Aanvraag extra verlof schooldagen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-extra-verlof-schooldagen/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms kan uw kind een paar dagen niet naar school. Bijvoorbeeld door een verhuizing of een bruiloft. Vraag dan extra vrije dagen aan voor uw kind. Dit heet 'verlof aanvragen'.

U kunt twee soorten verlof aanvragen:

1. Verlof tot en met 10 schooldagen

U vraagt dit aan bij de school.
Die beslist of uw kind verlof krijgt.

2. Verlof van 11 of meer schooldagen

Dit vraagt u aan bij de gemeente.
Via de knop 'Verlof aanvragen' opent u het aanvraagformulier.

  • Stuur het aanvraagformulier per e-mail of per post.
    Doe dit op tijd: 8 weken voor het verlof, of nog eerder.
  • Stuur ook een bewijs mee waarom u verlof aanvraagt.
  • bij verhuizingen
  • om bij een huwelijk te zijn van een bloedverwant of aanverwant (tot en met de derde graad)
  • als een bloedverwant of aanverwant (tot en met de derde graad) ernstig levensbedreigend ziek is en niet meer beter kan worden
  • bij overlijden van een bloedverwant of aanverwant (tot en met de vierde graad)
  • bij een jubileum.
    Bijvoorbeeld: een ouder is 40 jaar in dienst bij een bedrijf.
    Of de grootouders zijn 50 jaar getrouwd
  • als het kind een taakstraf heeft
  • als een kind andere wettelijke plichten heeft

Op de website van de Rijksoverheid leest u alle situaties voor de aanvraag van verlof.

Religieuze dagen

Voor religieuze dagen kunt u geen extra verlof aanvragen.
Hiervoor zijn andere regels. Lees hierover op de pagina religieuze feestdagen.

U moet bewijzen waarom verlof nodig is.

  • bij trouwerijen: stuur een kopie van de trouwkaart of huwelijksakte mee
  • bij overlijden: stuur een kopie van de rouwkaart of akte van overlijden
  • bij levensbedreigende ziektes waarbij de persoon niet meer beter wordt:
    een kopie van de verklaring van een dokter

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

Dit verschilt per school.

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

U krijgt in 1 week een brief waarin staat dat uw verlofaanvraag bij de gemeente is.

De leerplichtambtenaar belt binnen 8 weken of u toestemming krijgt voor verlof.

De leerplichtambtenaar stuurt ook een brief waarin staat of u toestemming krijgt.

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

  • de school behandelt de aanvraag, niet de gemeente
  • de school laat u weten of uw kind verlof krijgt

Bij verlof van meer dan 10 schooldagen 

  • de leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag
  • als het nodig is, vraagt de ambtenaar naar extra bewijzen
  • de leerplichtambtenaar neemt contact op met de school.
    Als het nodig is, wordt ook contact opgenomen met hulpverlening
  • de leerplichtambtenaar belt en stuurt een brief over de beslissing