Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Logiesbelasting betalen

Iedereen die tegen betaling overnachting aanbiedt, moet logiesbelasting betalen. Dit heet ook wel toeristenbelasting.

Aangiftes

U doet zelf aangifte voor de logiesbelasting.

Aangiftes vanaf 1 juli 2021

U doet aangifte via het aangifteportaal.
U hebt hierover een mail gehad met daarin inloggegevens.
Hebt u nog geen mail ontvangen, vraag die dan aan via het e-mailadres logiesbelastingdv@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Aangiftes van vóór 1 juli 2021

Stuur een email naar logiesbelastingdv@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
U vraagt in de mail om het aangifteformulier Logiesbelasting.

Voor wie is het

Een ondernemer of particulier die betaalde overnachting aanbiedt.
Bijvoorbeeld in een hotel, pension, camping of bed and breakfast.

Inwoners van Rotterdam hoeven geen logiesbelasting te betalen.

Tarieven

Er wordt logiesbelasting betaald voor iedere betaalde overnachting door gasten die niet staan ingeschreven bij de gemeente.
Logiesbelasting mag worden doorberekend aan gasten.

Het tarief geldt per kwartaal en is een percentage van de kale overnachtingsprijs (exclusief BTW).

Tarief 2022Tarief 2023
6,5%6,5%

Hoelang duurt het

Als een kwartaal voorbij is, krijgt u een maand de tijd om aangifte te doen.
U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.
Hierna krijgt u binnen een maand de aanslag.

Voorwaarden

Nadat de gemeente uw aangifte heeft ontvangen, krijgt u een aanslagbiljet.
Daar staat op wat u moet betalen.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u niet (op tijd) aangifte doet om logiesbelasting te betalen. Dit is volgens de artikelen 67c en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 231 van de Gemeentewet.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Regels

Meer informatie vindt u in de Verordening logiesbelasting 2023. Link opent een externe pagina.

Contact