Aanvraag extra verlof schooldagen
Gepubliceerd op: 07-02-2017
Geprint op: 20-02-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-extra-verlof-schooldagen/
Spring naar het artikel

Soms kan een kind, met een belangrijke reden, buiten de schoolvakanties niet naar school gaan. Hiervoor kunt u extra verlof aanvragen.

U kunt twee soorten extra verlof aanvragen: verlof tot en met 10 schooldagen en verlof van meer dan 10 schooldagen.

1. Verlof tot en met 10 schooldagen

Voor de aanvraag vult u dit aanvraagformulier in. Het formulier levert u in bij de school. Het besluit van de school is bindend.

2. Verlof van meer dan 10 schooldagen

Via de knop 'Verlof aanvragen' opent u het aanvraagformulier. U kunt dit formulier downloaden, uitprinten en invullen.

Het ingevulde formulier kunt u inscannen en mailen naar leerplicht@rotterdam.nl.

Post

U kunt het ingevulde formulier ook opsturen naar:

Jeugd en Onderwijs
Vrijstelling leerplicht
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Let op: aanvraagformulieren moeten minstens 8 weken vóór de verlofdatum binnen zijn bij de gemeente of de school.

Wanneer vraagt u extra verlof aan?

Dit kan bijvoorbeeld bij:

 • verhuizingen
 • om aan wettelijke plichten te voldoen
 • het bijwonen van het huwelijk van bloedverwant of aanverwant (tot en met de 3e graad)
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant (tot en met de 3e graad)
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant (tot en met de 4e graad)
 • bij ambts- en huwelijksjubilea van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders

Op de pagina van de Rijksoverheid leest u alle omstandigheden voor de aanvraag van verlof.

Voor religieuze dagen kunt u geen extra verlof aanvragen. Hiervoor gelden andere regels.

De aanvraag voor extra verlof is gratis.

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

De gemeente vraagt u altijd om een bewijsstuk bij uw aanvraag. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van bewijsstukken:

 • bij trouwerijen: de trouwkaart of huwelijksakte
 • bij overlijden: de rouwkaart of akte van overlijden
 • bij levensbedreigende ziektes zonder uitzicht van herstel: een verklaring van een dokter

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

 • dit verschilt per school

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

 • ouders/verzorgers krijgen binnen 1 week een ontvangstbevestiging
 • de leerplichtambtenaar belt de aanvrager binnen acht weken over het besluit. Ook ontvangt de aanvrager het besluit per post

Ouders en/of verzorgers die extra verlofdagen willen aanvragen voor kinderen tot 18 jaar.

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

 • de school behandelt de aanvraag, niet de gemeente
 • de school informeert u over het besluit

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

 • de leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag
 • als het nodig is, neemt hij/zij contact op met u voor extra bewijsstukken
 • de leerplichtambtenaar neemt contact op met de school van de leerling. Als het nodig is wordt ook contact opgenomen met de hulpverlening
 • de leerplichtambtenaar informeert u telefonisch en schriftelijk over het besluit

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen:

 • voor vragen over basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, bel 14 010 of mail leerplicht@rotterdam.nl
 • voor vragen over kennisgevingen ongeoorloofd verzuim, raadsrapporten, halt-afdoeningen: mail leerplicht@rotterdam.nl
 • voor vragen over middelbaar beroepsonderwijs, bel het Jongerenloket, telefoon (010) 267 67 88
\