Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Iedereen mag zijn/haar persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) met code geheim laten inschrijven. Bepaalde instanties krijgen dan niet uw persoonsgegevens. U kunt geheimhouding online of per post aanvragen.

U vraagt online aan via de knop 'Geheimhouding aanvragen'. Log in met uw DigiD.

Per post geheimhouding aanvragen

U heeft nodig:

  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • het aanvraagformulier 'Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens in Basisregistratie Personen' (pdf)

U stuurt de documenten ingevuld en ondertekend naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Verhuizen naar een andere gemeente

Heeft u geheimhouding en verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Weet u niet of u al geheimhouding heeft? Dan kunt u dit zien op de website Mijn Overheid.

Voor wie is het

Uzelf inschrijven

Iedereen vanaf 16 jaar die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam, mag een geheimhouding persoonsgegevens aanvragen.

Uzelf en uw kinderen inschrijven

Wilt u naast de aanvraag voor uzelf ook voor uw kinderen geheimhouding aanvragen? Geef dit gelijk door bij uw eigen aanvraag.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Voor inwonende kinderen jonger dan 16 jaar vraagt een ouder of voogd de geheimhouding aan.

Personen onder curatele

Wil iemand die onder curatele staat een geheimhouding, dan moet de curator dit aanvragen.

Hoe lang duurt het

De gemeente regelt de aanvraag van geheimhouding binnen 4 weken.

Voorwaarden

  • Personen of organisaties die geen recht meer hebben op informatie krijgen alleen gegevens als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
  • Instanties die voor de uitoefening van hun taak informatie nodig hebben, kunnen deze krijgen als zij hiervoor geautoriseerd zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Of als ze daartoe wettelijk bevoegd zijn (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, belastingdienst). Ook als u geheimhouding heeft, geeft de gemeente aan deze organisaties gegevens door. Een lijst van deze geautoriseerde BRP afnemers kunt u vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Als een advocaat om uw geheime gegevens vraagt, zal het college van burgemeester en wethouders een belangenafweging maken. Het is mogelijk dat uw gegevens wel worden verstrekt. U wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen

Geheimhouding kan een minderjarige (jonger dan 16 jaar) niet zelf aanvragen. De aanvraag kan alleen worden gedaan door de ouder, of voogd/verzorger waarbij de minderjarige inwoont.

U geeft zelf door dat u de geheimhouding opheft. Hiervoor kunt u geen ander persoon machtigen. U kunt op 3 manieren de geheimhouding stopzetten.

1. Online stopzetten

U kunt online doorgeven dat u de geheimhouding opheft.

2. Via de post stopzetten

Stuur een schriftelijk verzoek met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar: 

Gemeente Rotterdam
Dienstverlening (verstrekkingsbeperking)
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam