Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Adresonderzoek aanvragen

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente.

ONLINE AANVRAGEN DOOR BURGERS Log in met uw DigiD om het adresonderzoek aan te vragen.

Online aanvragen door organisaties

Adresonderzoek aanvragen per post

Kunt u de aanvraag niet online doen?
Vraag dan het adresonderzoek per post aan.

 1. download het formulier 'Verzoek onderzoek adresgegevens' (pdf)
 2. print het formulier uit, vul het in en onderteken het
 3. stuur het per post naar het adres dat op het formulier staat

Hoe lang duurt het

Een adresonderzoek duurt tussen de 10 en 12 weken, maar soms langer.

Heeft u een adresonderzoek aangevraagd en wacht u op het resultaat?
Bel naar 14 010. Doe alstublieft niet nóg een aanvraag voor dezelfde persoon.

Meer informatie

De gemeente start een adresonderzoek starten als er twijfel is over het adres van personen in de Basisregistratie personen (BRP).
Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners.
Of iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken. 

Zorg voor een juiste inschrijving!

 • Zorg dat uw gegevens bij de gemeente kloppen en
 • Geef op tijd de juiste informatie door

Anders krijgt u misschien een boete.

Voor wie is het

 • een huurder of bewoner
 • een verhuurder
 • de eigenaar of een (gerechts)deurwaarder

Meesturen

Voor het starten van een onderzoek heeft u nodig:

 • de naam van de vertrokken persoon of personen
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager van het adresonderzoek
 • als u het weet: het nieuwe adres van de persoon of personen.

Voorwaarden

Als de gemeente het vermoeden heeft dat iemand niet meer woont op het adres waarop hij of zij in de BRP ingeschreven staat, krijgt deze persoon een brief van de gemeente.

Voornemensbrief

In de brief staat dat de gemeente van plan is om de persoon uit te schrijven op het BRP adres. De persoon krijgt de mogelijkheid alsnog zijn of haar verhuizing door te geven. Of deze persoon kan aangeven dat hij of zij wel woont op het genoemde adres. De brief gaat naar het laatst bekende adres waar deze persoon ingeschreven staat in de BRP.

Beslissing

Krijgt de gemeente geen antwoord, dan wordt deze persoon op het adres uitgeschreven. De datum van uitschrijving is de datum waarop de voornemensbrief is gestuurd.
De beslissing wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl onder Gemeenteblad met als onderwerp ‘inwoners die vertrokken zijn naar onbekende bestemming’. Ook is het besluit te vinden op de publicatieborden bij Stadswinkel Centrum.
Op het moment dat een persoon wordt uitgeschreven, krijgen instanties zoals SVB, Belastingdienst, Sociale Dienst hiervan automatisch bericht.

Een huisbezoek door een controleur van Stadsbeheer kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Contact

Heeft u vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen

Bij de voornemensbrief heeft u ook een bijlage gekregen. Vul de bijlage in en stuur deze op met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Hiermee maakt u duidelijk dat u nog op uw adres woont. U kunt de ingevulde bijlage en kopie van uw geldig identiteitsbewijs opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Team Kwaliteit BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U kunt de ingevulde bijlage en kopie van uw geldig identiteitsbewijs ook inscannen en mailen.

U kunt zich bij enkele stadswinkels opnieuw laten inschrijven op uw woonadres.
U heeft hiervoor nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw huurovereenkomst of koopcontract of verklaring inwoning.

Let op! U kunt zich alleen op afspraak weer laten inschrijven in enkele stadswinkels.

Als u het niet eens bent met de beslissing u uit te schrijven, kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit, bezwaar maken. Dit doet u bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie.

Als u te laat bent met bezwaar maken binnen zes weken na het besluit, dan kunt u ook een aanvraag tot correctie doen.