Aanvraag extra verlof schooldagen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 12-11-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-extra-verlof-schooldagen/
Spring naar het artikel

Soms kan een kind, met een belangrijke reden, buiten de schoolvakanties niet naar school gaan. Hiervoor kunt u extra verlof aanvragen.

Via de oranje knop opent u het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties.

E-mail / post

Het ingevulde formulier mailt u naar leerplicht@rotterdam.nl of stuur het gratis per post op naar:

Jeugd en Onderwijs
Vrijstelling leerplicht
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Let op: Het formulier moet tenminste acht weken vóór de vertrekdatum binnen zijn.

Als de leerplichtambtenaar een mondelinge toelichting voor het verlof nodig vindt, dan maakt hij/zij een afspraak met de ouders/verzorgers.

Wanneer vraagt u extra verlof aan?

Dit kan bijvoorbeeld bij:

 • Verhuizingen
 • Om aan wettelijke plichten te voldoen
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant (tot en met de 3e graad)
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant (tot en met de 3e graad)
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant (tot en met de 4e graad)
 • Bij ambts- en huwelijksjubilea van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders

Voor religieuze dagen kunt u geen extra verlof aanvragen.

De gemeente vraagt u altijd om een bewijsstuk bij uw aanvraag. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van bewijsstukken:

 • bij trouwerijen: de trouwkaart of huwelijksakte
 • bij overlijden: de rouwkaart of akte van overlijden
 • bij levensbedreigende ziektes zonder uitzicht van herstel: een verklaring van een dokter

Ouders/verzorgers krijgen binnen één week een ontvangstbevestiging. De leerplichtambtenaar belt de aanvrager binnen 8 weken over het besluit. Ook ontvangt de aanvrager het besluit per post.

Ouders en/of verzorgers.

 • De leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag
 • Als het nodig is, neemt hij/zij contact op met de aanvrager voor extra bewijsstukken
 • De leerplichtambtenaar neemt contact op met de school van de leerling. En als het nodig is, wordt ook contact opgenomen met de hulpverlening
 • De leerplichtambtenaar informeert de aanvrager telefonisch en schriftelijk over het besluit

Wilt u als ouders/verzorgers meer informatie over uw aanvraag, dan belt u naar (010) 498 42 58. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u ook op een andere manier contact opnemen.