Spring naar het artikel

Zonne-energie is een belangrijke bron van schone en toekomstbestendige energie, waarmee iedereen aan de slag kan en waar steeds meer Rotterdammers op overgaan.

Daarom zet de gemeente Rotterdam samen met bewoners, bedrijven en instellingen in op schonere energie. Want schonere energie draagt bij aan een schonere lucht, het verbetert de concurrentiepositie van Rotterdamse bedrijven en geeft een impuls aan de werkgelegenheid. Zonne-energie is een van de duurzame energiebronnen en drukt in vergelijking met traditionele bronnen veel minder zwaar op het milieu. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren zoveel mogelijk stroom voor de stad op te wekken via zonnepanelen, samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook gemeentelijk vastgoed, zoals gymzalen en scholen, wordt voorzien van zonnepanelen.

In  2017 wordt circa 3 Megawatt piek, wat gelijk staat aan ongeveer 900 huishoudens, aan zonnepanelen op gemeentelijke daken geïnstalleerd. Rotterdamse scholen worden gestimuleerd om de daken van schoolgebouwen te voorzien van zonnepanelen. In 2016 zijn al panelen geplaatst op zes gemeentelijke panden o.a. het Stadsarchief Rotterdam aan de Hofdijk, de Gemeentewerf, de brandweercentrale en het afvalinzamelingsbedrijf.

Zelf aan de slag met zonne-energie?

Voor de aanschaf van zonnepanelen of schone stroom is er meer mogelijk dan u denkt. Zelfs als u geen geschikt dak heeft. Misschien bent u zelf al wel een zoektocht gestart naar de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Dan heeft u vast ontdekt dat het best lastig kan zijn om de juiste keuze te maken. De mogelijkheden lijken eindeloos. Maar u heeft vast ook ontdekt dat het installeren van zonnepanelen veel voordelen heeft. Het zelf opwekken van stroom zorgt bijvoorbeeld voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Ook verhogen zonnepanelen het energielabel van uw woning. Dit kan een positieve invloed hebben bij het verkopen van uw huis.

De gemeente Rotterdam helpt u daarom graag om het installeren van zonnepanelen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zelfs wanneer u zelf geen geschikt dak heeft. U kunt dan bijvoorbeeld een deel kopen van een collectief zonnepaneel.

Of bekijk het 10 stappenplan voor de aanschaf van zonnepanelen.

Zonnepanelen in combinatie met groene daken

Wist u dat zonnepanelen op een groen dak meer energie opleveren? Dat is dubbele winst! U kunt op platte daken, maar ook op licht hellende daken een groen dak aanleggen. Om de aanleg van groene daken te stimuleren, geeft de gemeente Rotterdam in 2017 en 2018 € 20,- subsidie per m2 gerealiseerd groen dak.