Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Woningaanpassing

Is het door ziekte of een beperking lastig om in uw woning te blijven wonen? Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Het is prettig als u in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Als dat door een beperking of ziekte niet meer goed lukt, kan een woningaanpassing de oplossing zijn.

Heeft u hierbij hulp nodig? Bespreek dan uw zorgvraag bij de Vraagwijzer. Maak een melding via telefoonnummer 14 010, kom langs op het spreekuur van de Vraagwijzer of maak online een afspraak.

Medewerkers van de Vraagwijzer zoeken samen met u naar oplossingen. Is het nodig, dan verwijst de Vraagwijzer u door naar andere organisaties in de wijk. Bijvoorbeeld het wijkteam of een hulpverlener van een zorgorganisatie.

Woning aanpassen

Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u in uw woning kunt blijven wonen. Sommige voorzieningen kunt u zelf aanschaffen. Denk bijvoorbeeld aan handgrepen bij douche of toilet, een verhoogd toilet of extra verlichting. Voor sommige aanpassingen kunt u hulp vragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld:

  •  voor het plaatsen van een hellingbaan om uw woning rolstoelgeschikt te maken
  • voor sommige  aanpassingen aan uw badkamer
  • voor het laten plaatsen van een speciale keuken
  • voor het plaatsen van een traplift
  • voor het installeren van een elektrische deuropener

De medewerkers van de Vraagwijzer kijken samen met u of u in aanmerking komt voor zo’n woningaanpassing.

Verhuizen

Is het beter om te verhuizen naar een woning die geschikter is voor uw situatie? Dan kan de gemeente u hierover adviseren. Soms is het mogelijk om een verhuiskostenvergoeding te krijgen.

Vragen en antwoorden

Nee, vanaf 1 januari 2015 hoeft de woningeigenaar geen toestemming te geven. De woningeigenaar wordt wel op de hoogte gesteld door de gemeente.

Nee, dat hoeft niet.

Nee, u kunt geen vergoeding aanvragen als u de aanpassingen al hebt gedaan of laten doen.

Meestal moet u een eigen bijdrage betalen. Lees hier alles over op de pagina eigen bijdrage.

De gemeente heeft eigen leveranciers voor woningaanpassingen. Voor de meeste aanpassingen is dit Welzorg Woning op Maat. Voor trapliften is dit Otolift.

Keukenaanpassingen en plafondliften worden door Pronk ergo uitgevoerd. Soms moet er een aannemer gezocht worden.

Als u wilt, kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen voor een aanpassing die aan u gegeven of aan u geleend is. In dat geval kunt u zelf een leverancier of aannemer zoeken.

Neem contact op met uw leverancier. Deze is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Trapliften

Keukenaanpassingen en plafondliften

Andere woningaanpassingen

Het hangt van uw inkomen af of u voorrang kunt krijgen op een woning. U kunt dan een urgentie aanvragen. Op de website van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een urgentie.

U kunt een urgentie aanvragen bij een woningcorporatie of steunpunt voor ouderen. U vindt de adressen van de corporaties op de website van Woonnet Rijnmond.

Voor een urgentie moet u betalen. Vraagt u de urgentie aan om medische redenen, dan kan uw aanvraag mogelijk doorgestuurd worden naar een medisch adviseur.

Meer informatie

Voor meer informatie vult u het contactformulier in of belt u naar 14 010. Tijdens de inloopspreekuren kunt u ook binnenlopen bij een Vraagwijzer bij u in de buurt.