Verzoek tot inzage in of wijziging in het gebruik van persoonsgegevens
Gepubliceerd op: 10-04-2018
Geprint op: 04-12-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-avg/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft? Of wilt u van een ander privacyrecht gebruikmaken? Vraag de gemeente om de gegevens in te zien, of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te wijzigen.

Om uw aanvraag naar de juiste afdeling van de gemeente te kunnen sturen, beantwoordt u eerst de volgende vragen: 

Aanvragen van 'inzien of wijziging gebruik van persoonsgegevens' is gratis.

Het moet om persoonsgegevens gaan die bij de gemeente bekend zijn.

U geeft in uw vraag het volgende aan:

  • over welk onderwerp u de persoonsgegevens wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet (in documenten) zijn vastgelegd
  • over welke periode de verwerking van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden

Let op: bij een aanvraag voor een ander persoon dan moet u een machtigingsformulier meesturen.

Binnen een maand na uw aanvraag laat de gemeente u weten over de afhandeling.

Bezwaar of klacht

Soms lukt het de gemeente niet op tijd op uw verzoek te reageren. Is dat het geval, dan laat de gemeente u binnen een maand weten waarom dat niet lukt. U kunt dan bezwaar maken bij de gemeente, of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Iedereen mag de gegevens inzien die de gemeente van hem of haar heeft. Ook heeft iedereen het recht om het gebruik van die gegevens te wijzigen.

Bezwaar indienen

De gemeente neemt een besluit op een aanvraag. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaar indienen. In het besluit dat u krijgt toegestuurd, staat hoe u bezwaar maakt.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam. Of kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.