Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Impulsregeling Cultuur aanvragen

Deze tweejarige subsidie is bedoeld voor jonge culturele organisaties uit Rotterdam die zich willen ontwikkelen en professionaliseren. De subsidie geldt voor zowel de ontwikkelactiviteiten als de artistieke activiteiten.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor organisaties).

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meer informatie

U benoemt voor uzelf minimaal 2 ontwikkeldoelen en betrekt een zelfgekozen coach of adviesorganisatie bij uw plan. Deze coach biedt persoonlijk advies, procesbegeleiding, brainstormsessies, empowerment of iets anders om u te helpen uw doelen te bereiken. De invulling is aan u.

Meer informatie vindt u onder het kopje 'Meesturen'.

Intakegesprek

Uw aanvraag wordt behandeld als u een intakegesprek heeft gehad met de afdeling Cultuur (uiterste deadline voor een gesprek was 16 september 2022).

Tweejarige periode

Elke 2 jaar kunt u een impulssubsidie aanvragen.
De huidige indientermijn loopt van 1 juli tot en met 30 september 2022.
De subsidieperiode loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Over de regeling

De impulsregeling wil de flexibiliteit, innovatie en professionaliteit versterken van relatief nieuwe instellingen in de culturele sector en zo bijdragen aan de ontwikkeling van deze organisaties.

Culturele organisaties die in Rotterdam actief zijn, volgens de statuten ouder dan 2 jaar en jonger dan 9 jaar, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente Rotterdam.

Organisaties die deel uitmaken van het Cultuurplan 2021-2024 of de landelijke BIS-regeling komen niet in aanmerking.

Hoogte subsidie

Per ronde is er € 1,5 miljoen beschikbaar. Het gevraagde subsidiebedrag is minimaal € 25.000 per jaar en maximaal 50% van uw begroting.

In uw begroting staan zowel alle activiteiten ter professionalisering en ontwikkeling, als het artistiek-inhoudelijke programma dat u wilt uitvoeren. Het gaat dus nadrukkelijk om een totaalbegroting van uw organisatie.

Het is niet mogelijk tijdens de impulsperiode bij andere culturele regelingen van de gemeente (project)subsidies aan te vragen.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

Tijdens het doorlopen van de aanvraag wordt er gevraagd naar:

 • een businessplan met uw ontwikkeldoelen en hoe u die realiseert
  Deze ontwikkeldoelen liggen op onderstaande gebieden:
  • versterking en ontwikkeling van de bedrijfsmatige kwaliteit
  • versterking en ontwikkeling van de artistieke kwaliteit
  • ontwikkeling in het publieksbereik

In het businessplan beschrijft u ook zo concreet mogelijk uw artistieke activiteiten: voorstellingen, films, exposities, producties, concerten of andere kunstvormen.

 • curriculum vitae en rolbeschrijving van uw coach of extern adviseur
 • een begroting met dekkingsplan, inclusief het gevraagde subsidiebedrag
 • jaarverslag 2021
 • uittreksel Kamer van Koophandel en statuten

Hoelang duurt het

 • Als u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  U ontvangt een tweede bericht nadat is gecontroleerd of alle vereiste stukken bij de aanvraag zitten.
  Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen en uw plannen ter advisering voorgelegd aan een onafhankelijke commissie.
 • Uiterlijk 26 november 2022 neemt de gemeente een besluit.
 • In het besluit leest u of u subsidie krijgt, de hoogte van het bedrag en de voorwaarden. U moet na 1 jaar een evaluatie toesturen en achteraf een verantwoording inleveren.

Voor wie is het

Voor elke culturele instelling uit Rotterdam met een ontwikkelvraag. Uw doelstelling op het vlak van kunst en cultuur moet in uw statuten staan.

Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Heeft u deze nog niet? Vraag een e-herkenning aan. Link opent een externe pagina.

Instellingen die onderdeel zijn van de Rotterdamse Culturele Basis/Cultuurplan of de landelijke basisinfrastructuur (Ministerie OCW) kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Voorwaarden

U kunt na deze tweejarige periode direct aansluitend nog 1 keer aanvragen. Ook als uw organisatie dan 9 jaar of langer bestaat.

Contact

Intakegesprek plannen

 • Stuur een e-mail naar: helpdeskcultuur@rotterdam.nl.

Vragen