Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Woonvisie

De stad aantrekkelijker maken om in te wonen. Daar werken we in Rotterdam hard aan. Dat doen we voor bewoners, oud-Rotterdammers die graag terugkeren en toekomstige ontdekkers van de stad. Voor iedereen die zich thuis voelt in Rotterdam.

Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit en de prijzen van woningen stijgen. Steeds meer Rotterdammers hebben moeite met het vinden van een betaalbare woning. De situatie op de Rotterdamse woningmarkt vraagt om een serieuze aanpak.
Daarom komt er een nieuw woonbeleid: de Rotterdamse Woonvisie. Dat is een plan waarin staat hoe Rotterdam zich wil blijven ontwikkelen als fijne stad om te wonen.

De visie is met input van allerlei partijen zoals woningcorporaties, huurders, particuliere verhuurders, ontwikkelaars en Rotterdammers tot stand gekomen. Het Woonakkoord. Link opent een externe pagina, dat begin 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad, vormt de basis voor de Rotterdamse Woonvisie.

De woonvisie is op 14 maart 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Woonakkoord 

Het Woonakkoord bestaat uit tien punten.  Deze tien punten zijn de basis voor de nieuwe woonvisie.

 1. De gemeente Rotterdam zorgt voor meer en betaalbaardere woningen door de woningvoorraad te vergroten.
 2. De gemeente zorgt voor samenwerking tussen partners en bereikbare, betaalbare en beschikbare woningen.
 3. Alle bewoners krijgen een eerlijke kans op een passende woning. Voor racisme of discriminatie is geen ruimte.
 4. Rotterdam sluit aan bij de landelijke definitie van het sociale huursegment.
 5. Bestaande woningen worden duurzaam, zodat die ook lang mee kunnen in de toekomst.
 6. Bestaande bouw wordt beter gebruikt.
 7. Rotterdammers worden betrokken bij het woonbeleid.
 8. Meer aandacht voor voorzieningen en gezondheid in de wijk.
 9. De gemeente doet er alles aan om dakloosheid te voorkomen en op te lossen.
 10. De gemeente let erop dat er goed verhuurd en gehuurd wordt. 

De Rotterdamse Woonvisie in het kort

De Rotterdamse Woonvisie is een toekomstige blik op Rotterdam als aantrekkelijke woonstad in 2040.
Rotterdam is een wereldstad, met een veelheid aan culturen, bekend om onze skyline, de rivier de Maas, de vele bijzonder wijken en de trots van onze inwoners om Rotterdammer te zijn.

De waarde van wonen gaat daarmee verder dan de stenen alleen: het zijn de mensen, onze Rotterdammers, die met elkaar de stad, de buurt maken. Een fijn en betaalbaar thuis is hiervoor essentieel.
Onze ambitie is dan ook dat Rotterdam in 2040 een betaalbare stad is voor iedereen.
Een diverse en inclusieve stad en een innovatieve woonstad met lef.
Deze ambitie, de brede maatschappelijke ontwikkelingen en de 10 uitgangspunten uit het Woonakkoord komen samen in vier pijlers. De pijlers die richtinggevend zijn voor het werk wat we de komende jaren doen met veel partijen in de stad.

De vier pijlers zijn:

 • Meer en betaalbare woningen: Er moeten meer woningen in het middensegment komen en het aantal sociale huurwoningen moet op peil blijven. Rotterdam stimuleert het snel bouwen van betaalbare woningen.
  Bijvoorbeeld door 3500 tot 4000 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen, te zorgen voor 65% betaalbare woningen bij nieuwbouw en flexibel om te gaan met regelgeving. We dagen partijen in de stad uit om met slimme ideeën te komen om woonruimte te maken in gebouwen die er al zijn.
 • Toekomstbestendige en vitale wijken: Samen met Verenigingen van Eigenaars (VvE) en huiseigenaren willen we achterstallig onderhoud en verduurzaming van bestaande woningen aanpakken. Zodat bewoners van de stad in een wijk wonen die klaar is voor de toekomst. We streven naar leefbare, veerkrachtige wijken voor iedereen: wijken waar je in elke levensfase kunt blijven wonen en waar voldoende voorzieningen en netwerken zijn.
 • Huisvesting van doelgroepen: We hebben bijzondere aandacht voor groepen Rotterdammers die minder kansen hebben op de woningmarkt. We willen dat alle rotterdammers in 2040 een woning hebben die past bij hun inkomen of zorgbehoefte. En dat in 2030 zo min mogelijk mensen dak- of thuisloos zijn. Rotterdam biedt kansen voor innovatieve woonzorgconcepten en wil woningen zo eerlijk mogelijk verdelen.
 • Betere positie op de woningmarkt: De stad maakt zich hard voor een huurmarkt die toegankelijk, inclusief en eerlijk blijft. We intensiveren daarvoor de aanpak 'Goed huren en verhuren'. En richten een meldpunt in voor ongewenst verhuurgedrag.

De Rotterdamse Woonvisie bestaat uit een doorkijk op gebied van wonen tot 2040 en een concreet uitvoeringsprogramma met maatregelen voor de komende 5 jaar.

Een man en vrouw met kind op step staan op de stoep in een straat met huizen.
Een Rotterdams gezin in Overschie. Foto: David Rozing

Meer informatie

Heeft u vragen over de woonvisie? Stuur dan een e-mail naar Wonenso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Een overzicht van alle maatregelen van vindt u in de Rotterdamse Woonvisie
Rotterdamse Woonvisie. Link opent een externe pagina | Gemeenteraad.rotterdam.nl.