Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Aanvraag extra verlof schooldagen

Soms kan uw kind een paar dagen niet naar school. Bijvoorbeeld door een verhuizing of een bruiloft. Vraag dan extra vrije dagen aan voor uw kind. Dit heet 'verlof aanvragen'.

Verlof aanvragen

 •  Verlof tot en met 10 schooldagen vraagt u aan bij de school.
  Die beslist of uw kind verlof krijgt.
 • Verlof van 11 schooldagen of meer vraagt u aan bij de gemeente.
  Vraag verlof aan via het aanvraagformulier.
 • Stuur het aanvraagformulier op tijd. De gemeente moet het formulier minstens 8 weken voor de verlofdatum hebben.
 • Stuur ook een bewijs mee van de reden.

In welke situaties extra verlof

 • bij verhuizingen
 • om bij een huwelijk te zijn van een bloedverwant. Link opent een externe pagina of aanverwant. Link opent een externe pagina
  (tot en met de derde graad)
 • als een bloedverwant of aanverwant (tot en met de derde graad) ernstig levensbedreigend ziek is en niet meer beter kan worden
 • bij overlijden van een bloedverwant of aanverwant
  (tot en met de vierde graad)
 • bij een jubileum.
  Bijvoorbeeld: een ouder is 40 jaar in dienst bij een bedrijf.
  Of de grootouders zijn 50 jaar getrouwd
 • als het kind een taakstraf heeft
 • als een kind andere wettelijke plichten heeft

Op de website van de Rijksoverheid. Link opent een externe pagina leest u alle situaties voor verlof.

Religieuze dagen

Voor religieuze dagen kunt u geen extra verlof aanvragen.
Hiervoor zijn andere regels. Lees hierover op de pagina 'Religieuze feestdagen'.

Bewijzen meesturen

 • bij trouwerijen: stuur een kopie van de trouwkaart of huwelijksakte mee
 • bij overlijden: stuur een kopie van de rouwkaart of akte van overlijden
 • bij levensbedreigende ziektes waarbij de persoon niet meer beter wordt:
  een kopie van de verklaring van een dokter

Voorwaarden

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

 • De school behandelt de aanvraag, niet de gemeente.
 • De school laat u weten of uw kind verlof krijgt.

Bij verlof van 11 schooldagen of meer

 • De leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag.
 • Als het nodig is, neemt de ambtenaar contact met u op voor extra bewijzen.
 • De leerplichtambtenaar neemt contact op met de school.
  Als het nodig is, wordt ook contact opgenomen met hulpverlening.
 • De leerplichtambtenaar belt en stuurt een brief over de beslissing.

Hoelang duurt het

 1. Bij verlof tot en met 10 schooldagen : Dit verschilt per school
 2. Bij verlof van meer dan 10 schooldagen : U krijgt binnen 1 week een brief waarin staat dat uw verlofaanvraag bij de gemeente is.
 • De leerplichtambtenaar belt binnen 8 weken of uw kind toestemming krijgt.
 • De leerplichtambtenaar stuurt u ook een brief waarin dat staat.

Contact