Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Iedereen mag eigen persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) met code geheim laten inschrijven. Bepaalde instanties krijgen dan niet uw persoonsgegevens. U kunt geheimhouding online of per post aanvragen.

U vraagt online aan via de knop 'Geheimhouding aanvragen'. Log in met uw DigiD.

Per post geheimhouding aanvragen

  • Maak een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Download het aanvraagformulier 'Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens in Basisregistratie Personen' (pdf).
    Vul het in en onderteken het formulier
  • Stuurt de documenten naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Verhuizen naar een andere gemeente

U hoeft niet opnieuw geheimhouding aan te vragen als u verhuist.
Weet u niet of u al geheimhouding heeft?
Dat kunt u zien op de website Mijn Overheid. Link opent een externe pagina.

Voor wie is het

Uzelf inschrijven

Iedereen vanaf 16 jaar die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam, mag een geheimhouding persoonsgegevens aanvragen.

Uzelf en uw kinderen inschrijven

Wilt u ook voor uw kinderen geheimhouding aanvragen?
Geef dit gelijk door bij uw eigen aanvraag.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Voor inwonende kinderen jonger dan 16 jaar vraagt een ouder of voogd de geheimhouding aan.

Personen onder curatele

Wil iemand die onder curatele staat een geheimhouding, dan moet de curator dit aanvragen.

Hoelang duurt het

De gemeente regelt de aanvraag van geheimhouding binnen 4 weken.

Voorwaarden

  • Personen of organisaties die geen recht meer hebben op informatie krijgen alleen gegevens als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
  • Instanties die voor de uitoefening van hun taak informatie nodig hebben, kunnen deze krijgen als zij hiervoor geautoriseerd zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Of als ze daartoe wettelijk bevoegd zijn (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, belastingdienst). Ook als u geheimhouding heeft, geeft de gemeente aan deze organisaties gegevens door. Een lijst van deze geautoriseerde BRP afnemers kunt u vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Link opent een externe pagina.
  • Als een advocaat om uw geheime gegevens vraagt, zal het college van burgemeester en wethouders een belangenafweging maken. Het is mogelijk dat uw gegevens wel worden verstrekt. U wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen