Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Zonne-energie

Rotterdam wil onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en in 2050 CO2-neutraal zijn. Dan haalt de stad energie uit schone bronnen, zoals zonne-energie.

Rotterdam kan zonne-energie opwekken op daken en gevels, op of naast infrastructuur, op zonnevelden en op water. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen werkt gemeente Rotterdam aan de opwek van zonne-energie op deze plekken.

Zonpotentie

Rotterdam heeft veel zonpotentie. Dat komt bijvoorbeeld door de 18,5 vierkante kilometer aan platte daken die de stad rijk is; dat is 70% van het totale dakoppervlak! Daken zijn zeer geschikt om zonne-energie op te wekken. Ook is er veel zonpotentie bij infrastructuur, bijvoorbeeld door het overkappen van parkeerterreinen van zonnepanelen of zonnepanelen op geluidsschermen langs de snelwegen.

In 2021 is de mijlpaal van 300.000 zonnepanelen behaald. Het komende jaar staan er veel zonne-energieprojecten op stapel, dus de groei zet door. De ambitie is dat Rotterdamse zonnepanelen in 2030 stroom leveren voor het gebruik van 300.000 woningen.

Meer over de zonpotentie en hoe de gemeente de ambitie wil realiseren staat in de Startnota versnelling zonne-energie:

Zelf aan de slag met zonne-energie?

Investeren in zonnepanelen loont. Met een zonne-installatie kunt u zelf duurzame energie opwekken en gebruiken. Dat is niet alleen goed voor het milieu; het levert op termijn ook geld op. Waar moet u aan denken als u zonnepanelen wilt aanschaffen? En welke financiële mogelijkheden zijn er als u zelf geen geschikt dak of budget heeft?