Aanvraag extra verlof schooldagen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-extra-verlof-schooldagen/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms kan een kind, met een belangrijke reden, niet naar school. Bijvoorbeeld door verhuizing of een bruiloft. Vraag hiervoor extra vrije dagen aan. Dit heet 'extra verlof aanvragen'.

U kunt twee soorten extra verlof aanvragen:

1. Verlof tot en met 10 schooldagen

U vraagt dit aan bij de directie van de school.
Die besluit of uw kind verlof krijgt.

2. Verlof van meer dan 10 schooldagen

Dit vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Via de knop 'Verlof aanvragen' opent u het aanvraagformulier.

Stuur het aanvraagformulier per e-mail of per post. Doe dit op tijd.
De gemeente of de school moet het formulier minstens 8 weken voor de verlofdatum hebben.

E-mail

Scan het ingevulde formulier in en mail het naar het adres leerplicht@rotterdam.nl.

Post

U kunt het ingevulde formulier ook opsturen naar:

Leerplicht
Vrijstelling leerplicht
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Wanneer vraagt u extra verlof aan voor uw kind?

Dit kan bijvoorbeeld:

 • bij verhuizingen
 • om bij een huwelijk te zijn van een bloedverwant of aanverwant (tot en met de derde graad)
 • als een bloedverwant of aanverwant (tot en met de derde graad) ernstig levensbedreigend ziek is en niet meer beter kan worden
 • bij overlijden van een bloedverwant of aanverwant (tot en met de vierde graad)
 • bij een jubileum.
  Bijvoorbeeld: een ouder is 40 jaar in dienst bij een bedrijf.
  Of de grootouders zijn 50 jaar getrouwd
 • als het kind een taakstraf heeft
 • als een kind andere wettelijke plichten heeft

Op de website van de Rijksoverheid leest u alle situaties voor de aanvraag van verlof.

Religieuze dagen

Voor religieuze dagen kunt u geen extra verlof aanvragen.
Hiervoor zijn andere regels.
Lees meer hierover op de pagina religieuze feestdagen.

Het aanvragen van extra verlof is gratis.

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

De gemeente vraagt u altijd om een bewijs. Hieronder vindt u voorbeelden van bewijzen:

 • bij trouwerijen: de trouwkaart of huwelijksakte
 • bij overlijden: de rouwkaart of akte van overlijden
 • bij levensbedreigende ziektes waarbij de persoon niet meer beter wordt: een verklaring van een dokter

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

 • dit verschilt per school

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

 • ouders of verzorgers krijgen binnen een week een ontvangstbevestiging
 • de leerplichtambtenaar belt de aanvrager binnen 8 weken over het besluit.
  Ook ontvangt de aanvrager het besluit per post

Ouders of verzorgers die extra verlofdagen willen aanvragen voor kinderen tot 18 jaar.

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

 • de school behandelt de aanvraag, niet de gemeente
 • de school laat u weten of uw kind verlof krijgt

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

 • de leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag
 • als het nodig is, neemt de ambtenaar contact met u op voor extra bewijzen
 • de leerplichtambtenaar neemt contact op met de school.
  Als het nodig is, wordt ook contact opgenomen met hulpverlening
 • de leerplichtambtenaar belt en stuurt een brief over de beslissing