Aanvraag AVG (privacy) verzoek inzage persoonsgegevens
Gepubliceerd op: 10-04-2018
Geprint op: 26-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-avg/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft? Dien dan een Aanvraag AVG in.

Om uw aanvraag naar de juiste afdeling van de gemeente te kunnen sturen, beantwoordt u eerst een aantal vragen.

Ziet u geen vraag hieronder staan? Dan is uw internetbrowser verouderd. Gebruik Firefox of Microsoft Edge, dan ziet u de vraag wel.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om te zien of de gemeente nog beter kan worden. Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere zaken. Dat staat in de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens bij de vraag Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens.

Aanvragen van 'inzien van persoonsgegevens' is meestal gratis.

Het moet om persoonsgegevens gaan die bij de gemeente bekend zijn.

U geeft in uw vraag aan:

  • over welk onderwerp u de persoonsgegevens wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet (in documenten) zijn vastgelegd
  • wanneer uw persoonsgegevens bij de gemeente in het systeem zijn gezet

Let op: bij een aanvraag voor een ander persoon moet u een machtigingsformulier meesturen. Dus ook in het geval van uw eigen kinderen.

Binnen een maand laat de gemeente u weten over de afhandeling.

Te laat beslist

  • Soms lukt het niet om op tijd op uw verzoek te reageren. In dat geval laat de gemeente u binnen een maand weten waarom dat niet lukt.
  • Is de gemeente te laat met een beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan mag dan de gemeente 'in gebreke stellen'. Meer hierover leest u op de pagina Te laat besluit en dwangsom. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Iedereen mag de gegevens inzien die de gemeente van hem of haar heeft.

  • u kunt alleen eigen gegevens opvragen
  • voor het opvragen van persoonsgegevens van kinderen moeten beide ouders tekenen. Soms moet uw kind u ook machtigen
  • als u gegevens opvraagt als gemachtigde, heeft u een geldige machtiging nodig met ID-bewijzen van u en de persoon die u vertegenwoordigt

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam. Of kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.