Aanvraag AVG (privacy) verzoek inzage persoonsgegevens
Gepubliceerd op: 10-04-2018
Geprint op: 17-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-avg/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft? Dien dan een Aanvraag AVG in.

Om uw aanvraag naar de juiste afdeling van de gemeente te kunnen sturen, beantwoordt u eerst een aantal vragen.

Ziet u geen vraag hieronder staan? Dan is uw internetbrowser verouderd.
Gebruik Firefox of Microsoft Edge, dan ziet u de vraag wel.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om te zien of de gemeente nog beter kan worden.
Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere zaken.
Dat staat in de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens, bij de vraag Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens.

Aanvragen van 'inzien van persoonsgegevens' is meestal gratis.

Het moet om persoonsgegevens gaan die bij de gemeente bekend zijn.

U geeft in uw vraag aan:

 • over welk onderwerp u de persoonsgegevens wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt.
 • wanneer uw persoonsgegevens bij de gemeente in het systeem zijn gezet

AVG aanvragen voor iemand anders

Doet u een aanvraag voor iemand anders?
Dan moet die persoon u toestemming geven. Dat heet machtigen.
Gebruik hiervoor het Machtigingsformulier aanvraag AVG (pdf).
U ondertekent beiden het machtigingsformulier en stuurt dit mee met de aanvraag.

AVG aanvragen over gegevens van uw kinderen

Ook als u wilt weten welke gegevens de gemeente heeft van uw kinderen, is er een machtiging nodig. Uw kinderen moeten u toestemming geven om het aan te vragen.

Binnen een maand laat de gemeente u weten over de afhandeling.

Te laat beslist

 • Soms lukt het niet om op tijd op uw verzoek te reageren.
  Dan laat de gemeente binnen 1 maand weten waarom dat niet lukt.
 • Is de gemeente te laat met een beslissing op uw aanvraag of bezwaar?
  Laat de gemeente dit officieel weten.
  Dat heet 'in gebreke stellen'.
  Meer hierover leest u op de pagina Te laat besluit en dwangsom.
  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Iedereen mag eigen gegevens inzien die de gemeente van hem of haar heeft.

 • u kunt alleen eigen gegevens opvragen
 • beide ouders moeten tekenen voor het opvragen van persoonsgegevens
  Soms moet uw kind u ook machtigen.
  Dat betekent dat uw kind toestemming geeft dat u het aanvraagt.
 • Vraagt u gegevens op voor iemand waarvoor u toestemming heeft gekregen? Dan heeft u kopieën nodig van ID-bewijzen van u en de gemachtigde.
  Daarnaast stuurt u een geldige machtiging. Het formulier hiervoor staat bij Meesturen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam. Of kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.