Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Adresonderzoek aanvragen

Staat iemand op een adres ingeschreven die er niet woont? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente. Het maakt niet uit of u bewoner, verhuurder of deurwaarder bent.

Per post aanvragen

Kunt u de aanvraag niet online doen? Vraag dan het adresonderzoek per post aan.

 1. Print het formulier 'Verzoek onderzoek adresgegevens' en vul het in.
 1. Maak een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.
 2. Stuur het ingevulde formulier en de kopie van het identiteitsbewijs naar het adres dat op het formulier staat.

Hoe het adresonderzoek werkt

De gemeente onderzoekt een adres als we twijfelen of er personen op een adres inschreven staan die er misschien niet wonen. 
Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners.
Of iemand heeft een briefadres op uw adres, maar u kunt die persoon niet meer bereiken.

Brief aan de persoon

De gemeente stuurt eerst een brief aan de persoon die er niet woont.
In de brief staat dat de gemeente die persoon kan uitschrijven op het adres.

Die persoon krijgt de kans om alsnog de verhuizing door te geven.
Of om aan te geven dat het woonadres wel klopt .

De gemeente kan dit controleren door op bezoek te gaan zonder eerst een afspraak te maken.

Beslissing

 • Krijgt de gemeente geen antwoord? Dan wordt de persoon uitgeschreven. De datum van uitschrijving is de datum waarop de brief is gestuurd. 
  We registreren de persoon dan als 'ver­trok­ken on­be­kend waar­heen' (VOW).
 • Organisaties als de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst krijgen automatisch bericht.
De status van het adresonderzoek wordt vanwege privacy nooit gedeeld met de melder. 

Hebt u bericht gekregen dat we uw inschrijving onderzoeken? 

U moet ingeschreven staan op het adres waar u woont en u bent verplicht om de gemeente daarover informatie te geven. 
Ook bij een tijdelijk verblijf (4 maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. 

Als u niet goed staat in­ge­schre­ven, kunt u een boe­te krij­gen. De boe­te is maxi­maal € 325,-.
Andere gevolgen als u bent vetrokken zonder u uit te schrijven kunnen zijn:

 • U krijgt geen huur­toe­slag, zorg­toe­slag en kin­der­bij­slag meer.
 • Uw ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring wordt stop­ge­zet.
 • U kunt geen pas­poort, ID-kaart of rij­be­wijs meer aan­vra­gen.
 • U hebt geen recht meer op een uit­ke­ring en an­de­re over­heids­voor­zie­nin­gen.
 • Uw Di­giD wordt ge­blok­keerd.

Hoelang duurt het

Een adresonderzoek duurt 15 weken en soms wat langer.
Doe alstublieft niet nog een aanvraag voor dezelfde persoon.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010.

Veelgestelde vragen