Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Breitnersingel

Gemeente Rotterdam vervangt de riolering in de wijk van de Breitnersingel. De riolering is aan vervanging toe. Het werk is waarschijnlijk in de zomer van 2024 klaar. De duur van de werkzaamheden kan veranderen als er iets onverwachts gebeurt of als het weer ongunstig is.

We vervangen de riolering in de Breitnersingel, Burgemeester de Villeneuvesingel, Van Hoytemalaan, Jacob Marisplein, Joseph Israëlslaan, Mauvelaan en Floris Versterlaan. Ook hogen we de straten op en vervangen de bestrating voor stenen die water doorlaten. 
In sommige straten leggen we een DIT-riool aan. Dit staat voor Drainage Infiltratie Transport.
Stedin en Evides vervangen tegelijkertijd kabels en leidingen. Zij informeren u hier verder over.

Fasering

We voeren het werk in fases uit. Zo blijft de wijk het beste bereikbaar. Voor de start van een nieuwe fase ontvangt u een brief. Via de BouwApp (zie onderaan deze pagina) ontvangt u updates over de huidige fase. 
Dit is de volgorde van de fases:

Fase 1: 

 • Floris Versterlaan

Fase 2: 

 • Joseph Israëlslaan
 • Jacob Marisplein en Van Hoytemalaan

Fase 3: 

 • Mauvelaan 
 • Breitnersingel tussen Mauvelaan en Burg. F.H. van Kempensingel

Fase 4: 

 • Burg. de Villeneuvesingel tussen Van Hoytemalaan en Breitnersingel
 • Breitnersingel tussen Burg. de Villeneuvesingel en Mauvelaan

Fase 5: 

 • Breitnersingel aan de oneven kant, vanaf Burg. de Villeneuvesingel

Fase 6: 

 • Burg. de Villeneuvesingel tussen Breitnersingel en Molenlaan

Fase 7: 

 • Burg. de Villeneuvesingel tussen Van Hoytemalaan en Tooroplaan
 • Tooroplaan vanaf Burg. de Villeneuvesingel tot na het eerste huizenblok

Fase 8: 

 • Burg. de Villeneuvesingel tussen de Tooroplaan en de Burg. Le Fèvre de Montignylaan

Breitnersingel en Villeneuvesingel

In 2011 is er al gewerkt in de Breitnersingel en de Villeneuvesingel. We hebben toen onder andere nieuwe bestrating aangebracht en de straat en stoep opgehoogd. De riolering was in 2011 nog niet aan vervanging toe. Nu vervangen we de riolering wel. We brengen hier geen DIT-riool aan. De waterpasserende verharding en het singelpeil zijn in deze straten voldoende om het grondwaterpeil te reguleren. Daarnaast is er door de bomen langs de singel en de kabels en leidingen in de grond onvoldoende ruimte in de straat om een DIT-riool naast het vuilwaterriool neer te leggen. We hergebruiken de klinkers.

Bouwkundige opnames

Tijdens het werk kunnen trillingen voorkomen door de aanvoer van bouwmateriaal of de inzet van materieel. Hoewel we voorzorgsmaatregelen nemen en zorgvuldig te werk gaan, komt het wel eens voor dat trillingen tot schade aan de woning leiden. Daarom laten we van elke woning een bouwkundige vooropname maken (voor aanvang van de werkzaamheden). Het bedrijf Fides Expertise neemt hierover contact met u op.

Invalidenplaats, verhuizing of andere vraag?

Heeft u een invalidenparkeerplaats, gaat u verhuizen of heeft u een andere vraag? Bel of mail dan naar onze omgevingsmanager. Wij zoeken dan naar een oplossing.

Bereikbaarheid

Waar de werkzaamheden zijn, kan rijdend verkeer de straat niet in. Ook kunt u er niet parkeren. Met borden leiden we het verkeer om. Uw woning is altijd te voet bereikbaar. Als wij de stoep opbreken, leggen wij loopschotten neer. Nood- en hulpdiensten hebben altijd vrije toegang tot het werkvak.

Vuilnis ophalen

Als de straat opgebroken is, kunt u de container plaatsen aan het begin of het eind van het deel waar we werken. 

Verlichting

De masten en armaturen van de lantaarnpalen worden vervangen, in de stijl van de Rotterdamse standaard. Wilt u weten hoe dat eruitziet? Op de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan staan dezelfde masten die ook bij u in de straat komen.

Bomen

Voor aanvang van het werk zijn 12 bomen gekapt worden. Uit uitgebreid onderzoek blijkt dat 9 bomen de ophoging niet kunnen overleven en 3 bomen stonden op de plek waar we een duiker vervangen.

Drie pleintjes

We zijn van plan om tijdens het werk ook drie pleintjes in de wijk aan te pakken: het Floris Versterpleintje, het speelplekje op de hoek van de Breitnersingel en de Burgemeester de Villeneuvesingel en het Jacob Marisplein. We vragen u op een later moment mee te denken over deze pleintjes. 

Na het werk aan de straat vervangen we elke boom voor een nieuwe. Ook zoeken we een manier om de bomen op symbolische wijze te hergebruiken. Bijvoorbeeld als zitbank.

Ophogen

De grond zakt in Rotterdam. Daarom is het nodig om straten en stoepen op te hogen. Het kan dat de stoep en straat hoger komen te liggen dan uw tuin of terrein. Wij raden u daarom aan om uw tuin of terrein gelijktijdig met de gemeentelijke werkzaamheden op te hogen, als het kan tot hetzelfde niveau. Als u dat niet doet, kan er wateroverlast ontstaan en/of wordt uw tuin minder toegankelijk. Ook een (te) lage achtertuin kan voor wateroverlast zorgen.

De ophoging verschilt per straat. In het onderstaand overzicht ziet u hoeveel centimeters de straat en stoep omhooggaan in de nieuwe situatie. Zodra we in uw straat aan het werk gaan, zet de aannemer deze hoogtes uit met houten piketpaaltjes: 

 • Breitnersingel 0 tot 10 cm
 • Burgemeester de Villeneuvesingel 0 tot 10 cm
 • Van Hoytemalaan 0 tot 10 cm
 • Mauvelaan 10 tot 30 cm
 • Joseph Israëlslaan 20 tot 40 cm
 • Jacob Marisplein 0 tot 10 cm
 • Floris Versterlaan 0 tot 10 cm.

Wateroverlast voorkomen

Vaak ontstaat er na de aanleg van nieuwe riolering wateroverlast in kruipruimtes en kelders. Dat komt doordat de oude rioolbuizen in de loop der jaren poreus zijn geworden en water uit de grond opnamen. We adviseren u om dat goed in de gaten te houden, zodat u snel kunt ingrijpen door bijvoorbeeld uw kruipruimte op te hogen of uw kelder waterdicht te maken. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie hierover kunt u vinden pagina Waterloket.

Huisaansluiting

De huisaansluiting is het stuk riool tussen de woning en het gemeentelijke hoofdriool in de straat. Het deel van de huisaansluiting dat in het openbare gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Dat doen we gelijk met de vervanging van het hoofdriool. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Het particuliere deel van de huisaansluiting is het deel tussen uw woning en de erfgrens. Als dit deel stuk of erg oud is, moet het mogelijk vervangen worden. De aannemer kan u hierbij helpen. De aannemer vervangt de huisaansluiting voor u gelijk met het vervangen van het riool in uw straat. De grond is dan immers al opgebroken.

Het is nog tot de start van de fase waarin uw straat valt mogelijk om uw interesse kenbaar te maken via: breitnersingel-eo@vdmbv.com. Link opent een externe pagina. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening. 

Aansluiten op DIT-riool

DIT staat voor Drainage Infiltratie Transport. De werking van het DIT-riool is als volgt: regen zakt in de bodem via waterpasserende straatstenen (er zitten grote voegen tussen de straatstenen). Het regenwater wordt gezuiverd via de bodem en via de DIT-leiding naar het oppervlaktewater, singels en meren, afgevoerd. Het DIT-riool is goed voor de grondwaterstand in het openbaar gebied:

 • Als het veel regent voert het DIT-riool een teveel aan grondwater af. Het is namelijk een leiding met gaatjes.
 • Als het droog is, voert de leidingwater aan. Dit water kan in de bodem zakken en het grondwater aanvullen.
 • De DIT-leiding is verbonden met het oppervlaktewater. De waterstand in de DIT-leiding zal ongeveer even hoog zijn als het oppervlaktewaterpeil.
 • U kunt aansluiten op de DIT-leiding via een uitlegger. Dit is het stukje van de huisaansluiting dat op de openbare grond ligt. De verlenging van de uitlegger kunt u naar uw fundering brengen. Zo bent u zeker van een zo hoog mogelijke grondwaterstand voor de houten palen van uw fundering.
 • Het aanvragen van een vergunning is niet nodig als u aansluit tijdens de rioolwerkzaamheden.
 • Het is belangrijk om aan te sluiten voordat de DIT-leiding op het oppervlaktewater wordt aangesloten. Dan staat er namelijk geen waterdruk op de leiding. De aannemer kan u hierbij helpen, gelijktijdig met het vervangen van de huisaansluiting.

Let op! Wilt u aansluiten op het DIT-riool? Geef de omgevingsmanager dan een seintje. Dan leggen we voor u een uitlegger aan.

Afkoppelen van hemelwater

Het klimaat verandert, extreem weer komt steeds vaker voor. Er valt meer regen in korte tijd. Rotterdam kan al dat water niet opvangen in de openbare ruimte. We vragen Rotterdammers te helpen met de opvang van regen op eigen terrein. Het helpt om het vuilwaterriool en de waterzuivering niet te belasten met schoon water. U kunt bijdragen door de hemelwaterafvoer, de regenpijp, los te koppelen van het riool. Als u uw regenwaterafvoer afkoppelt van het vuilwaterriool, kunt u die aansluiten op de DIT-leidingen die we aanleggen in de wijk. Ook regenwater dat wegloopt via de straatkolken wordt direct afgevoerd via de DIT-leiding. Regenwater dat op de straat valt, infiltreert grotendeels via de waterpasserende tegels in de bodem en wordt zo vertraagd afgevoerd via de DIT-leidingen.

Laat uw regenwaterafvoer afvloeien op uw eigen terrein. Er zijn diverse manieren om daar het regenwater op te vangen: in een grindbak of krat, in een regenwatervijver, gewoon in de grond van uw tuin, of in een regenton. U kunt uw regenpijp zelf afkoppelen, of een aannemer inhuren. U moet zelf de opdracht geven aan het bedrijf en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de kosten. Dat kan dezelfde aannemer zijn als voor de huisaansluiting (als die vervangen moet worden), maar ook een hovenier doet dit.

Subsidies

U kunt subsidie krijgen voor het afkoppelen: rotterdamsweerwoord.nl/wie-betaalt-wat.
Ook het hoogheemraadschap geeft subsidie: hhsk.nl/samenwaterproof.

Vergroen uw tuin

Niet alleen door afkoppelen van de hemelwateropvang, ook door meer groen helpt u mee om de heftigere buien van de laatste jaren op te vangen. Groen is ook goed voor het bevorderen van de biodiversiteit en voor het koel houden van de stad, tijdens hete zomers. Door meer groen en minder tegels, de aanleg van een geveltuin of een groen (garage)dak te nemen kunt u zelf bijdragen. Voor veel van deze opties kunt u ook subsidie aanvragen. Kijk op Rotterdamsweerwoord.nl.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep met enkele bewoners uit de wijk. Daarin worden tijdens de uitvoering de belangen van bewoners en de gemeente besproken en gedeeld. De klankbordgroep heeft een adviserende functie en heeft regelmatig overleg.

Download de  BouwApp voor nieuws

Blijf op de hoogte van de voortgang en planning van het werk via de BouwApp:
1. Download de BouwApp via uw mobiele appstore. AppStore. Link opent een externe pagina, PlayStore. Link opent een externe pagina
2. Ga naar 'Ontdek'.
3. Typ: 'Onderhoud Breitnersingel'.
4. Selecteer dit project.
5. Klik op 'Volgen'.

Meer informatie

De aannemer die dit werk voor de gemeente gaat uitvoeren, is combinatie Meerhelm, aannemingsbedrijf Van der Meer en Vanderhelm Bedrijven. 
De aannemer is ook uw contactpersoon voor vragen over de werkzaamheden. Belt of mailt u met omgevingsmanager Chantal Amoureus, via breitnersingel-eo@vdmbv.com. Link opent een externe pagina of telefoonnummer 010 307 16 22. Via Chantal kunt u ook de gemeente bereiken.