Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Zorgdichtbij vervoer

Zoekt u ondersteuning bij vervoer omdat u niet (meer) zelfstandig kunt reizen? Of zoekt u of vervoer voor uw kind? Op deze pagina leest u over de mogelijkheden.

Komt u er zelf niet uit met deze pagina? Bespreek dan uw zorgvraag bij de Vraagwijzer. Kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 010 of online. Link opent een externe pagina. Medewerkers van de Vraagwijzer zoeken samen met u naar oplossingen. Is het nodig, dan verwijst de Vraagwijzer u naar andere organisaties in de wijk. Bijvoorbeeld het wijkteam of een hulpverlener van een zorgorganisatie.

Regelhulp

De Rijksoverheid heeft de website regelhulp.nl. Link opent een externe pagina die u op weg helpt bij het zoeken van zorg en hulp.

Wat kunt u zelf regelen voor uw vervoer?

Kunt u door uw beperking geen gebruikmaken van een eigen vervoermiddel, het openbaar vervoer of een taxi? Misschien kunt u het zelf oplossen. Een fiets met elektrische trapondersteuning kopen bijvoorbeeld, of kennissen vragen u weg te brengen. Ook kunt u de wijkbus gebruiken als deze in uw wijk rijdt.

Meer taxi’s voor het Wmo-vervoer in de middag vanaf 3 april

Vanaf maandag 3 april breidt Trevvel het doelgroepenvervoer in de middag uit. U kunt weer ritten boeken tussen 13.45 en 15.45 uur voor bijvoorbeeld familiebezoek of een activiteit in het buurthuis.

Welke vervoersvoorzieningen kunt u bij de gemeente aanvragen?

Kunt u het probleem niet zelf, met uw familie of buren oplossen? Dan kijken we of een vervoersvoorziening van de gemeente een oplossing kan zijn. Bijvoorbeeld Trevvel Samen, een scootmobiel of een aanpassing aan uw eigen vervoermiddel. Deze ondersteuning kunt u dan aanvragen bij de gemeente.

Voor uw kind

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw vervoer of vervoershulpmiddel een eigen bijdrage moet betalen.