Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Kopersregeling erfpacht aanvragen bij gelijktijdige aankoop woning en grond

Wilt u een woning of kantoor kopen en meteen daarbij de erfpachtgrond die erbij hoort? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kopersregeling.

Via de knop 'Aanvragen per e-mail' dient u online uw aanvraag in. Onder het kopje 'Meesturen' leest u welke documenten u moet meesturen.

Aanvragen per e-mail. Link opent een externe pagina

Aanvragen per post

U kunt de kopersregeling ook per post aanvragen. Stuur uw aanvraag met bijbehorende documenten naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Afdeling Erfpacht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Kijk bij het kopje 'Meenemen' welke documenten u mee moet sturen.

Voorwaarden

Uw verzoek wordt alleen behandeld als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 1. De kopersregeling wordt aangevraagd door de koper (= toekomstige bewoner) van de woning of de koper van het kantoor.
 2. In de aanvraag staat in ieder geval de benodigde informatie over de koper. Welke informatie dat is, staat onder het kopje 'Meesturen'.
 3. Als het verzoek wordt ingediend door de makelaar, dan moet ook de koper het verzoek ondertekenen.

Kosten

Administratiekosten

 • voor een woning € 423,50 inclusief btw (€ 350 excl. btw)
 • voor een bedrijfsruimte of kantoor € 3.025 inclusief btw (€ 2.500 excl. btw).

Berekening grondwaarde

Om de koopsom te bepalen, wordt eerst de grondwaarde berekend. De berekening gebeurt op basis van de marktwaarde van de woning of het kantoor.

Koopbedrag

Bij de kopersregeling wordt gebruik gemaakt van het in de koopovereenkomst vermelde koopbedrag.
Het kan zijn dat het koopbedrag teveel afwijkt van de verkoopwaarde (vrij van huur en gebruik) die normaal is voor soortgelijke woningen of kantoren.
Dan kan de gemeente deze koopsom verbeteren naar de marktwaarde op dat moment.

Aanbiedingsbrief

De hoogte van de koopsom en de manier waarop deze is bepaald, staat in de aanbiedingsbrief. In de brief staan ook de andere kosten waar u rekening mee moet houden.

Meesturen

In uw aanvraag moet in ieder geval het volgende staan:

 • voluit geschreven namen en voornamen van alle kopers
 • huidig correspondentieadres
 • telefoonnummer waarop de koper overdag gebeld kan worden
 • adres van de woning of het kantoor
 • tussen koper en verkoper overeengekomen koopsom
 • kopie van de volledige koopovereenkomst, die door zowel koper als verkoper is ondertekend

Voor wie is het

Voor iedereen die tegelijk met een woning of kantoor de erfpachtgrond die erbij hoort wil kopen.

Hoelang duurt het

 • Na ontvangst van het verzoek om gebruik te maken van de kopersregeling wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden is voldaan.
 • De datum waarop alle gevraagde documenten en gegevens ontvangen zijn, geldt als startdatum.
 • Voor woningen kan de verkoop van de grond in maximaal 40 werkdagen worden geregeld. Voor kantoren in maximaal 60 werkdagen.

Notariële aanlevering

Voor de overeenkomst tussen gemeente Rotterdam en de koper van de woning of het kantoor geldt dat de juridische levering van de grond alleen kan doorgaan als de woning of het kantoor notarieel is geleverd.

U moet daarom rekening houden met het volgende:

 • Woning:
  De juridische levering van de woning bij de notaris moet tenminste 40 werkdagen nadat het verzoek door gemeente Rotterdam is ontvangen plaatsvinden.
 • Kantoor:
  De juridische levering van het kantoor bij de notaris moet tenminste 60 werkdagen nadat het verzoek door gemeente Rotterdam is ontvangen plaatsvinden.

Contact

Hebt u vragen, bel dan naar 14 010.