Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Ahmed Aboutaleb

burgemeester

Ahmed Aboutaleb is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam. Op 5 januari 2021 begon hij aan zijn derde periode van 6 jaar. Hij is de tweede naoorlogse burgemeester van Rotterdam die voor een derde termijn is benoemd.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil opkomen voor mensen die in de problemen komen door de wetten en regels. De burgemeester wil dat er beter naar hen geluisterd wordt en dat zij beter geholpen worden.

In een brief aan de gemeenteraad en alle Rotterdammers. Link opent een externe pagina schrijft hij dat ‘Goed beleid begint met luisteren, zorgen serieus nemen en hoop en perspectief bieden’.

Lieve Rotterdammers,

Afgelopen 5 januari was ik precies 15 jaar uw burgemeester. Een periode waarin ik met veel plezier en in samenwerking met u en de politiek heb mogen werken aan ons mooie Rotterdam. Soms oogsten we samen succes, soms moesten we ons herpakken om crisissituaties aan te kunnen. De financiële crisis, corona, etc.

Ruim een jaar geleden - in mijn jaargesprek met de gemeenteraad - heb ik laten weten mijn derde termijn niet af te maken. Afgelopen zomer heb ik in huiselijke kring het lastige besluit genomen dat ik u vandaag zou melden: in de loop van dit jaar zal ik mijn ambt neerleggen.

(Uit: Nieuwjaarsrede in de Burgerzaal op 9 januari 2024)
'We zeggen nu nog te vaak: de wet zegt niets over uw situatie, ik kan niets voor u betekenen. Maar we zouden eigenlijk moeten zeggen: juist dáárom gaan we iets regelen.'
Ahmed Aboutaleb, burgemeester

Gehandicapt kind

Voorbeelden uit de praktijk heeft Aboutaleb genoeg. Zo vroegen ouders van een gehandicapt kind financiële steun voor de aanpassing van hun huis. Zodat zij zelf voor hun kind konden blijven zorgen. Aboutaleb: 'Onze financiële bijdrage was niet genoeg. Maar zonder die verbouwing moet het kind naar een zorginstelling. Behalve dat dit heel verdrietig is, is deze zorg ontzettend duur. De ouders schreven mij een e-mail. Gelukkig is het toch nog goed gekomen met die verbouwing.

Goede ideeën

Burgemeester Aboutaleb wil in zijn derde termijn werken aan meer vertrouwen. Bij de gemeentelijke balies en in de stad: 'Als ik burgers en ondernemers spreek, hoor ik regelmatig goede ideeën en plannen die Rotterdam beter kunnen maken. Daar moeten we meer open voor staan en de financiering niet te ingewikkeld maken. Als we meer samenwerken met de Rotterdammers, groeit het wederzijds vertrouwen.'

Ontmoeten is voor Aboutaleb een belangrijk punt. Soms hebben mensen hele verkeerde beelden van elkaar. Dan is het goed om daarover te praten. Dat neemt al veel onbegrip weg. En je leert elkaar beter kennen. En dan kun je samen werken aan oplossingen.

'Kritiek is een belangrijk instrument'

Burgemeester Aboutaleb wil dat burgers die niet zelf schriftelijk bezwaar kunnen maken, dit ook in een gesprek kunnen doen. 'Sommige mensen begrijpen brieven van de gemeente niet. Laat staan dat ze daar bezwaar tegen kunnen maken. Ik vind dat zij ook het recht hebben tegen een besluit in te gaan. Daar moeten we hen mee helpen.'

Aboutaleb wil dat de gemeente meer luistert naar goede ideeën uit de stad. Ook naar kritiek. 'Juist die kritiek is een belangrijk hulpmiddel om er achter te komen of we op de goede weg zijn. Daarom wil ik zelf ook zo’n twee keer per jaar met een klankbordgroep van bevlogen Rotterdammers aan tafel. Om te praten over mijn taken als burgemeester en als burgervader.'

Rollen en bevoegdheden

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van B en W. Hij is de voorzitter van het college en kan zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken. Het college als geheel en burgemeesters en wethouders apart moeten hun beleid uitleggen aan de gemeenteraad.

Voorzitter van de Raad

De burgemeester is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de gemeenteraad. Hij leidt de vergaderingen van de raad. Als het onderwerp te maken heeft met zijn taken en bevoegdheden, beantwoordt hij ook vragen van de raadsleden en neemt deel aan het debat. Hij maakt zelf geen deel uit van de gemeenteraad.

Bevoegdheden

Burgemeester Aboutaleb heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Hij is ook ambassadeur voor de stad.

Curriculum Vitae burgemeester Aboutaleb

Ahmed Aboutaleb (Beni Sidel, Marokko, 1961) is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam.

Eerder was hij namens de PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV (2007-2008) en wethouder in Amsterdam (2004-2007). Op zijn vijftiende kwam Aboutaleb door gezinshereniging naar Nederland. Het gezin woonde in Den Haag, waar hij achtereenvolgens de lts, mts en hts doorliep. Hij studeerde in 1987 af in de telecommunicatie. Ahmed Aboutaleb is een groot liefhebber van poëzie.

1985 - 2007

Halverwege de jaren 80 begint zijn journalistieke carrière. Hij was discussieleider bij RVU televisie, programmamaker bij Radio Stad Amsterdam, Radio Noord-Holland en verslaggever bij Veronica Radio, NOS Radio en RTL nieuws. In 1991 maakte hij de overstap naar de overheid. Hij werkte onder andere bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Sociaal-Economische Raad (SER) en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 1998 werd hij bestuurder van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling en in 2002 directeur van de sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling (MEC) van de gemeente Amsterdam.

Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb verdedigt altijd en overal de waarden die in de Nederlandse Grondwet verankerd zijn: de vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en het verbod op discriminatie. De Nederlandse nationaliteit ziet hij als een opdracht om die waarden te respecteren en uit te dragen.
Hij gaat vaak de stad in om met bewoners te spreken over wat er speelt in hun wijk.

In 2015 verschenen twee teksten van zijn hand: de HJ Schoo lezing. Link opent een externe pagina (pdf, uitgave van weekblad Elsevier) over de leidende rol die steden en stedelijke regio’s kunnen spelen op nationaal en internationaal niveau. En Droom & Daad, dat werd uitgegeven in de Week van de Geschiedenis door Stichting CPNB. Hierin beschrijft hij met een Rotterdams oorlogsverhaal wat er nodig is voor een stabiele, vreedzame samenleving.

Mayor Aboutaleb’s Bio

Ahmed Aboutaleb (born 1961 in Beni Sidel, Morocco) has been Mayor of Rotterdam since 2009.

Previously, he represented the PvdA (Labor Party) as State Secretary for the Ministry of Social Affairs and Employment in the fourth Balkenende cabinet (2007-2008) and as an alderman in Amsterdam (2004-2007). At the age of fifteen, Aboutaleb came to the Netherlands for family reunification. The family resided in The Hague, where Aboutaleb successively attended Junior Technical School, Intermediate Technical School and Technical College, graduating in Telecommunications in 1987. Ahmed Aboutaleb is a poetry enthusiast.

1985 -2007

In the mid-1980s, Aboutaleb started his career in journalism. He was a discussion leader for RVU Television, made programs for Radio Stad Amsterdam and Radio Noord-Holland, and reported for Veronica Radio, NOS Radio and RTL News. In 1991, he moved to public services, holding positions with the Ministry of Welfare, Health and Culture, the Social and Economic Council of the Netherlands (SER) and Statistics Netherlands (CBS). In 1998 he became an administrator for the Forum institute for multicultural development, and in 2002 he became director of the City of Amsterdam’s sector of Social, Economic and Cultural Development (MEC).

Rotterdam

Mayor Aboutaleb strongly advocates the values enshrined in the Dutch Constitution: freedom of religion, freedom of speech and the principle of non-discrimination.In his view, obtaining Dutch citizenship entails a responsibility to respect and uphold those values and to take part in building the We Society. The more people take part in which, the stronger and more resilient that society will be, both in good and bad times. He’ll regularly take neighbourhood strolls throughout Rotterdam to have talks with residents about what concerns them.

In 2015, Aboutaleb published two books: an HJ Schoo Reading (published by Elsevier magazine) titled De roep van de stad ('The City’s Call'), covering the leading role cities and urban regions can play at the national and international level, and Droom & Daad ('Dream & Deed'), which was published for the History Week of the Collective Promotion of the Dutch Book foundation (CPNB). In Droom & Daad, he tells a Rotterdam war story to present how to ensure a stable, peaceful society.

Meer informatie

Wilt u de burgemeester iets vertellen of informeren over wat speelt in de stad? Dan kunt u hem direct mailen op a.aboutaleb@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Secretariaat: 010 267 38 93 of 010 267 34 88, burgemeester@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina
Woordvoerders (media): Lisette van Bale, 06 283 627 17,  . Link opent een externe paginalm.vanbale@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina en Diane Bouhuijs, 06 142 111 51, db.bouhuijs1@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina
Bezoekadres: Stadhuis, Coolsingel 40, 3011 AD  Rotterdam
Postadres: Gemeente Rotterdam, Postbus 70012, 3000 KP  Rotterdam