Kralingse Bos
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 20-11-2018
https://www.rotterdam.nl/locaties/kralingse-bos/
Spring naar het artikel

Het Kralingse Bos is het grootste stadspark van Rotterdam. Het is ongeveer 250 ha groot: 100 ha water, 100 ha bos en 50 ha open ruimtes zoals velden en ligweiden.

Het Kralingse Bos en de Kralingse Plas bieden volop recreatiemogelijkheden:

 • het strandbad voor zwemmers en zonaanbidders
 • op de plas kan men roeien en zeilen
 • er zijn losloopgebieden voor de hond
 • op de velden is er plek voor een picknick of barbecue

Barbecueën

Voor het houden van een barbecue in het Kralingse Bos gelden speciale regels. Barbecueën in het Kralingse Bos mag alleen als dat geen gevaar, hinder of overlast oplevert voor de omgeving. Uiteraard moet u de gebruiksregels volgen en rekening houden met anderen.

Gebruiksregels barbecue:

 • hou minstens 2 meter afstand van bomen en struiken
 • afval moet in de vuilcontainers worden gegooid
 • hete kolen mogen niet op het gras worden achtergelaten.
  Doet u de kolen na afloop in de daarvoor bestemde koolcontainers.
 • het barbecuetoestel moet op een stabiele ondergrond staan
 • de warmtebron mag de ondergrond niet raken (minstens 20 cm van de grond)
 • aanwijzingen van brandweer, politie en stadstoezicht moeten worden opgevolgd
 • barbecueën mag alleen op de velden bij het strandbad (Langepad)
  De plek is aangegeven met borden.
 • open vuur is verboden
 • houd rekening met spelende kinderen

De burgemeester kan bij langdurige droogte of brandgevaar het barbecueën verbieden. Lees meer over barbecueën in het park.

Zwemwater
Zwemmen in de Kralingse Plas? Pas op voor blauwalg!
Ga voor actuele informatie over het zwemwater naar de website zwemwater.nl of bel 0800 - 90 36 (gratis).

Werkzaamheden

Het Kralingse bos heeft vooral in de winterperiode en na stevige buien te kampen met wateroverlast.

Daarom worden vanaf maandag 6 augustus 2018 de greppels in het Kralingse bos aangepakt. Dit gebeurt in vier fases gedurende een periode van een jaar in nauwe samenwerking met Bureau Stadsnatuur Rotterdam (BSR)

Voor iedere fase wordt door BSR de bijzondere flora en fauna in kaart gebracht die tijdens de werkzaamheden beschermd moeten worden. Er kan alleen tijdens droge periodes gewerkt worden en tijdens het broedseizoen ligt het werk stil. De gebruikers van het bos zullen geen overlast ondervinden van de werkzaamheden.