Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Controle explosieven aanvragen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in en om Rotterdam veel gevochten. Hierdoor liggen er misschien nog explosieve oorlogsresten in de ondergrond.

Controle explosieven aanvragen

Als u werkzaamheden in de ondergrond wilt doen, moet u eerst controleren of op die locatie niet ontplofte oorlogsresten aanwezig zijn.

Bommenkaart

U kunt hiervoor de Bommenkaart. Link opent een externe pagina van de gemeente bekijken. Als de bommenkaart aangeeft dat de locatie niet verdacht is, dan hoeven er geen extra maatregelen voor de veiligheid worden genomen.

Protocol

Maar de gemeente garandeert niet dat er geen ontplofbare oorlogsresten kunnen worden gevonden. Mochten er toch zulke oorlogsresten worden aangetroffen, dan moet u een protocol volgen.
Download dit protocol.

Controleverzoek

Als de bommenkaart aangeeft dat de locatie van de werkzaamheden verdacht is, dan moet u een controleverzoek aanvragen. De gemeente controleert of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden of dat eerst gezocht moet worden naar mogelijke ontplofbare oorlogsresten.

Online aanvragen

Doe online een controleverzoek via de knop 'Controle aanvragen'.

Meer informatie

Controle op achtergebleven ontplofbare oorlogsresten

De kans is zeer klein dat achtergebleven ontplofbare oorlogsresten uit de 2e Wereldoorlog zomaar ontploffen. Bij werkzaamheden in de grond (bijvoorbeeld bij heien) is de kans iets groter, maar nog steeds heel klein. Een aannemer moet bij werkzaamheden in verdachte gebieden vooraf controleren of er ontplofbare oorlogsresten in de grond liggen.

Informatie over explosieven

De gemeente heeft alleen informatie over de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uit de 2e Wereldoorlog op haar eigen grondgebied. Voor informatie over ontplofbare oorlogsresten buiten Rotterdam informeert u bij de betreffende gemeente.

Meesturen

  • een PDF bestand van de locatie waar u werkzaamheden gaat uitvoeren
  • een omschrijving van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren
  • de maximale diepte van de werkzaamheden in meters minus het huidige maaiveld
  • de hoogte van het huidige maaiveld ten opzichte van NAP op de plaats van de werkzaamheden
  • als op de hele locatie niet op dezelfde diepte wordt gewerkt: een PDF bestand van de precieze locatie en diepte van het uit te voeren werk op een topografische tekening
  • een vlakken shapefile (1e voorkeur) of dwg bestand (2e voorkeur) (versieAutoCad2013) in RD nieuw coördinaten met daarin alleen een gesloten polygoon met de contour van het gebied van uw aanvraag
  • de planning van het uit te voeren werk

Hoe lang duurt het

Maximaal 10 werkdagen, als het online formulier helemaal is ingevuld.

Voor wie is het

Voor iedereen die grondwerkzaamheden en graafwerkzaamheden binnen de gemeente Rotterdam wil uitvoeren in verdachte gebieden op ontplofbare oorlogsresten uit de 2e Wereldoorlog.

Contact

Heeft u vragen, bel dan 14 010.