Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

In gesprek

Naast dat u zelf allerlei zaken kunt doen om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, betrekt de gemeente u bij haar plannen. Hieronder vindt u een overzicht van hoe de gemeente dat doet.

Mijn Rotterdam

Mijn Rotterdam is de naam van de website. Hier kunt u meedenken en meebeslissen over plannen en projecten van de gemeente, die van invloed zijn op uw wijk.

Bewonersavond

Op een bewonersavond krijgt u informatie over veranderingen in de buurt. Als er bij u in de buurt iets belangrijks verandert, bijvoorbeeld een bouwplan of een verkeersplan, dan vertelt de gemeente u over wat er gaat gebeuren en wat daarvan de gevolgen voor u kunnen zijn.

Referendum

Eén of meerdere leden van de raad kunnen een voorstel doen tot het houden van een raadplegend referendum. In dit referendum stemmen Rotterdammers van 16 jaar voor of tegen een voorgenomen raadsbesluit.

Rotterdammers vanaf 16 jaar kunnen ook zelf een referendum aanvragen. In dat geval gaat het om een raadgevend referendum. 

Wijkservicebalie010

Regelmatig kunt u de gemeente op straat vinden met de WijkServicebalie010.
Is er ergens in uw wijk iets kapot of voelt u zich wel eens onveilig?
Ga met medewerkers van de gemeente in gesprek om iets te doen aan de situatie.

Kinderburgemeester

Dominique is de kinderburgemeester van Rotterdam. Een jaar lang is zij, samen met kinderraadsleden Mehdi, Yara, Anuska en Alissia  de stem van onze jongste inwoners.Heb jij een belangrijk onderwerp voor de kinderburgemeester en kinderraad? Kijk op Kinderburgemeester en kinderraad.