Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Conceptverzoek omgevingsvergunning aanvragen

Let op: de bouwregels zijn vanaf 1 januari 2024 veranderd.
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelden nu.
Aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het nieuwe Omgevingsloket. Link opent een externe pagina.

Wilt u weten of uw (ver)bouwplan mag van de gemeente? Vraag dan eerst een conceptverzoek aan voordat u een definitieve vergunningsaanvraag doet. Het conceptverzoek is de nieuwe naam voor ‘Vooroverleg’ of 'Conceptaanvraag'.

Conceptverzoek aanvragen

De aanvraag die u doet is een beoordeling van de gemeente of uw aangevraagde (ver)bouwplan mag.

U krijgt een advies over de haalbaarheid van uw plan. Onder 'Meer informatie' leest u waaraan uw plan wordt getoetst.

Voordat u uw conceptverzoek online naar de gemeente stuurt, beantwoordt u een aantal vragen over uw (ver)bouwplan. Dit doet u via de 'Vergunningcheck'. Op de pagina van het Omgevingsloket. Link opent een externe pagina staat stap voor stap uitgelegd hoe u dat moet doen. In de laatste stap kiest u of u een conceptverzoek wilt aanvragen of een definitieve vergunningaanvraag wilt doen.

U kunt ook direct naar 'Conceptverzoek aanvragen' gaan, als u al weet welke vergunning(en) u nodig hebt. 

Bijlagen meesturen

Zonder bijlagen kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen. Kijk bij 'Meesturen' welke documenten u moet toevoegen. Zet de documenten alvast klaar op uw computer.

Verzoek aanvragen

Voor uw (ver)bouwplan maakt u in ‘Mijn Omgevingsloket’ een project aan.  In dit project komen alle verzoeken, aanvragen en meldingen die bij dit project horen. In stap 5 kunt u alle stukken toevoegen. In stap 7 kiest u voor conceptverzoek en vraagt u deze aan.

Meer informatie

Een conceptverzoek beoordelen wij op de (ruimtelijke) invloed op de omgeving. Wij toetsen aan het omgevingsplan. De belangrijkste toetsen zijn:

  1. de toetsing Regels op de kaart. Link opent een externe pagina
  2. de beoordeling van het uiterlijk door de Commissie voor Welstand en Monumenten

Wat gebeurt er nadat u een conceptverzoek hebt aangevraagd?

  • Een bouwinspecteur van de gemeente Rotterdam behandelt uw conceptverzoek. De inspecteur neemt contact met u op als dat nodig is.
  • U ontvangt het advies op uw conceptverzoek per e-mail. In de e-mail staat of uw plan mogelijk is. U besluit of u een definitieve aanvraag wilt doen.

De gemeente toetst het plan niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Bij een definitieve omgevingsvergunningaanvraag moet uw plan wel aan deze voorschriften voldoen.

Hoe u de definitieve omgevingsvergunning aanvraagt, leest u op de pagina Omgevingsvergunning. Link opent een externe pagina.

Voor wie is het

  • voor iedereen die een omgevingsvergunning aan wil vragen
  • voor iedereen die wil weten of een (ver)bouwplan voldoet aan de belangrijkste regels. Daarna kunt u een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning doen.

Kosten

Een conceptverzoek aanvragen is gratis.

Meesturen

In onderstaande tabel ziet u veel voorkomende (ver)bouwplannen staan.
In de kolom naast de bouwplannen staat welke bijlagen u mee moet sturen.

BouwplanMeesturen
Aanbouw, uitbouw, dakkapel, dakopbouw, dakterras, bijgebouw. Bijvoorbeeld schuur, tuinhuis, enzovoort.

• een situatietekening volledig voorzien van maatvoering ten opzichte van de perceelsgrenzen en huidige bebouwing en openbaar gebied

• de gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering, materiaalaanduiding en kleuraanduiding

• de plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering.

• de doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering en materiaalaanduiding

• foto’s van de bestaande situatie

• een volledige, korte omschrijving van de werkzaamheden

Let op: maatvoering betekent: lengtes, breedtes, hoogtes en oppervlaktes van alle bestaande en te wijzigen onderdelen.

BouwplanMeesturen
Kinderdagverblijf, zorgwoningen of begeleid wonen

• een situatietekening volledig voorzien van maatvoering te opzichte van de perceelsgrenzen en huidige bebouwing en openbaar gebied

• de gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering, materiaalaanduiding en kleuraanduiding

• de plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering

• de doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering en materiaalaanduiding

• foto’s van de bestaande situatie

• een volledige, korte omschrijving van de werkzaamheden

Let op: maatvoering betekent: lengtes, breedtes, hoogtes en oppervlaktes van alle bestaande en te wijzigen onderdelen.

BouwplanMeesturen
Nieuwbouw, wijziging van bestaande bouwwerken, ook beschermd stadsgezicht en monumenten

• een situatietekening volledig voorzien van maatvoering ten opzichte van de perceelsgrenzen en huidige bebouwing en openbaar gebied

• de gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering, materiaalaanduiding en kleuraanduiding

• de plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering

• de doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering en materiaalaanduiding

• foto’s van de bestaande situatie

• een volledige, korte omschrijving van de werkzaamheden

Let op: maatvoering betekent: lengtes, breedtes, hoogtes en oppervlaktes van alle bestaande en te wijzigen onderdelen.

BouwplanMeesturen
Functiewijziging

• een situatietekening volledig voorzien van maatvoering ten opzichte van de perceelsgrenzen en huidige bebouwing en openbaar gebied

• de plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering

• foto’s van de bestaande situatie

• een volledige, korte omschrijving van de werkzaamheden

Let op: maatvoering betekent: lengtes, breedtes, hoogtes en oppervlaktes van alle bestaande en te wijzigen onderdelen.

Hoe lang duurt het

De behandeling van uw aanvraag duurt 8 weken. 
Als uw aanvraag ingewikkelder is, kan de behandeling langer duren dan 8 weken. 

Contact

Hebt u nog vragen, bel 14 010.