Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Isolatiesubsidie grote Verenigingen van Eigenaren Pendrecht aanvragen

Grote Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Pendrecht met minimaal 8 appartementen kunnen subsidie krijgen als zij naast onderhoudswerkzaamheden, versneld minimaal 1 isolatiemaatregel uitvoeren. De isolatiesubsidie voor grote VvE's in Pendrecht kan worden aangevraagd van 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2023, of tot het budget op is.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie

Een betere isolatie draagt bij aan energiebesparing, een lagere energierekening en uiteindelijk meer woonplezier en wooncomfort voor alle bewoners in het gebouw.

Bent u geïnteresseerd in andere beschikbare subsidies en leningen?
Ga dan voor meer informatie naar Subsidies en leningen. Link opent een externe pagina.

  Hoogte subsidie

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als de kosten die betrekking hebben op het voorbereiden, het leveren, installeren en inpassen van minimaal één isolatiemaatregel in combinatie met onderhoudswerkzaamheden gelijk of hoger zijn dan € 10.000. De isolatiemaatregelen die voor deze subsidie in aanmerking komen zijn te lezen onder het kopje Voorwaarden.

  De subsidie bedraagt 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van € 20.000 per VvE.

  Meesturen

  Download de volgende documenten en vul ze in:

  1.  Aanvraagformulier isolatiesubsidie grote VvE’s Pendrecht
  2.  Formulier aanvullende informatie isolatiesubsidie grote VvE’s Pendrecht

  Stuur verder nog de volgende documenten mee:

  1. een splitsingsakte waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager een VvE is van een gebouw in het gebied Pendrecht met minimaal 8 appartementsrechten
  2. een uittreksel van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de VvE in het Handelsregister is ingeschreven en waarop de namen van de bestuursleden staat
  3. een meerjaren onderhoudsplan met een beschrijving en een kostenberekening van de subsidiabele activiteiten zoals benoemd in artikel 3 van de subsidieregeling
  4. een verslag van de VvE-vergadering met het besluit van de VvE over de voorgenomen opdracht, de financiële consequenties en de aanvraag van de subsidie bij de gemeente
  5. op naam van de VvE gestelde offerte of opdracht met vermelding van KvK-nummers van leveranciers en aannemers, waaruit de subsidiabele activiteiten en de te maken kosten blijken en waaruit blijkt dat de isolatiemaatregelen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, als genoemd in bijlage 1 van de subsidieregeling
  6. offerte waarop:
   1. staat dat de subsidiabele activiteiten uiterlijk 30 september 2024 zijn gerealiseerd
   2. een gedetailleerde beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden en isolatiemaatregelen, inclusief de isolatiewaarden en de oppervlakte (vierkante meter) die wordt geïsoleerd per woonetage

  Hoelang duurt het

  Meteen nadat u subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook uw dossiernummer.

  De gemeente beslist binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Als u is gevraagd om extra informatie over uw aanvraag te geven, dan stopt de beslistermijn tijdelijk.

  Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een brief met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat welke informatie u na de werkzaamheden ter verantwoording moet inleveren. Na de werkzaamheden en de ingeleverde verantwoording stelt de gemeente de subsidie aan uw VvE definitief vast.

  Voor wie is het

  VvE van een gebouw in het gebied Pendrecht met minimaal 8 appartementsrechten.

  Voorwaarden

  Deze subsidie is voor het isoleren van de bodem, vloeren, spouwmuren, gevels, zolders, vlieringen, daken, beglazingen en kozijnen, en de bouwkundige werkzaamheden die daarbij nodig zijn. Er worden eisen gesteld aan isolatiewaarde en minimale oppervlakte per etagewoning.

  Alle eisen leest u in de Subsidieregeling Isolatie subsidie grote VvE's Pendrecht. Link opent een externe pagina.

  Contact

  Veelgestelde vragen