Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

WOZ-beschikking bekijken

Bent u op 1 januari eigenaar van een woning of een bedrijfspand? Dan ontvangt u jaarlijks de WOZ-beschikking.

Log online in met uw DigiD via de knop 'WOZ-waarde bekijken'.

WOZ-waarde bekijken. Link opent een externe pagina

Zonder DigiD

U kunt ook zonder DigiD de WOZ-waarde bekijken. Dit doet u bij het WOZ-waardeloket. Link opent een externe pagina.

WOZ-waarde via e-mail aanvragen

U kunt een e-mail. Link opent een externe pagina sturen naar het team Gegevensbeheer en Routering.

WOZ-waarde per post aanvragen

U kunt uw aanvraag ook opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. team Gegevensbeheer & Routering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Voor wie is het

 • iedere eigenaar van een woning
 • iedere gebruiker en eigenaar van andere onroerende zaken

Let op!
Als u op 1 januari eigenaar/gebruiker was van het adres, dan krijgt u terecht de beschikking. De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het gehele jaar. Veranderingen in het belastingjaar (dus na 1 januari) hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag.

De gemeente mag informatie vragen aan eigenaren en gebruikers van onroerende zaken voor de waardebepaling en de waardevaststelling volgens de Wet WOZ. Voor het opvragen van de informatie gebruikt de gemeente inlichtingenformulieren. Volgens de Wet WOZ bent u verplicht om die informatie te geven. U bent dus wettelijk verplicht het formulier in te vullen.

Heeft het invullen van het inlichtingenformulier gevolgen voor de waardevaststelling van uw onroerende zaak?
Ja. De informatie is bedoeld om kennis te krijgen over de algemene waardeontwikkeling van onroerende zaken in de stad. Wanneer de informatie invloed heeft op de waarde van uw pand, dan wordt dit meegenomen bij de (her)taxatie.

Meenemen

Via e-mail of per post aanvragen

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • een kopie van het deel uit het eigendomsbewijs waarop staat dat u de eigenaar bent

Voorwaarden

In de WOZ-beschikking staat:

 • het adres
 • het objectnummer Belastingen
 • de vastgestelde WOZ- waarde
 • de aanslag onroerende- zaakbelasting (OZB ) en rioolheffing voor eigenaren van woningen en niet-woningen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Waarde onroerende zaken

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bepaalt dat de waarde van onroerende zaken elk jaar door de gemeente opnieuw moet worden vastgesteld.

De gemeente waardeert periodiek alle onroerende zaken in Rotterdam. Aan het begin van ieder jaar worden de aanslagbiljetten opgestuurd. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van alle andere onroerende zaken krijgen dan ook de WOZ-beschikking. Hierin staat de vastgestelde WOZ-waarde van het betreffende pand of woning.

De gemeente moet een vaste waardepeildatum aanhouden. De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld de WOZ-waarde voor 2017 is de waarde van uw pand, zoals die was op 1 januari 2016.

Op grond van de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van uw woning op de waarde in het economische verkeer. De waarde in het economische verkeer van een woning wordt bepaald

 • alsof de volle en onbezwaarde eigendom van de woning wordt overgedragen
 • alsof de verkrijger de woning in de staat waarin die zich bevindt, meteen en volledig in gebruik kan nemen
 • door modelmatige vergelijking van woningen
  Alle verkoopcijfers in de gemeente en de kenmerken van de woningen zijn geanalyseerd. De uitkomsten zijn daarna voor elke woning nog gecontroleerd.
  De waarden van de woningen op het taxatieverslag zijn ook geanalyseerd. Bij de analyse zijn veel meer verkopen gebruikt. Dus niet maar een paar. Dit is om bijvoorbeeld te kijken of de waardestijging van uw woning overeenkomt met de waardestijging van soortgelijke woningen. U ziet maar drie van deze objecten terug op het taxatieverslag. De woningen op het taxatieverslag worden gebruikt omdat deze goed te vergelijken zijn. Ze zijn bedoeld om u meer duidelijkheid te geven over het waardeniveau van vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum 1 januari 2016.
 • door de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen
  Als uit die verkoopcijfers blijkt dat een prijsdaling of prijsstijging optreedt, dan wordt daarmee bij het bepalen van de WOZ-waarde rekening gehouden.

Hoelang duurt het

 • WOZ-waarde al vastgesteld: het duurt maximaal 2 weken na de aanvraag voordat u de WOZ-beschikking krijgt. 
 • WOZ-waarde nog niet vastgesteld: het duurt maximaal 4 weken voordat u een reactie op uw aanvraag krijgt. Dit hoeft nog niet de beschikking te zijn. Het kan namelijk langer duren voordat de WOZ-waarde is vastgesteld.

Contact

Hebt u vragen? Bel met 14 010

Veelgestelde vragen