Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Logiesbelasting betalen

Iedereen die tegen betaling overnachting aanbiedt, moet logiesbelasting betalen. Dit heet ook wel toeristenbelasting.

Aangiftes

U doet zelf aangifte voor de logiesbelasting.

Aangiftes vanaf 1 juli 2021

U doet aangifte via het aangifteportaal. U heeft hierover een mail gehad met daarin inloggegevens. Als u nog geen mail heeft ontvangen met inloggegevens, dan vraagt u die aan via het e-mailadres logiesbelastingdv@rotterdam.nl.

Aangiftes van vóór 1 juli 2021

U stuurt een email naar logiesbelastingdv@rotterdam.nl. U vraagt in de mail om het aangifteformulier Logiesbelasting. Dit geldt alleen voor aangiftes van vóór 1 juli 2021.

Heeft u vragen?

Bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010 of mail naar logiesbelastingdv@rotterdam.nl.

Tarieven

Er wordt logiesbelasting betaald voor iedere betaalde overnachting door gasten die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) in Rotterdam. Logiesbelasting mag worden doorberekend aan gasten.

Het tarief geldt per kwartaal en is een percentage van de kale overnachtingsprijs (exclusief BTW).

Tarief 2022 Tarief 2023
6,5% 6,5%

Voor wie is het

Een ondernemer of particulier die betaalde overnachting aanbiedt. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, camping of bed and breakfast.

Inwoners van Rotterdam, die in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven, hoeven geen logiesbelasting te betalen.

Hoe lang duurt het

Als een kwartaal voorbij is, krijgt u een maand de tijd om aangifte te doen. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging. Hierna krijgt u binnen een maand de aanslag.

Voorwaarden

Nadat de gemeente uw aangifte heeft ontvangen, krijgt u een aanslagbiljet. Daar staat op wat u moet betalen.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u niet (op tijd) aangifte doet om logiesbelasting te betalen. Dit is volgens de artikelen 67c en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 231 van de Gemeentewet.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Regels

Meer informatie vindt u in de Verordening logiesbelasting 2022.

Contact

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.