Vergoedingen en declaraties college
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/onkostenvergoeding-college/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina vindt u informatie over de vaste onkostenvergoeding en declaraties van het college. De burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun ambt. Deze kosten zijn onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Bedrijfsvoeringskosten: onder andere ondersteunend personeel, ICT-middelen, kantoormeubilair en ontvangsten van delegaties op het stadhuis
 2. Bestuurskosten: onder andere geschenken bij ambtsbezoeken, buitenlandse dienstreizen, verhuiskosten en deelname aan congressen en opleidingen
 3. Functionele kosten voor eigen rekening: zoals representatiekosten, ontvangsten van zakelijke relaties aan huis, dagbladabonnementen op het thuisadres, huur en reiniging van gelegenheidskleding en een presentje voor een collega.

Voor kosten uit de laatste categorie krijgt elk collegelid een maandelijkse onkostenvergoeding. De hoogte hiervan is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Voor de burgemeester bedraagt deze per 1 januari 2020 401,58 euro per maand; een wethouder ontvangt een vergoeding van 369,45 euro per maand.

Declaraties college van B en W

Een collegelid kan onkosten uit de categorie 'bestuurskosten' die hij of zij heeft voorgeschoten, declareren. De burgemeester en wethouders kunnen geen privé-uitgaven of functionele kosten voor eigen rekening declareren. Het declaratieoverzicht wordt op deze webpagina gepubliceerd.

Declaratieoverzicht per kalenderjaar

 • 2022: er zijn in het 1e en 2e kwartaal geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2021: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • ​2020: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2019: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2018: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2017: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2016: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2015: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2014: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W