u helpen en adviseren.

In geval van nood, bel:

  • 112 (de politie) of
  • 0800 2000 (Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond)

​Het duurt een aantal dagen voordat u reactie krijgt op uw aanvraag huisverbod.
In die tijd verzamelt het weegteam alle informatie voor hun advies aan de hulpofficier van justitie.

Het weegteam

Het weegteam bestaat uit een jurist van de gemeente Rotterdam, een gedragsdeskundige van Veilig Thuis, een coördinator Huiselijk Geweld van de politie, en een medewerker van het Centrum voor Dienstverlening. Het weegteam brengt een advies uit aan de hulpofficier van justitie. Alleen de hulpofficier van justitie kan bij een aanvraag van een huisverbod namens de burgemeester een huisverbod procedure opstarten en een huisverbod opleggen.

Positief of negatief advies

Een positief advies van het weegteam wordt naar de hulpofficier van justitie gezonden. De hulpofficier heeft de feiten nodig, die voldoende bewijzen dat de slachtoffers gevaar lopen. Bij een positief advies kan de hulpofficier van justitie een huisverbod procedure opstarten. De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van een positief advies.  Bij een negatief advies wordt aan de aanvrager uitgelegd waarom er geen huisverbod komt.

Beslissing over het huisverbod

Als de hulpofficier van justitie tot een huisverbod besluit dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. De hulpofficier van justitie kan na een positief advies van het weegteam alsnog besluiten om geen huisverbod op te leggen. In dat geval krijgt de aanvrager uitleg van het weegteam over de redenen waarom er geen huisverbod komt.

  • Slachtoffers van huiselijk geweld
  • Professionals die slachtoffers van huiselijk geweld ondersteunen

Huisverbod op verzoek

Volgens de wet kan een slachtoffer van huiselijk geweld zelf een huisverbod aanvragen.
Maar meestal zal een hulpverlener die zich zorgen maakt het verzoek voor het huisverbod indienen.


Huisverbod bij situatie huiselijk geweld

Was er een situatie huiselijk geweld waarbij de politie langskwam?
Dan bepaalt de politie of er een huisverbod wordt aangevraagd.
Of de pleger of het slachtoffer het hiermee eens zijn of niet.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Dan is de pleger van huiselijk geweld strafbaar.
Die persoon wordt meegenomen naar het politiebureau.
De pleger kan zelfs een gevangenisstraf krijgen.