Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Aanvraag AVG (privacy) verzoek inzage persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens de gemeente van u heeft? Dien dan een Aanvraag AVG in.

Aanvragen

Beantwoord eerst een aantal vragen.
Dan ziet u precies hoe en waar u uw aanvraag kunt indienen.

Hoe de gemeente uw gegevens gebruikt

Uw gegevens gebruikt de gemeente soms om het werk te verbeteren.
Bijvoorbeeld een gesprek aan de telefoon.
Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere zaken.
Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens, bij de vraag:
'Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?'.

Kosten

Het aanvragen van inzien van uw persoonsgegevens is meestal gratis.

Voorwaarden

  • U kunt alleen eigen gegevens opvragen.
  • Vraagt u de gegevens van uw kind?
    Alle ouders met gezag moeten hun handtekening zetten voor het opvragen van persoonsgegevens. Soms moet uw kind u toestemming geven.
  • Vraagt u gegevens op voor iemand waarvoor u toestemming heeft gekregen? Dan heeft u kopieën nodig van identiteitsbewijzen van u en de gemachtigde.
    U moet ook een geldige machtiging meesturen. Het formulier hiervoor staat onder het kopje 'Meesturen'.

Hoelang duurt het

Binnen een maand laat de gemeente u weten over hoe het verder gaat.

Te laat beslist

Contact

Hebt u vragen, bel dan 14 010.
Of kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Link opent een externe pagina.