Ga naar de hoofdinhoud

Start bezwaar maken tegen omgevingsvergunning per post

Stap 1 van 3

Uw brief schrijven

Uw bezwaar moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven.
In de brief schrijft u:

 • onderwerp: bezwaar
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer
 • de datum waarop u de brief schrijft
 • waar de beslissing van de gemeente over gaat
 • het nummer van de beslissing
  (dit nummer staat op de brief van de beslissing)
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • uw handtekening

Stap 2 van 3

Documenten verzamelen

Met de brief stuurt u mee:

 • een kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent
 • als iemand anders voor u bezwaar maakt:
  een ingevuld en ondertekend formulier 'Machtiging bezwaar'

Stap 3 van 3

Uw bezwaar versturen

Stuur uw bezwaar met postzegel naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling Bouw en Woningtoezicht 
Postbus 6575
3002 AN, Rotterdam


Meestal krijgt u binnen 6 tot 12 weken een brief met de beslissing over uw bezwaar. Dit wordt gerekend vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen.