Verzoek tot inzage in of wijziging in het gebruik van persoonsgegevens
Gepubliceerd op: 10-04-2018
Geprint op: 12-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-avg/
Spring naar het artikel

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft vastgelegd? Of wilt u van één van de andere privacyrechten gebruikmaken? Dien dan een verzoek tot inzage in of vraag een wijziging aan in het gebruik van uw gegevens.

Om uw verzoek naar de juiste afdeling van de gemeente te sturen, beantwoordt u eerst de volgende vragen: 

Het indienen van een 'verzoek tot inzage in of wijziging gebruik van persoonsgegevens' is gratis.

Uw verzoek moet om persoonsgegevens gaan die bij de gemeente bekend zijn.

U geeft in uw verzoek het volgende aan:  

  • over welk onderwerp u uw persoonsgegevens wilt ontvangen of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet (in documenten) zijn vastgelegd
  • over welke periode de verwerking van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden

Let op: bij een aanvraag voor een ander persoon dan moet u een machtigingsformulier meesturen.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek ontvangt de aanvrager informatie over het gevolg dat aan het verzoek wordt gegeven.

Autoriteit persoonsgegevens

Soms lukt het de gemeente niet op tijd op uw verzoek te reageren. Is dat het geval, dan laat de gemeente u binnen een maand weten waarom dat niet lukt. U kunt dan bezwaar maken bij de gemeente, of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Iedereen kan een 'verzoek tot inzage in of wijziging van het gebruik van persoonsgegevens' indienen.

Bezwaar indienen

Een verzoek kan leiden tot een besluit. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente. In het besluit dat u krijgt toegestuurd, staat hoe u bezwaar maakt.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

\