Aanvraag extra verlof schooldagen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-extra-verlof-schooldagen/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms kan een kind, met een belangrijke reden, niet naar school. Bijvoorbeeld omdat u verhuist of dat u naar een bruiloft gaat. Vraag hiervoor extra verlof aan.

U kunt twee soorten extra verlof aanvragen:

1. Verlof tot en met 10 schooldagen

Dit vraagt u schriftelijk aan bij de directie van de school. De school besluit of uw kind verlof krijgt.

2. Verlof van meer dan 10 schooldagen

Meer dan 10 schooldagen verlof vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Via de knop 'Verlof aanvragen' opent u het aanvraagformulier.

U kunt het aanvraagformulier mailen of per post versturen. Het formulier moet minstens 8 weken vóór de verlofdatum binnen zijn bij de gemeente of de school.

E-mail

Scan het ingevulde formulier in en mail het naar het adres leerplicht@rotterdam.nl.

Post

U kunt het ingevulde formulier ook opsturen naar:

Jeugd en Onderwijs
Vrijstelling leerplicht
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Wanneer vraagt u extra verlof aan?

Dit kan bijvoorbeeld:

 • bij verhuizingen
 • om aan wettelijke plichten te voldoen
 • om het bijwonen van een huwelijk van een bloedverwant of aanverwant (tot en met de 3e graad)
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte, zonder uitzicht op herstel van bloedverwant of aanverwant (tot en met de 3e graad)
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant (tot en met de 4e graad)
 • bij ambts- en huwelijksjubilea van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders

Op de website van de Rijksoverheid leest u alle situaties voor de aanvraag van verlof.

Religieuze dagen

Voor religieuze dagen kunt u geen extra verlof aanvragen. Hiervoor gelden andere regels. Lees meer hierover op de pagina religieuze feestdagen.

De aanvraag voor extra verlof is gratis.

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

De gemeente vraagt u altijd om een bewijsstuk bij uw aanvraag. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van bewijsstukken:

 • bij trouwerijen: de trouwkaart of huwelijksakte
 • bij overlijden: de rouwkaart of akte van overlijden
 • bij levensbedreigende ziektes zonder uitzicht op herstel: een verklaring van een dokter

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

 • dit verschilt per school

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

 • ouders/verzorgers krijgen binnen 1 week een ontvangstbevestiging
 • de leerplichtambtenaar belt de aanvrager binnen acht weken over het besluit. Ook ontvangt de aanvrager het besluit per post

Ouders en/of verzorgers die extra verlofdagen willen aanvragen voor kinderen tot 18 jaar.

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

 • de school behandelt de aanvraag, niet de gemeente
 • de school laat u weten of uw kind verlof krijgt

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

 • de leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag
 • als het nodig is, neemt hij/zij contact met u op voor extra bewijsstukken
 • de leerplichtambtenaar neemt contact op met de school. Als het nodig is wordt ook contact opgenomen met hulpverlening
 • de leerplichtambtenaar belt en stuurt een brief over de beslissing
 • voor vragen over basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, bel 14 010 of mail leerplicht@rotterdam.nl
 • voor vragen over afwezigheid zonder toestemming, raadsrapporten, halt-afdoeningen: mail leerplicht@rotterdam.nl
 • voor vragen over middelbaar beroepsonderwijs, bel het Jongerenloket: Telefoon (010) 267 67 88
\