Ga naar de hoofdinhoud

Start bezwaar maken per post tegen parkeerbon

Stap 1 van 4

Brief schrijven

Schrijf uw brief in het Nederlands. Zet in uw brief:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • het vorderingsnummer (dit nummer staat op de brief)
  • de datum
  • de reden van uw bezwaar, bijvoorbeeld dat u wel betaald hebt
  • uw handtekening

Stap 2 van 4

Voor iemand anders bezwaar maken

Maakt u bezwaar voor iemand anders? Stuur dan een ‘Machtigingsformulier’ mee.

Stap 3 van 4

Bewijzen verzamelen

Stuur bewijs mee. Bijvoorbeeld een schermafbeelding van uw betaling.
Zorg ervoor dat het kenteken, tijd en plaats te zien zijn op uw document.

Stap 4 van 4

Opsturen

Stuur uw brief naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam