Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Woonvisie

De stad aantrekkelijker maken om in te wonen. Daar werken we in Rotterdam hard aan. Dat doen we voor bewoners, de oud-Rotterdammers die graag terugkeren en toekomstige ontdekkers van de stad. Voor iedereen die zich thuisvoelt in Rotterdam.

Wonen in Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker. Meer en meer Rotterdammers zijn tevreden over het wonen in de stad, meer startende gezinnen besluiten te blijven en er is meer dan ooit belangstelling om naar Rotterdam (terug) te verhuizen.
De Woonvisie Rotterdam gaat over hoe de stad zich positief kan blijven ontwikkelen als woonstad.

Vragen en antwoorden

Het college beschrijft de inhoud van de woonvisie in een aantal vragen en antwoorden.

De woonvisie in het kort

De woonvisie is een toekomstige blik op Rotterdam als aantrekkelijke woonstad in 2030. De belangrijkste onderwerpen zijn groei, balans, kwaliteit en de basis op orde. Nu en in de toekomst.

In 2030:

  • Is er variatie in woningen. De verschillende woningtypen passen bij de verscheidenheid van de bewoners en bij het karakter van de verschillende Rotterdamse wijken.
  • Zijn de woningen van goede kwaliteit en energiezuinig.
    Kwaliteit betekent ook dat de woningen aansluiten bij de uiteenlopende woonwensen van Rotterdammers. En dat ze flexibel aangepast kunnen worden als de woonwensen in de toekomst veranderen.
  • Is het aantal middeldure en dure woningen toegenomen.
    Rotterdammers kunnen hierdoor doorgroeien en hoeven niet langer voor een groter huis de stad uit te trekken.
  • Is het goed wonen in de stad. Ook voor de oudere Rotterdammer of de Rotterdammer die wat minder te besteden heeft.

Addendum Woonvisie: Thuis in Rotterdam

In 2019 heeft de gemeenteraad een aanvulling op de Woonvisie vastgesteld: de nota 'Thuis in Rotterdam', Addendum op de Woonvisie.
Met het Addendum wil de gemeente het woningaanbod in Rotterdam nog beter laten aansluiten op de behoeften van Rotterdammers.

Actieplan middenhuur

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2019 het actieplan middenhuur vastgesteld.
Rotterdam wil tot 2030 minstens 8.000 nieuwe huurwoningen bouwen voor Rotterdammers met een middeninkomen. Dit moet er mede voor zorgen dat deze groep mensen in de stad blijft wonen.

Meer informatie

Op 30 november 2016 konden inwoners van Rotterdam zich uitspreken over de Woonvisie 2030 in een raadgevend stadsreferendum.
Daarnaast is er ook een voortgangsrapportage woonvisie. Link opent een externe pagina (2018).