Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Afwijking melden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Kloppen de gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwengegevens over uw woning, bedrijf of ander object niet? Denkt u dat de combinatie van straat + huisnummer wél bestaat of zou moeten bestaan? Dan kunt u dit melden bij de gemeente Rotterdam.

Melden

Voor de terugmelding vraagt de gemeente bewijsstukken aan te leveren:

  • Situatietekening van de bestaande situatie
  • Grondplan op schaal inclusief maatvoering per bouwlaag, waarop aangeduid de verschillende ruimtes en de toegang tot de openbare ruimte of eigen erf
  • Machtiging van de eigenaar of een eigendomsbewijs.

Zorg dat u deze bewijsstukken heeft opgeslagen.
U moet ze uploaden bij uw melding.
Zonder stukken wordt uw aanvraag niet behandeld.

Meld via de knop 'Melding maken'. 

Basisregistratie Adressen en Gebouwengegevens controleren

Meer informatie

Aanvragen of intrekken huisnummers

Een huisnummer los aanvragen kan niet. Om een pand te splitsen of samen te voegen is bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Als de gemeente de vergunning geeft, krijgt u daar automatisch een huisnummerbesluit bij.

Samenvoegen en splitsen van woningen of bedrijven

Als eigenaar van een woning of bedrijf controleert u eerst met de ik wil (ver)bouwen zelftoets. Link opent een externe pagina of een omgevingsvergunning nodig is.
Zo ja, dan worden de gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwengegevens na het verlenen van de vergunning vanzelf aangepast.
Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning

Hoelang duurt het

  • Binnen 4 werkdagen ontvangt u via e-mail een ontvangstbevestiging.
  • Na de beoordeling van uw melding start een onderzoek.
  • De wettelijke termijn van afhandeling is 6 maanden.

De gemeente probeert zo snel mogelijk antwoord te geven.
Hoe snel u een reactie krijgt, hangt af van het aantal terugmeldingen waar de gemeente aan werkt.

Voor wie is het

Burgers, ondernemers en landelijke voorzieningen.

Contact

Hebt u vragen, bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar bag@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.