Woonvisie
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 03-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonvisie/
Ga naar de hoofdinhoud

De stad aantrekkelijker maken om in te wonen. Daar werken we in Rotterdam hard aan. Dat doen we voor bewoners, de oud-Rotterdammers die graag terugkeren en toekomstige ontdekkers van de stad. Voor iedereen die zich thuisvoelt in Rotterdam.

Wonen in Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker. Meer en meer Rotterdammers zijn tevreden over het wonen in de stad, meer startende gezinnen besluiten te blijven en er is meer dan ooit belangstelling om naar Rotterdam (terug) te verhuizen.
De Woonvisie Rotterdam gaat over hoe de stad zich positief kan blijven ontwikkelen als woonstad.

Vragen en antwoorden

Het college beschrijft de inhoud van de woonvisie in een aantal vragen en antwoorden.

De woonvisie is een plan waarin staat hoe Rotterdam zich wil blijven ontwikkelen als fijne stad om te wonen.
Welke woningen zijn nodig? Wat gaan we bouwen en waar? Wat willen we juist niet meer? Welke kwaliteit moeten onze woningen en wijken krijgen?
De gemeente, Rotterdammers, woningcorporaties, investeerders en ontwikkelaars werken samen aan een prettige woonstad. Voor nu en in de toekomst. Voor alle Rotterdammers.

Zodat iedereen die in Rotterdam wil (blijven) wonen een woning kan vinden die bij hem of haar past.
De vraag naar woningen verandert. In de woonvisie staat om welk soort woningen het gaat en hoe Rotterdam het aanbod op de vraag kan afstemmen.
Om aan de toekomst te werken zijn afspraken met corporaties belangrijk, daarin is ook de stem van huurders geregeld.
Om die afspraken te kunnen maken is een woonvisie wettelijk verplicht.

Nu nog niet. Zo zijn er nog niet genoeg huizen voor gezinnen met kinderen, ouderen en mensen met een hoger inkomen.
Daarom bouwt Rotterdam aan duurdere woningen, kindvriendelijke wijken en geschikte huizen voor ouderen die langer zelfstandig blijven wonen.

Ja, in Rotterdam blijft plek voor iedereen. Ook voor kwetsbaren en voor mensen met een laag inkomen.
Er zijn nu meer goedkope huurwoningen dan Rotterdammers met een laag inkomen.
En het aanbod van woningen sluit niet aan bij wat mensen willen.

Het plan is om bestaande woningen aan te passen aan woonwensen, zodat ze van goede kwaliteit zijn en energiezuinig.
We willen goede woningen voor alle Rotterdammers. Woningen die passen bij je leeftijd: als starter of student, gezin of oudere.
De woningen die van te slechte kwaliteit zijn om nog aan te passen of gevaarlijke situaties kunnen opleveren, wil Rotterdam slopen.
De kosten om ze op te knappen zijn te hoog.
Door nieuwe, ruimere huizen te bouwen voor Rotterdammers met een hoger inkomen, komen hun goedkopere huizen vrij voor anderen.

In 2015 telde Rotterdam 623.965 inwoners. Het aantal Rotterdammers groeit.
De verwachting is dat in 2030 er 676.000 Rotterdammers zijn. Het percentage goedkope woningen is nu 56%. In andere grote steden is dat 40%.
De aantallen gezinnen met kinderen, alleenstaanden en zelfstandig wonende ouderen nemen toe.

Het doel van de woonvisie is dat Rotterdam een aantrekkelijke woonstad is en blijft.
Een stad met een verschillende soorten aan woonwijken en woningen.
Die huizen zijn van goede kwaliteit en klaar voor de toekomst.
Er is genoeg aanbod van verschillende soorten huizen.

De woonvisie in het kort

De woonvisie is een toekomstige blik op Rotterdam als aantrekkelijke woonstad in 2030. De belangrijkste onderwerpen zijn groei, balans, kwaliteit en de basis op orde. Nu en in de toekomst.

In 2030:

  • Is er variatie in woningen. De verschillende woningtypen passen bij de verscheidenheid van de bewoners en bij het karakter van de verschillende Rotterdamse wijken.
  • Zijn de woningen van goede kwaliteit en energiezuinig.
    Kwaliteit betekent ook dat de woningen aansluiten bij de uiteenlopende woonwensen van Rotterdammers. En dat ze flexibel aangepast kunnen worden als de woonwensen in de toekomst veranderen.
  • Is het aantal middeldure en dure woningen toegenomen.
    Rotterdammers kunnen hierdoor doorgroeien en hoeven niet langer voor een groter huis de stad uit te trekken.
  • Is het goed wonen in de stad. Ook voor de oudere Rotterdammer of de Rotterdammer die wat minder te besteden heeft.

Addendum Woonvisie: Thuis in Rotterdam

In 2019 heeft de gemeenteraad een aanvulling op de Woonvisie vastgesteld: de nota 'Thuis in Rotterdam', Addendum op de Woonvisie.
Met het Addendum wil de gemeente het woningaanbod in Rotterdam nog beter laten aansluiten op de behoeften van Rotterdammers.

Actieplan middenhuur

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2019 het actieplan middenhuur vastgesteld.
Rotterdam wil tot 2030 minstens 8.000 nieuwe huurwoningen bouwen voor Rotterdammers met een middeninkomen. Dit moet er mede voor zorgen dat deze groep mensen in de stad blijft wonen.

Meer informatie

Op 30 november 2016 konden inwoners van Rotterdam zich uitspreken over de Woonvisie 2030 in een raadgevend stadsreferendum.
Daarnaast is er ook een voortgangsrapportage woonvisie (2018).