Zevenkamp
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zevenkamp/
Ga naar de hoofdinhoud

Zevenkamp is een wijk met uitstekende voorzieningen, een gevarieerd woningaanbod en recreatiemogelijkheden in een groene omgeving. Twee metrostations zorgen voor een snelle verbinding naar het Alexandrium en het centrum van Rotterdam.

Vanaf 16 maart heeft uw wijk een wijkraad. De leden van de wijkraad halen op wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De wijkraad verzamelt de ideeën en maakt plannen - samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. Al deze plannen schrijven ze op in het wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt onder andere door de gemeente uitgevoerd. De wijkraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt; en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is. Lees meer op de pagina Wijkraden.

Bas Berkhof (voorzitter)

H.B. (Bas) Berkhof

Loek Ernst

L.C. (Loek) Ernst

Shannon Moore

S.S. (Shannon) Moore

Soeshma Pandohi-Mishre

S.S. (Soeshma) Pandohi-Mishre

Ab van der Torre

A.G.J. (Ab) van der Torre

Rashida Vlijter

Rashida Vlijter

Peter van der Weel

P.J. (Peter) van der Weel

Nieuws

Meer nieuws over uw wijk? Meld u aan voor de wijknieuwsbrief. Elke twee weken ontvangt u nieuws over uw eigen wijk in uw mailbox.

Op meerdere locaties in Rotterdam worden vluchtelingen opgevangen. De Aarhof is één van die locaties. Het voormalige verzorgingshuis van stichting WoonCompas, aan de Aar 193, moet nog geschikt worden gemaakt voor tijdelijke noodopvang. De voorbereidingen om het pand bewoonbaar te maken zijn in volle gang.

Veilige opvang

Het gaat om tijdelijke opvang op deze locatie, die hangt af van ontwikkelingen. Er moest snel gehandeld worden door de spoedige komst van de vluchtelingen en de druk om geschikte locaties te vinden. De gemeente hoopt dat bewoners begrip hebben voor deze situatie en zal er alles aan doen om de vluchtelingen een goede en veilige opvang te bieden.

Vragen

Heeft u vragen of suggesties voor de vluchtelingen uit Oekraïne? Dan kunt u een e-mail sturen naar: hulpoekraine@rotterdam.nl. U kunt ook bellen met 14 010. Bekijk ook de speciale pagina over Oekraïne.

Mensen met vuilprikkers.

Misschien heeft u ze al gezien: een groepje dat met prikkers door de straten van Zevenkamp trekt en vuil opruimt. Het is een uitdaging die Wollefoppengroen & Co met de gemeente aangaat om zwerfvuil tegen te gaan. De opruimers zijn cliënten van zorgorganisatie Pameijer.

Vijf ochtenden per week steken ze onder begeleiding flink de handen uit de mouwen: acht cliënten van zorgorganisatie Pameijer. 'Het gaat om mensen die kwetsbaar zijn, psychische klachten hebben of een (licht) verstandelijke beperking', vertelt bewoner Leon Rook van de stichting Wollefoppengroen & Co. 'Een diverse en enthousiaste groep. Ze vinden het hartstikke leuk om te doen. Het is een eerste stap om toe te stromen naar werk, zo bouwen ze structuur op. En wat is er mooier dan werken in de buitenlucht?'

Uitbreiding

Het prikken van zwerfvuil is onderdeel van Right 2 Challenge (R2C) die Wollefoppengroen aanging. R2C is een manier van meedoen waarbij buurten gemeentelijke taken in eigen hand nemen en de gemeente uitdagen. Bijvoorbeeld als het onderhoud van een park beter kan, maar voor hetzelfde geld.

Leon: 'We hadden al een 'challenge' lopen op groengebied in de Taka Tuka Tuin die we ook wel de grootste gemeenschappelijke moestuin van Zevenkamp en omgeving noemen. Bewoners snoeien het groen, maaien het gras, legen vuilnisbakken en houden de tuin schoon. Dat loopt heel goed. Deze challenge is sinds begin dit jaar uitgebreid met zwerfvuil prikken. Ik weet zeker dat zo meer zwerfafval opgeruimd wordt dan op de gewone manier. We krijgen hele leuke reacties en veel bewoners vragen wie ze zijn. Het is goed dat ze het verhaal van de groep kennen.'

In de middag werken de cliënten van Pameijer in de Taka Tuka Tuin. Leon: 'Een unieke plek. Vijftien jaar geleden hebben we als bewoners het heft in handen genomen om het Wollefoppenpark te beschermen. Het voormalige manifestatieveld dat niet werd gebruikt, is negen jaar geleden omgetoverd tot het Eetbaar Park. Met 't Groene Stekkie waar bewoners samenkomen. Er wordt zalig gekookt en samen gegeten natuurlijk. We tuinieren met elkaar en bewoners geven natuureducatie. Zevenkamp is een prachtige wijk waar veel gebeurt. Bewoners hebben allerlei culturele achtergronden en dat gaat goed samen. Neem de Taka Tuka Tuin: er zit heel veel liefde in en dat voel je als je er bent.'

De uitbreiding van de challenge wordt 25 maart officieel ondertekend door Henk Alkema, manager Openbare Werken van Prins Alexander.

Meer weten?

Meer weten over Right 2 Challenge? Kijk op de pagina Right 2 Challenge.

Vastgoedeigenaar Orange Capital Partners en de gemeente zijn al enige tijd in gesprek over maatregelen voor het Ambachtsplein in Zevenkamp. Nu is er een voorstel voor het veranderen van het plein.

Waarom veranderen?

Supermarkt COOP is twee jaar geleden vertrokken uit het winkelcentrum. Dit heeft geleid tot leegstand op en rondom het Ambachtsplein. Een onwenselijke situatie voor onder andere ondernemers, wijkbewoners en de eigenaar van het winkelcentrum.

Om het tij te keren is de huidige eigenaar van de noordkant van het winkelcentrum, Orange Capital Partners, in gesprek met de gemeente over diverse maatregelen om de leegstand tegen te gaan. Het belangrijkste onderwerp van gesprek is het toevoegen van een nieuwe supermarkt. De plek en het formaat van de voormalige COOP voldoen niet aan de eisen voor een efficiente supermarkt. Daarom kijken de gemeente en de eigenaar waar in het winkelcentrum ruimte is voor een nieuwe supermarkt.

Het voorstel

Het voorstel is om de nieuwe supermarkt te vestigen naast de plek van de voormalige COOP (meer richting het plein), en de openbare ruimte te gebruiken om een groter oppervlak te maken voor een nieuwe supermarkt. Concreet betekent dit dat de bestaande straat opschuift, weg van de bestaande appartementen. Een deel van de bebouwing aan de overzijde moet daar voor wijken. Hierdoor wordt het Huis van de Wijk meer zichtbaar op het plein.

Reacties op het plan

Aan de omwonenden en winkeliers op het Ambachtsplein is een reactie gevraagd op dit voorstel. Ook andere mensen uit de wijk en omgeving hebben gereageerd. We hebben veel positieve reacties ontvangen, en ook kritische vragen en opmerkingen. Wij zijn heel blij met alle reacties die we ontvingen.

De vragen die zijn gesteld, zijn te lezen in het overzicht hieronder. Veel vragen zijn door meerdere mensen gesteld. De vragen en antwoorden zijn per onderwerp geordend: nieuwbouw supermarkt, verkeer en parkeren, winkels, het plein en de openbare ruimte, overige onderwerpen.

Vragen?

U kunt vragen, opmerkingen en suggesties nog steeds mailen naar Dorine de Koning, communicatieadviseur van de gemeente, via de.dekoning@rotterdam.nl. U krijgt niet direct een reactie. Wij verzamelen de reacties en geven ze mee aan het projectteam. Uiteraard zullen alle opmerkingen anoniem worden verwerkt.

Nu gaan gemeente en Orange Capital Partners verder met het uitwerken van het model en het maken van de daarbij behorende afspraken. Uiteindelijk moeten alle werkzaamheden resulteren in een ontwerp. Dit ontwerp delen wij ook op deze site. 

Bewonersinitiatieven

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Kijk voor meer informatie op Mijn.Rotterdam.nl of Opzoomermee.nl. U kunt ook contact opnemen met uw wijknetwerker Sophia Ahluwalia via telefoon 06 - 51 96 42 47 of e-mail sj.ahluwalia@rotterdam.nl.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Zevenkamp, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.