Woonwagens
Gepubliceerd op: 19-07-2022
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonwagens/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft 7 woonwagenlocaties, verspreid over heel de stad. Woonwagenlocatie De Kievit in de Beverwaard is de grootste. Daarnaast zijn er 2 terreinen voor kermisexploitanten: aan de Terbregsehof en in de Spaanse Polder.

Onderaan deze pagina leest u wanneer en hoe u in aanmerking komt voor een standplaats.

Nieuwe plannen

In 2020 is het woonwagenbeleid van de gemeente vernieuwd. Het beleid is vastgelegd in het Beleidsplan Rotterdams Woonwagenbeleid, een eigen plek voor woonwagenbewoners en kermisexploitanten. Hierin staat hoe leegkomende standplaatsen op woonwagenlocaties worden verdeeld. Ook staat erin wat de plannen zijn voor de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen tot 2030. Uiterlijk in 2025 moet er een nieuwe woonwagenlocatie bij zijn in Rotterdam. De nieuwe woonwagenlocatie krijgt ongeveer twintig standplaatsen. Waar deze locatie komt, is nu nog niet bekend. De gemeente zoekt op dit moment naar geschikte plekken in Rotterdam. Tussen 2025 en 2030 komt er mogelijk een tweede nieuwe woonwagenlocatie met eveneens twintig standplaatsen, maar alleen als hier behoefte aan is.

De woonwagenlocatie De Kievit in de Beverwaard blijft bestaan uit veertig standplaatsen. Bij de zes andere Rotterdamse woonwagenlocaties onderzoekt de gemeente of uitbreiding van het aantal standplaatsen mogelijk of wenselijk is. Op deze locaties komen niet meer dan twintig standplaatsen.

De twee terreinen voor kermisexploitanten aan de Terbregsehof en in de Spaanse Polder worden niet uitgebreid. Lege standplaatsen, die soms als opslag werden gebruikt, geeft de gemeente vrij, zodat er ruimte bij komt voor nieuwe standplaatsen.

Recht op een eigen plek

Met het nieuwe woonwagenbeleidsplan wil de gemeente tegemoetkomen aan de behoeften van woonwagenbewoners aan een eigen plek.
Eerder was het beleid om de standplaatsen voor woonwagens niet uit te breiden en de woonwagenlocatie De Kievit te verkleinen.
Dit beleid is veranderd. Dat komt door het Rijksbeleid uit 2018. Het Rijk gaat uit van een uitspraak van Het Europees Hof voor de rechten van de Mens: woonwagenbewoners zijn een minderheidsgroep met een eigen culturele identiteit, die bescherming van de overheid verdient.  
Woonwagenbewoners hebben dus recht op een eigen plek.

Nederlandse gemeenten moeten daarom genoeg ruimte bieden aan het woonwagenleven van woonwagenbewoners. Daarom moeten er, als dat nodig is, meer standplaatsen en woonwagenlocaties komen.

Wie krijgt een standplaats op een woonwagenlocatie?

Wie komt als eerste in aanmerking voor een standplaats? Dat bepalen we met de toewijzingsregels uit het woonwagenbeleid.
Dit is de volgorde:

 1. Ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons en schoondochters van de zittende huurder(s) als zij al tenminste 2 jaar lang op de bewuste woonwagenlocatie wonen als inwonende. Hiervoor geldt de datum van inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP).  
 2. Doorstromers die op dezelfde locatie wonen en willen verhuizen naar de plek die vrijkomt.
  De verhuizing moet dan wel een nieuwe vrije standplaats opleveren.
 3. Bewoners die hun standplaats moeten verlaten omdat de locatie bijvoorbeeld opnieuw wordt ingericht, en die nog geen andere standplaats hebben gekregen. Hiervoor geldt de volgorde van hoelang een bewoner al op de locatie woont.
 4. Volwassen kinderen, vanaf 18 jaar, die nog bij hun ouders op de locatie wonen waar de standplaats vrijkomt.
  En ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons en schoondochters die in het verleden meer dan 5 jaar op dezelfde locatie hebben gewoond. Hiervoor geldt de inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP). De oudste heeft de eerste rechten.
 5. Andere mensen die een standplaats zoeken in Rotterdam of gebonden zijn aan Rotterdam.
  Hiervoor geldt de volgorde in de datum waarop iemand ingeschreven is.
 6. Andere mensen van buiten Rotterdam die een standplaats zoeken.
  Hiervoor geldt de volgorde in de datum waarop iemand ingeschreven is.

Ook grootouders en kleinkinderen kunnen onder 1. vallen.
Zij kunnen recht hebben op de plek, als grootouders voor de kleinkinderen zorgen of als kleinkinderen voor de grootouders zorgen.
Ze moeten dan wel minstens 2 jaar op hetzelfde adres ingeschreven zijn in de Basisregistratie personen (BRP).

Aanvullende regels voor kermisexploitanten

Bij toewijzing van standplaatsen op terreinen voor kermisexploitanten geldt dezelfde volgordebepaling als voor standplaatsen voor woonwagenbewoners.
Maar kandidaten voor kermislocaties worden daarnaast op een aantal extra kenmerken getoetst.
Eén van de voorwaarden is namelijk dat de kandidaat op dat moment in de kermisbranche werkt.
De extra regels voor kermisexploitanten vindt u in paragraaf 6.3 van het Rotterdamse Woonwagenbeleid.

Inschrijving op de wachtlijst

Zoekt u, uw kind of familie een standplaats in Rotterdam?
Dan kunt u zich inschrijven bij Woonnet Rijnmond.
U doet dat via deze link:

U hoeft geen jaarlijks inschrijfgeld te betalen. Inschrijven kan vanaf 18 jaar.
Uw inschrijving blijft geldig tot u een standplaats heeft gekregen, of tot u zich uitschrijft bij Woonnet Rijnmond.

Meer informatie

Bel of e-mail als u vragen heeft. Ons klantcontactcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 010. Of stuur een bericht naar woonwagens@rotterdam.nl.